ทำนายฝัน 'เห็นปีศาจกินคน'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นปีศาจกินคน ฝันเห็นปีศาจกินคน จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เห็นปีศาจกินคน'

ฝันเห็นปีศาจกินคน จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ แข่งม้า ระฆัง จอมปลวก ซื้อขาย ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ซาวข้าว ภาษา กำแพงโบราณ แจวเรือ แพทย์ ถูกพายุพัดพาไปไกล คู คลอง ประหารคนรัก สามีนํ้าตาตก ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ทอผ้า นกยูง หมา ฉี่รดที่นอน จับหมู จำนอง ทรมานคนอื่น นกเกาะหลังงู ได้สวมแว่นตาดำ เที่ยวซ่อง กินถั่วต้ม นํ้าพุที่พุ่งสูง ถูกทรมาน ลิง กล่าวหา วัด ต่อสู้กับปีศาจ ถั่วงอก นาฬิกาปลุก โอ่ง ทวิตเตอร์ กองดิน ผ้าใบ สตรี ตู้นิรภัย ตัวเองถูกฉีดยา ดื่มน้ำหวาน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ขันตักน้ำ แก่นจันทร์ รักตัวเอง ลูกเห็บตก ขาหัก เห็นคนเปิดประตู ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ตู้ ทำลายโซ่ตรวน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น บ้านตัวเองสวยงาม ผดุงครรภ์ ซื้อปลาหมึก นุ่งผ้าสีแดง ยา สถานีขนส่ง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ กินผลไม้ ใบไม้ ถูกหวายรัด นักประพันธ์ เครื่องชั่ง ช้าง ม้าสีดำ หวีหัก จับขโมย เสื้อกันฝน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ คบบัณฑิต พญาอินทรี เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ตกกล้า ฝาหม้อตกลงพื้น ช่างแกะสลัก โต๊ะทำงาน ตกกองไฟ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว แกงการู เถาวัลย์ พี่น้องทุบตีกัน คนมีเขา เวที ภรรยาเสียชีวิต ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฉลาม น้ำพุ ไหล่เจ็บ บุตร กองกระดูก กระป๋องนม เจ้าสาว ตกทุกข์ได้ยาก โจร กระจกหลากสี กระดิ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น