ทำนายฝัน 'เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ฝันเห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ทำนายว่าเป็นฝันดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่ทำ หรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว'

ฝันเห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ทำนายว่าเป็นฝันดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่ทำ หรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งูกินสัตว์ เหาะ กินนก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด มีหลายหู พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทำขวดแตก น้ำพุขนาดใหญ่ นม โคไล่ขวิดคน กวางดำ กระท่อม กระจอก เสื้อเปื้อนเลือด ถูกกักตัว ภาษา ฝังทั้งเป็น คนแฝดตัวติดกัน หอก ผ้าโพกหัว ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน มิตรสหาย โต๊ะรับประทานอาหาร ลูกเต๋า ออร์แกน กัลปพฤกษ์ ทางรถไฟ ปอด นั่งมองน้ำตกกับคนรัก กล่าวคำอำลาญาติ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ดวงแก้ว ทำนาเกี่ยวข้าว ถูกตัดศีรษะ ตกจากดาดฟ้า แว่นตาเลนส์สีดำ งู นั่งรถหรู ซื้อปลาหมึก จับกุ้ง กุ้งมังกร ถีบจักรยาน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ อู่เรือ ปีนเขา งานบวช ล้างภาชนะเครื่องใช้ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว เมฆสีดำ ชามมีลายดอกไม้สวยงาม สะพายย่าม วาฬ นำเที่ยว ทำกาแฟหก ละทิ้งครอบครัว ตกหลังม้า บิดามารดา ปากกา ทะเลาะ แป้ง มองนํ้าตกกับคนรัก นักบิน ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า อุ้มลูกสุนัข ข้าว ขี่สุกร ผ้าห่มหนาๆ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ขี่สัตว์ ตัดต้นไม้ ชอล์ก ผู้ชายมีผมน้อย แข่งม้า นุ่งผ้าขาด ลมพายุ น้ำพุที่พุ่งสูง ไปยังเมืองนรก ตู้เซฟ ตกจากที่สูง ชลธาร ครู หิมะเกาะบนกิ่งไม้ กินหอยนางรม เดินเข้าออกประตูกว้างๆ หนามตำ ฝักดาบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ผ้าสีขาว หน้าต่างพัง กอดรัด วัง พังพอน แมลงปอ ขี่กระบือ กินโดนัท เม่น เต้านม ที่นอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้คุมนักโทษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM