ทำนายฝัน 'เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ฝันเห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ทำนายว่าเป็นฝันดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่ทำ หรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน และจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว'

ฝันเห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ทำนายว่าเป็นฝันดีมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในอาชีพที่ทำ หรือได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน และจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โรคเรื้อน กระโดดจากที่สูง เห็นประตูเมือง แปรงฟัน ตักทรายเข้าบ้าน อรุณ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น เวียนเทียน ฮองเฮา (ราชินี) ซื้อปลาทอง ธนู นั่งรถหรู ปล้น โครงกระดูกมนุษย์ ภรรยาเสียชีวิต เดินกะโผลกกะเผลก พิมเสน ขี่สุกร นั่งนับลูกประคำ น้ำพุ ซุง ดวงอาทิตย์ดับ ตะปู ฟัน ไม้ไผ่ แหวน มีดบาด ได้รับเงินบริจาค นกอินทรี ลำน้ำ ปลวกขึ้นบ้าน ประหารคนรัก ดู pornhub ตำรวจตั้งด่าน พรม นกต่อสู้กัน ขวัญ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว บานไม่รู้โรย หีบสมบัติ โซ่ ร้องไห้ นาข้าวรกร้าง นักประพันธ์ คนแคระ ล้มลงไปในหลุมลึก ขี้ งูกัด หินก้อนใหญ่ ถูกสัตว์กัด ไหว้พระ นุ่งผ้าสีม่วง ทาแป้ง เปลี่ยนมุ้งใหม่ พลับพลา บิน (สูงขึ้น) ร้านค้า ตีฆ้อง กำลังขับรถ โทรศัพท์มือถือหาย ลวดหนาม เดินอยู่ในป่าช้า ฝุ่น เดินขึ้นภูเขา ปัสสาวะรดที่นอน สุนัขเข้ามาเลีย ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด กงเกวียน ฤดูหนาว ขี้เถ้าในเตาไฟ คนป่วยอยู่บนรถ คนมุงซื้อขาย น้ำหอม บวชภิกสุนี สะพายย่าม หัวหมู ฆาตกร ซองจดหมายสีฟ้า อิฐ ไก่ออกไข่ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ถือกรรไกร ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน เดินอยู่ในความมืด ยกยอ แฝด พระ คิ้วตัวเองดกดำ สายนาฬิกาข้อมือขาด การทำผิดพลาด โบดำผูกคอตนเอง ฝาหม้อตกลงพื้น ได้กลิ่นเครื่องเทศ เทวดา ประหาร กินผลไม้แฝด กางมุ้ง ให้มีดแก่คนอื่น ยกโทษให้ใครบางคน หน่อไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM