ทำนายฝัน 'เห็นรองเท้าเก่า'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นรองเท้าเก่า ทำนายว่าจะมีความสุขกับญาติมิตรและ ครอบครัว จะได้พบคนรักหรือบริวารเก่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นรองเท้าเก่า '

ทำนายว่าจะมีความสุขกับญาติมิตรและ ครอบครัว จะได้พบคนรักหรือบริวารเก่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร้องตะโกน ลากสัตว์ หมูกลายเป็นคน หนาม นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ตัวเองเป็นชู้ กระต่ายวิ่ง ตกลงไปในบ่อ ขนมเข่ง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ถูกพายุพัดพาไปไกล ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ปล่อยสัตว์ เกิดสงคราม นุ่งชุดหลากหลายสีสัน รักชาติ เชิงเทียน อินทรี เล่นฟุตบอล เท้าขาด คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น พัด ชกต่อย เดินสะดุดหกล้ม ฆ่าเสือ เหี้ย หลงป่า ฝุ่น เมายา แก้ผ้า ไข่เป็ด เรือนแพ ตัวเองมีชื่อเสียง งานโกนจุก ท่องเที่ยวต่างประเทศ โทรศัพท์มือถือหาย หน้า ปลูกบ้าน ซองจดหมายสีฟ้า คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว โต้เถียง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด พี่น้อง บนบาน ซ้อมรบ ป่าช้า ส้วม จันทร์ทรงกลด ไก่กกไข่ เป็ดไก่ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ กงจักร ผู้หญิงถือมีด เบ็ดตกปลา จองหอง หวีไม้ ถุงเงิน-ถุงทอง บุพการี เซียมซี ลูกประคำ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ตัวเองกลายเป็นนก ขนนกสีขาว ไหว้เจ้า เดินเรือ สวมเสื้อสีเหลือง แปรงฟัน เครา ตกต้นไม้ กล้วยแขก อยู่ในอาการผิดหวัง ภรรยาหนี ครีบปลา ถอนผมหงอก แหวนแต่งงาน ดับเทียนชัย กินเนื้อมนุษย์ เขี้ยวสัตว์ บวม กอดรัด ไก่แจ้ กังหัน ธงสามเหลี่ยม บัตรเชิญ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เดินลุยกองไฟ ขวดยา ความดีความชอบ ตัวเองเป็นนักโทษ มุดใต้ถุน ผักกาด เมฆสีขาว รุ้งกินน้ำ ช้างเหยียบ สนามหญ้า รบกวน กางเกง อดทน ซองจดหมายสีแดง ขโมย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM