ทำนายฝัน 'เห็นรองเท้าเก่า'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นรองเท้าเก่า ทำนายว่าจะมีความสุขกับญาติมิตรและ ครอบครัว จะได้พบคนรักหรือบริวารเก่า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นรองเท้าเก่า '

ทำนายว่าจะมีความสุขกับญาติมิตรและ ครอบครัว จะได้พบคนรักหรือบริวารเก่า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักชาติ ลูกอินทร์ ไส้เดือน ฟักแฟง กระท่อมร้าง พระจันทร์เดือนหงาย ปลาหลีฮื้อ จลาจล ถูกลูกปลุกให้ตื่น ขึ้นต้นไม้ จอมปลวกกลางถนน ความดีความชอบ คนกำลังเปลื้องผ้า กรง กระจกหลากสี น้ำท่วม ประดิษฐ์ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ปากเน่า ผมร่วง หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เก็บองุ่นรับประทาน กินเนื้อคนอื่น ตั๊กแตน เห็นคนเปิดประตู แกะ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ตกต้นไม้ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ดาวอับแสง จุดเทียน อาบน้ำในทะเล กงจักร ธงชัย เป็ดว่ายน้ำ นอนบนเสื่อ โรคเรื้อน กระเทย เล่นน้ำสงกรานต์ พังพอน ให้หวีคนอื่น มือตัวเอง จองจำ แคร่ เก็บเงินได้ กินคอลลาเจน กำไล ไกด์ ลักขโมย หมอดูดูลายมือ เดินทางไปทิศตะวันออก หิมะตกอยู่เรื่อยๆ กินก้างปลา วิทยุ ภรรยาสวมเสื้อแพร ตู้กับข้าว เจ็บป่วย งูจงอาง เชื้อเชิญ กระเป๋า ถูกน้ำร้อนลวก กินหมูกะทะ ขนมปัง กินผลไม้แฝด ข่มขืนคนอื่น โลกแตก เสวียน เฒ่าแก่ ชะลอม ถั่วงอก ฟันดาบ บุคคล มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เหยี่ยว ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ของขวัญ กัดลิ้น ไว้ทุกข์ มีเขาบนหัว ค่ำมืด ช้อน อักษรย่อ งานโกนจุก ฆ่าศัตรู กุหลาบ งมของในแม่น้ำ ผจญภัย กษัตริย์เสด็จมาหา ลิฟต์ ฮิปโปโปเตมัส ถูกทำโทษ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ปฏิทิน สายสะพาย เดินทางไปมหาสมุทร จับปลาตะเพียน ตู้ มีหางงอก ตัวเลข บัญชี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM