ทำนายฝัน 'เห็นเหรียญสตางค์'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นเหรียญสตางค์ ฝันเห็นเหรียญสตางค์ จะเกิดความผิดหวังเล็กๆ น้อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เห็นเหรียญสตางค์'

ฝันเห็นเหรียญสตางค์ จะเกิดความผิดหวังเล็กๆ น้อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มารดา จน ดับไฟ บิน (สูงขึ้น) เดินอยู่ในความมืด กระจกหลากสี โยงเรือ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ขโมย มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เล่าเรื่องตลก องคมนตรี เดินอยู่กลางทุ่งนา กินผลไม้แฝด ฮองเฮา (ราชินี) ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ขนมชั้น ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เกวียน กะโหลก นำพัดมาโบกตามร่างกาย กระจอก ช้างเหยียบ กุ้งแห้ง โดด ผักกาด เขื่อน น้ำลาย ฝังทั้งเป็น ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ แจวเรือ ชกต่อย เห็นคนเปิดประตู เนกไท รัศมี ขวาน ฮาเร็ม ปากกา พลักก้อนหิน ธารน้ำ พระอาทิตย์ แก้บน ทหาร ถูกสวมกุญแจมือ เถียงกับคน ป้อมปราการ ข่าวลือ เมือง เต่าทอง บริโภคเนื่อสุกร พระบรมรูป ดม แพรพรรณ เดือน น้ำแข็ง โพธิ์ กำไลข้อเท้า กบ โง่ หญิงทุบตีกัน โต๊ะทำงาน หน้าอก วิทยุ กินองุ่น ฟ้อนรำ เกิดสงคราม ขอทาน แตงโม กอดผู้หญิง บุพการี ฆ่างู วิ่งออกกำลังกาย ไฟนรก พานเงิน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน กิ้งกือ จุดไฟแล้วดับ บุคคล ตู้อาหาร กระดานดำว่างเปล่า แจกันคู่ หมากฝรั่ง ทารกดูดนมคุณ จับก้อนกรวด ก้อนทราย ความมืด ตัดผม จิ้งหรีด กินถั่วต้ม ชุดว่ายน้ำ ยารักษาโรค ศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้หญิงพายเรือ ตะไคร้ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ตีเหล็ก ผนังบ้าน หิมะตกในฤดูร้อน แม่หม้าย เงินโบราณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM