ทำนายฝัน 'เห็นเหรียญสตางค์'

ฝันเห็น ฝันว่า เห็นเหรียญสตางค์ ฝันเห็นเหรียญสตางค์ จะเกิดความผิดหวังเล็กๆ น้อยๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เห็นเหรียญสตางค์'

ฝันเห็นเหรียญสตางค์ จะเกิดความผิดหวังเล็กๆ น้อยๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขัดแย้ง ท่อนซุง จิ้งจก เลือดไหล คนป่วยอยู่บนรถ แมว หน้าไม้ ไถ่ถอน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก หน่อไม้ กระหายน้ำ ตะปู เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ผู้หญิงโพกผ้า จอมปลวกกลางถนน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี แก้วแตก โซ่ตรวน ทารกดูดนมคุณ รองเท้า กระโปรงเก่า มวยผม หว่านข้าวในนา หักธนู คราส ดื่ม ทับทิม คนกำลังจะตาย มดเต็มบ้านเมือง ไฝ ตักน้ำราดตนเอง คนฆ่าสัตว์ เห็นรองเท้าเก่า รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ มีดบาด ดอกซ่อนกลิ่น ฤดูร้อน ครีบปลา สายสนตะพาย กระต่ายขูดมะพร้าว เครื่องขยายเสียง พูดสนทนา อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น เขี้ยวสัตว์ โยคี ดัดผม ช้องผม อากาศบริสุทธิ์ กินนก กระจกแตก เก็บผลมะม่วง ปีนข้ามกำแพง จานชาม ภาวนา ลิ้นแข็ง ซองจดหมายสีชมพู ช่วยคน โทษ ถูกมัดด้วยเชือก กำแพงโบราณ พี่น้องทุบตีกัน มีขาเดียว ปล่อยนก สู้กับเสือ แล้วชนะ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ดวงแก้ว ไปยังเมืองนรก นกกระจอก คนแฝดตัวติดกัน สัปเหร่อ จาระบี กระต๊อบ แม่หม้าย คงกระพันชาตรี กินเนื้อหมู อทิตยาทรกิติคุณ มงคล ผู้ชายผมยาว งูเผือก สายรุ้ง กรอด้าย กระทง ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ขนมปังกรอบ ผู้ชายตบผู้หญิง กอดกะเทย นายกรัฐมนตรี ขนนกสีขาว ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ เป่าขลุ่ย โคเข้าบ้าน ของโบราณ ผักกาด ย่าง ถูกโกง ฤดูฝน กรงนก เครื่องครัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น