ทำนายฝัน 'แกะ'

ฝันเห็น ฝันว่า แกะ ฝันถึงแกะ จะมีความอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตชีวา และมีพลังอย่างไม่รู้หมดสิ้น หากฝันเห็นแกะสู้กัน คุณจะพบความสูญเสียทางธุรกิจ แต่หากฝันเห็นฝูงแกะ คุณจะมีเงินทองมากมาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แกะ'

ฝันถึงแกะ จะมีความอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตชีวา และมีพลังอย่างไม่รู้หมดสิ้น หากฝันเห็นแกะสู้กัน คุณจะพบความสูญเสียทางธุรกิจ แต่หากฝันเห็นฝูงแกะ คุณจะมีเงินทองมากมาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มาลัย กีตาร์ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ความมั่งคั่ง ทอดผ้าป่า เสียเงิน กะละมัง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา นุ่งผ้าขาด มหรสพ บุตร แท่น จิ้งจก ตาย จูบคนที่อายุมากกว่า เจ็บปวด แต่งงาน คบบัณฑิต บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ผ้าพันแผล คนร้าย ครอบครัว อากาศทึบมืดมัว จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ยากจน คนรักได้รับบาดเจ็บ นอนเล่นกลางหาดทราย เรือจอด กีฬา ทำอะไรแปลกๆ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว แทง นั่งอยู่ในกองขี้ เขากวาง ถูกทำโทษ เกิดความรู้สึกผิด ปล่อยปลาดุก ทะเลาะกับเพื่อน คงกระพันชาตรี แขนหัก ขนทรายเข้าวัด คัมภีร์ ฉลาด เจดีย์ทรุดโทรม หญิงแต่งชุดสีฟ้า ช่อดอกไม้ ราชสีห์ ถูกขัง ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ กรงนก น้ำมัน เขียนหนังสือ น้ำพริก ต่อสู้กับเด็ก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ปอกเปลือกผลไม้ ครัว ตะไกร ท่าเทียบเรือ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ มวย ปลาฉลาม ขวัญ กวางดำ นั่งบนเสื่อ กระปุก เขื่อน กินเต้าหู้ ควาย เครื่องพิมพ์ดีด พระแก้วมรกต รางรถไฟ ถูกพายุพัดพาไปไกล ฮก ลก ซิ่ว เห็นประตูปิด ล่องแพ กระโดดจากหน้าต่าง รับประทานอาหาร ดื่มน้ำมะพร้าว ดูละคร เฒ่าแก่ เดินขึ้นที่สูง ไฟไหม้บ้าน พระสถูป คนตาย บ้องไฟ จักรพรรดิ คนในบ้านทุบตีกัน อวัยวะเพศ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ไหว้พระ ตำหนัก ตลับแป้งทาหน้า สุรา ตกทุกข์ได้ยาก ซี่โครงหัก แมว ดื่มยาพิษ ระบำ ล็อกประตู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM