ทำนายฝัน 'แกะ'

ฝันเห็น ฝันว่า แกะ ฝันถึงแกะ จะมีความอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตชีวา และมีพลังอย่างไม่รู้หมดสิ้น หากฝันเห็นแกะสู้กัน คุณจะพบความสูญเสียทางธุรกิจ แต่หากฝันเห็นฝูงแกะ คุณจะมีเงินทองมากมาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แกะ'

ฝันถึงแกะ จะมีความอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตชีวา และมีพลังอย่างไม่รู้หมดสิ้น หากฝันเห็นแกะสู้กัน คุณจะพบความสูญเสียทางธุรกิจ แต่หากฝันเห็นฝูงแกะ คุณจะมีเงินทองมากมาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พวงมาลัยดอกไม้แห้ง รบกวน ภรรยาหนี กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา พระสังฆราช เมายา ลาภ เด็กทารก เดินชนผนัง เดินร่วมทางกับโจร กาน้ำ ฮาเร็ม เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง หางไก่ ฮูก (นกฮูก) ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กินลิ้น กงจักร มวย ต้นโพธิ์ กินเฉาก๊วย แพทย์ ทะเลาะกับเพื่อน มีดบาด หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เห็นถนนที่ขรุขระ ฉลองพระบาท ตัดนิ้วมือตัวเอง ฝาหม้อตกลงพื้น ข่าวดีจากลูก พระจันทร์ ผนังบ้าน เครื่องขยายเสียง ขายไม้กระดาน เดินตากแดด สวน ซ่อง ซองบุหรี่ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง บ้า ทะเลาะกับแม่ยาย ไฟไหม้ปราสาท ขอโทษ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร งูกินสัตว์ เมฆกลางแดด เปลือก ธุรกิจ จองหอง เดินไปบนเนินเขา งูรัด มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กบฎ หมูตาย อุปกรณ์ทำครัว น้อยหน่า กองทัพ ตะเพียน หญิงชรา ผ้าม่าน กวนอิม ภรรยาตาย โคไล่ขวิดคน ถูกกลั่นแกล้ง นุ่น วิทยุ อาบน้ำ กระซิบกับเพื่อน กิ๊บติดผม ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน แผ่นดิน ถูกยิงด้วยธนู หนอนไต่ตามร่างกาย จูบเด็กเล็ก ต่อสู้กับปีศาจ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ซีเมนต์ คราด กงเกวียน นักบวช ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด กวาด ทะเล มีหางงอก คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด หัวหมู สติ ฆ่าผึ้ง ปลูกบ้าน แป้ง ปิดผนึกซองจดหมาย แสง สร้อยข้อมือ กระท่อมร้าง ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ เซิ้งบั้งไฟ ยากจน คงกระพันชาตรี บริโภค พาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM