ทำนายฝัน 'แกะสลักรูปปั้น'

ฝันเห็น ฝันว่า แกะสลักรูปปั้น จะได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ที่สมัครงาน หรือ หางาน มีเกณฑ์จะได้งานทำ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แกะสลักรูปปั้น'

จะได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ที่สมัครงาน หรือ หางาน มีเกณฑ์จะได้งานทำ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉลาม พรวนดิน ป่วย ตอไม้ นำอุจจาระกลับบ้าน ข้อเท้าเจ็บ ปืนใหญ่ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ กระท่อมในป่า ยันต์ แผ่นดินแยกออกจากกัน งมของในแม่น้ำ ดื่มกาแฟ ได้รับรางวัล คอบิด กระโดด หนู ถูกฆ่า ธงสามเหลี่ยม มุดใต้ถุน คบไฟ ปลิงหลายตัว ค้าขายต่างเมือง สัปทน สารภาพต่อหน้าเพื่อน กกกอด พระเจ้า เพื่อนที่จากไปไกล กษัตริย์ คนในบ้านทุบตีกัน ปล่อยนก พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ตำหนัก อาบน้ำในทะเล รถจักรยาน ข้าวเปลือก ปากกา ทำลายโซ่ตรวน ตกเขา นกกาเหว่า ฐานพระพุทธรูป โล่ คนตาย จับสายสิญจน์ เทวดา ถูกสุนัขเห่า เครื่องร่อน ปากเหม็น ถอนฟัน บดเมล็ดกาแฟ ตัวเองถูกฉีดยา เปรต ตบมือ กระโปรง เห็นถนนที่ขรุขระ ฆ่าโค เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ถอดรองเท้า ยุ้งข้าว ถูกหวายรัด ปากเน่า จิ้งเหลน พังประตู ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เสาตกน้ำมันในบ้าน ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ อีเมล ( Email ) มีคนขอโทษ ได้ยินเสียงระฆัง เงาะป่า ไส้ไหลจากท้อง ซี่โครงหัก สูบบุหรี่ ทารก จอมปลวก วัวควาย หงส์ สวมเสื้อสีเหลือง รังดุม ภาพ โลงศพ หาบอุจจาระกลับบ้าน ปากเปื่อย กล่าวคำอำลากับใครบางคน กระดูกแตก ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ม้านั่ง กวางดำ ฝาแฝด สวมเสื้อขาด ฟันล่างหัก ดื่มสุรา ตัวเองถูกธรณีสูบ กงจักร ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ สามีตาย กา จองหอง พร้า ภาษา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM