ทำนายฝัน 'แก้บน'

ฝันเห็น ฝันว่า แก้บน ฝันว่าไปแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนบานไว้ คุณจะมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แก้บน'

ฝันว่าไปแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนบานไว้ คุณจะมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ลากเกวียน ถูกตัดขา มวยผม กระจอก งูเผือก ลายมือ เรือน ตกน้ำร้อน งา คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) หญิงแต่งชุดสีเขียว ผัก ถือลูกแก้ว เมา ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ถอด ดื่มกาแฟ ตาชั่ง คูคลอง กำไล ม้านั่ง บ้านตัวเอง มะพร้าว ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ฆ่าโค กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ดาวตกจากท้องฟ้า ปราสาทเก่าแก่ มีปากเสียงภายในครอบครัว ธำมรงค์ ไถ่ถอน ครัว กระดานดำมีข้อความ เพื่อน ธงชัย ครกสาก กวางดำ ให้มีดแก่คนอื่น หญิงแต่งชุดสีขาว มีโชคลาภ ผู้หญิงชักมีด ฐานพระพุทธรูป จีวร นาเกลือ กินหัวสุกร นางเงือก กระปุก สีบรอนซ์ เสื้อครุย ได้ยินเสียงปืน ดวงอาทิตย์มืดมัว ฆ่าเสือ ตกหลังม้า ฮอกกี้ แสงบนท้องฟ้า ย้ายบ้าน ทหาร มุดใต้ถุน ดวงอาทิตย์ดับ จับปิ้ง ถูกฉ้อโกง คนมีเขา ฉ้อโกง เดินบริเวณวัด อักษรย่อ นั่งบนเตียง หูเจ็บ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ตกบ่อมีหนอน เรือ โต๊ะรับประทานอาหาร นุ่งผ้าสีม่วง แขน ฝังทั้งเป็น นกนางนวล ป่วยลงท้อง ไส้เดือน เงา ไม้เท้า สายสนตะพาย ย่าง ฆ่างู จองจำ ผลไม้ ภรรยาตาย แก้ม ทับทิม ไหล่ วัวควาย แมลง ใยแมงมุม ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ช้อนเปื้อน ธารน้ำตก ธงบนบ้าน มหาสมุทรมีพายุ ทำนาเกี่ยวข้าว ประทัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM