ทำนายฝัน 'แก้ผ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า แก้ผ้า ตอนนี้คุณอาจจะกำลังมีคนคอยปองร้าย จงระวังตัวเองให้มาก อย่าไว้วางใจใครง่าย ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แก้ผ้า'

ตอนนี้คุณอาจจะกำลังมีคนคอยปองร้าย จงระวังตัวเองให้มาก อย่าไว้วางใจใครง่าย ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดารา ส้มตำ ได้รับต่างหู ตกจากดาดฟ้า สังกะสี ชายชรา นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด นุ่งผ้าสีม่วง ตัดต้นไม้ ฝุ่น บ่อน้ำ ผ้าขี้ริ้ว เบาะ เหี้ย ก่อสร้าง นกขมิ้น ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ป่าเขา ล้างบ้าน กุญแจหาย จิ้งจก ถ่านไฟ งานวัด เป็นคนผอมบาง ฝูงกบ จำนวนมาก ขอโทษผู้อื่น กบฎ วิ่ง โอ่ง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ซ่อง กอดผู้หญิง ไก่แจ้ ของโบราณ ซีเมนต์ เป็ดว่ายน้ำ ไล่จับผีเสื้อ กก ญาติ ผ่าท้อง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ซองบุหรี่ เลือกตั้ง มองดูเหว ไก่ชน ฉี่รดที่นอน ไหว้เจ้า ป่าช้า แขน ฟ้าร้อง พานเงิน เกลือ ขุดถ่านหิน ญาติตาย รวงข้าว อักษรย่อ ได้กลิ่นธูป ดอกซ่อนกลิ่น ค่ำมืด เลื่อยไม้กระดาน นัยน์ตา ช้อนทอง จับลูกเสือ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ลังไม้ ไหล่ ถูกตัดมือ ตอไม้ จรวดไฟ ช่างแกะสลัก ตัวเลข ลากสัตว์ ฝี นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ นางฟ้า ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ท่องเที่ยวในสวน ถูกโจรชิงทรัพย์ ค่ำคืน กิ๊บติดผม ทะเลาะกับแม่ยาย ระเบิด ซื้อเต่า กระถาง ขายของ ถ้วยรางวัล ลูกไก่ ยากจน เล่นน้ำฝน สร้อยคอ สัตว์เลี้ยงตาย แผ่นดินไหว สุกรกลายเป็นคน ใส่บาตร ลูกกระพรวน ตาหลายคู่ น้ำค้าง องคมนตรี ศัสตราวุธ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM