ทำนายฝัน 'แก้ม'

ฝันเห็น ฝันว่า แก้ม ฝันว่าแก้มดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล ทายว่า จะมีชื่อเสียง, ถ้าฝันเห็นแก้มที่เหี่ยวชูบซีด จะได้รับความทุกข์โทมนัส
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แก้ม'

ฝันว่าแก้มดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล ทายว่า จะมีชื่อเสียง, ถ้าฝันเห็นแก้มที่เหี่ยวชูบซีด จะได้รับความทุกข์โทมนัส

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกยิงด้วยธนู ใส่ต่างหู ได้รับเงินบริจาค ขี้ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ผดุงครรภ์ โกรธ ผ้าขี้ริ้ว ฉุด ตู้กับข้าว อ่างล้างหน้า ทองคำก้อน ปู นาฬิกา อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ปี่ โต๊ะรับประทานอาหาร วิมาน สายนาฬิกาข้อมือขาด ผ้าม่าน ไต่ลวด ตัวเงินตัวทอง กล่าวคำอำลาญาติ ญาติทำความผิด โครงกระดูกสัตว์ พระธาตุ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กระจาด ประกาศข่าวการเกิด ภรรยาเอาน้ำมาให้ บรรพบุรุษ ถ้วยชาม ตู้รับจดหมาย กัดลิ้นตัวเองขาด บัวหลวง เสาตกน้ำมันในบ้าน ตู้ ฉีกกระดาษ สวน อุ้มลูกหมา ทำบุญ สะอึก บอลลูน ทะเลที่เงียบสงบ ตุ๊กตา ตีฆ้อง ตกกระ ธนาคาร ผึ้งทำรังในบ้านของเรา อยู่ในกระท่อม ดื่มนม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ฟันหลุด กษัตริย์เสด็จมาหา ก่อกองทราย ไฟไหม้ต้นไม้ คนแฝดตัวติดกัน น้ำค้าง พลอยหลากสีสัน พรม ทีปังกรรัศมีโชติ ไผ่ หนอนไต่ตามร่างกาย จุดไฟ โง่ เห็นประตูบ้านตัวเอง ประทัด ตักบาตร ทารกแรกเกิด โบสถ์ กรงนก กุมารทอง ใบมีดโกน สายสร้อย ดื่มกาแฟ กระท่อมในป่า ราชสีห์ ปล่องเมรุ ไก่ออกไข่ ระฆัง จลาจล เหรียญ ฟ้าผ่า กินโดนัท นกอินทรี ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ภาพยนตร์ กรวยกรอกน้ำ ใบไม้ ฆ่าสุนัขบ้า ก้อนหิน เกาทัณฑ์ ระเบิด นั่งจับเจ่า กงเต๊ก ติดเกาะ นาเกลือ ถุงมือ เทียนชัย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM