ทำนายฝัน 'แก้ม'

ฝันเห็น ฝันว่า แก้ม ฝันว่าแก้มดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล ทายว่า จะมีชื่อเสียง, ถ้าฝันเห็นแก้มที่เหี่ยวชูบซีด จะได้รับความทุกข์โทมนัส
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แก้ม'

ฝันว่าแก้มดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล ทายว่า จะมีชื่อเสียง, ถ้าฝันเห็นแก้มที่เหี่ยวชูบซีด จะได้รับความทุกข์โทมนัส

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หลงทาง ค่ำคืน ชกคนที่จมูก ขี่ช้าง ธำมรงค์ ธนูหัก จูบเด็กเล็ก มีด บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ช่างเหล็ก ทำกาแฟหก คิดถึง ถูกคู่รักกักตัว ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ไฮโล ล้มลงไปในหลุมลึก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ วิชา ดอกราตรี ควันไฟ แก้ม เงาะ ลม หอยที่มีเนื้อเต็ม ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน วิดน้ำ ขวดยา เมฆสีดำ ซื้อปลาหมึก นอกใจแฟน ถูกตัดมือ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ โต๊ะเขียนหนังสือ เทวาลัย กรวยกรอกน้ำ ครุฑ คนเกี่ยวข้าว ถูกปีศาจไล่ วาฬ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เปลื้องผ้าตัวเอง นอนโรงพยาบาล เปิดเผยความลับกับเพื่อน ทูต ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ทหารยิงปืนใหญ่ มัคคุเทศก์ นายกรัฐมนตรี อุ้มลูกสุนัข บานไม่รู้โรย มีคนสวมแหวนให้ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา หมีทำร้าย พนมมือ พระเจ้า ภาวนา เลิกมุ้งขึ้น พระพุทธเจ้า หม้อ จูบคนรัก มนต์ ได้เสื่อใหม่ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ล่องแพ หัวเราะ ไฟไหม้ผม ขี่โคเข้าเมือง ตัดเล็บ หมาตาย สายสะพาย ดับไฟ ถูกผีหลอก จิ้งจก ขนนกสีขาว นกอินทรี ได้สวมแว่นตาดำ หว่านข้าวในนา จับกุ้ง เซียมซี มะพร้าว กินสายบัว เหาะ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เปิดผนึกซองจดหมาย ตะไบเหล็ก เป่าลูกโป่ง แมวดำ แกะ ไก่ชน ตาข่าย ดับกองไฟ ถูกหนูกัด ถวายพระด้วยดอกบัว เลือดออกทางทวาร บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ปีก ม้าสีขาว ตบแต่ง หมาคาบหม้อ นุ่งผ้าสีแดง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM