ทำนายฝัน 'แก้ม'

ฝันเห็น ฝันว่า แก้ม ฝันว่าแก้มดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล ทายว่า จะมีชื่อเสียง, ถ้าฝันเห็นแก้มที่เหี่ยวชูบซีด จะได้รับความทุกข์โทมนัส
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แก้ม'

ฝันว่าแก้มดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล ทายว่า จะมีชื่อเสียง, ถ้าฝันเห็นแก้มที่เหี่ยวชูบซีด จะได้รับความทุกข์โทมนัส

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไวโอลิน ญาณ นอนบนเสื่อ เห็นปีศาจกินคน นุ่งชุดแดง ร้องไห้ อยู่ในอาการเร่งรีบ บาดเจ็บ สามีตาย นั่งรถ คนมีดวงตาสีดำ พระวิหาร ย้อมผม ฟันบนหัก นุ่งผ้าสีชมพู ได้ตีกลอง เดินทาง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ปลาเงินปลาทอง ขนตา มีคนนำเงินมาให้ น้ำมัน มีความปรารถนา เพื่อนที่จากไปไกล ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ฆ่างู ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ลังไม้ เกลือ รดน้ำต้นไม้ ฝังศพคนที่รู้จัก ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ผัดหน้า ถูกลูกปลุกให้ตื่น ย้ายบ้าน ช้างไล่กวด เห็นประตูบ้านตัวเอง ขอบคุณ ซื้อของโบราณ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ขนมอร่อย ถอนผมหงอก ความมั่งคั่ง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ทำนาไม่ได้ผลดี ปีศาจหลายตน เผาศพ จรเข้กัด เท้าด้วน ถูกต่อต่อย ตัวเงินตัวทอง ฆ่าเสือ มรกต เดินเรือ บวงสรวง ปีนข้ามกำแพง กอดผู้ชาย จันทร์ทรงกลด เรือโยง คนรับใช้ โดนดึงผม จุดดอกไม้ไฟ ปลูกกล้วย เครื่องขยายเสียง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง แฟนนอกใจ เดินทางไกล คิ้วตัวเองดกดำ ตำรวจ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เงื่อน ถูกข่มขืน หญิงแต่งชุดสีฟ้า ตามทวงหนี้ ค้อน ฉ้อโกง ตนเองทำความผิด ล้างหน้าตัวเอง ได้ยินสุนัขเห่า ทำแท้ง กฐิน โต้เถียง เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ถาดอาหาร เมาเหล้า ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง เห็นเหรียญสตางค์ ตาข่าย ผ้าแพร แหวนแต่งงาน นกบิน บั้งไฟ สีบรอนซ์ ฐานพระพุทธรูป นั่งจับเจ่า กินเนื้อคนอื่น ตรอกซอกซอย เม่น เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM