ทำนายฝัน 'แก้ม'

ฝันเห็น ฝันว่า แก้ม ฝันว่าแก้มดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล ทายว่า จะมีชื่อเสียง, ถ้าฝันเห็นแก้มที่เหี่ยวชูบซีด จะได้รับความทุกข์โทมนัส
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แก้ม'

ฝันว่าแก้มดูเปล่งปลั่ง มีน้ำมีนวล ทายว่า จะมีชื่อเสียง, ถ้าฝันเห็นแก้มที่เหี่ยวชูบซีด จะได้รับความทุกข์โทมนัส

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สาดน้ำ จำเลย ลูกๆ ทำความผิด งม ตุ๊กแก โจร เพชรนิลจินดา ธนาคาร เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ศัสตราวุธ ยารักษาโรค นั่งเรือ ถูกขัง ถีบจักรยาน คดีฟ้องร้องกัน นั่งบนลังไม้ งูเผือก เครื่องบินตก เผาศพ โคมไฟหรือโคมตะเกียง คลื่นน้ำ นกกางเขน ใบไม้ เหยียบขี้ มรดก ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ลุยไฟ พระจันทร์เดือนหงาย งมของ ตู้ ผ้าขาว ฟักแฟง ปอด ร่มหัก หมูกลายเป็นคน กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว จุดไฟ ปล่องไฟ แฝด ความรัก อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมาเหล้า แม่ บวชพระ กระสือ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ชกคนที่จมูก งมของในแม่น้ำ อาจารย์ ถูกน้ำร้อนลวก ขี่โคเข้าเมือง อดทน ฮิปโปโปเตมัส ขี่นางโค กุหลาบ ถอยหลัง ตนเองทำความผิด กระโปรง ลูกจัน เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ผู้หญิงชักมีด ปลวกขึ้นบ้าน ตกบ่ออุจจาระ งูเขียว คนอื่นทำพลาด ภรรยานอกใจ จับนก ตะเพียน โฉนดที่ดิน ทะเลที่เงียบสงบ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ญาติกำลังจะตาย ขุดถ่านหิน กอด ถูกโกง ขี่โคอศุภราช ถูกด่าทอ เซิ้ง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ถูกจับ ขนมปังกรอบ สร้อยข้อมือ หลงทาง ถูกมัดด้วยเชือก ยางรถ ต่อสู้ ทาเล็บ ถูกหนูกัด ของโบราณ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว แตงโม จำนอง หิ้วกระเป๋า ถูกต่อต่อย ได้ยินเสียงปี่พาทย์ บัวหลวง ปลาทองที่ตายแล้ว กางเกง โคกินหญ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM