ทำนายฝัน 'แก้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า แก้ว ฝันเห็นดวงแก้วหรือลูกแก้ว เป็นฝันที่ดี จะมีโชคลาภ หากโสด ก็จะพบเนื้อคู่ หากกำลังตั้งครรภ์ก็จะได้บุตรที่ดี มีโชคจากสิ่งมีชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แก้ว'

ฝันเห็นดวงแก้วหรือลูกแก้ว เป็นฝันที่ดี จะมีโชคลาภ หากโสด ก็จะพบเนื้อคู่ หากกำลังตั้งครรภ์ก็จะได้บุตรที่ดี มีโชคจากสิ่งมีชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แสง ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ดูซีรี่ย์ ภรรยาเปลือยกาย เทศน์ ไก่ วาฬ ที่ฝังศพ ถุงเงิน-ถุงทอง ข่วน ทาขมิ้น ทำตัวเองบาดเจ็บ ฝาหม้อ ใช้กระเทียมทำอาหาร ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ถูกฟันคอขาด ความผิด หิมพานต์ (ป่า) ร้องรำทำเพลง ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน เลี่ยมฟันทอง กินข้าว ได้ยินเสียงปืนใหญ่ มีโชคลาภ เดินเล่นในสวนสวย ตัวเองแก่ โคไล่ขวิดคน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง กกลูก เดินเล่นบนหาดทราย นอนกลับหัว แก้ม บรรจุของลงหีบ บันได ไฟไหม้ต้นไม้ เห็นถนนที่ขรุขระ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ นกยูงรำแพน ลากเกวียน แต่งงาน ที่นอน งมของในลำคลอง ตำรวจ มวย กินหัวสุกร นํ้าวน กงสุล มือ เดินสะดุดหกล้ม วิ่งออกกำลังกาย มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ปราศจากอํานาจ องค์กฐิน เครื่องครัว สตางค์ ทารก กระรอก เครื่องพิมพ์ดีด สร้อยข้อมีชำรุด ซุกซ่อนตัว เสื้อใหม่ ตัวเองเป็นนักโทษ ตารอบตัว ขาด้วน เก็บผลมะม่วง เคี้ยวดิน นกแร้ง ถูกโจรชิงทรัพย์ ตลับแป้งทาหน้า นาฬิกา ซุง แขกขายโรตี ล้างเท้าตัวเอง รดน้ำต้นไม้ กำแพงเมือง เก็บดอกบัว ดนตรี ไส้ไหลจากท้อง เครื่องดนตรี กัดลิ้นตัวเองขาด ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ แมลงปีกแข็ง ความลับ หมาเลียขา แต่งงานก่อนกำหนด นักประพันธ์ ฝนตกปอยๆ ฟันปลอม ตุ้มหู พระพิฆเณศ ต้นกก เดินทางในป่ารก เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ต้นไม้แห้ง ขายตู้ ขายโต๊ะ ทรัพย์สมบัติ รถไฟฟ้า กระหายน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM