ทำนายฝัน 'แก้ว'

ฝันเห็น ฝันว่า แก้ว ฝันเห็นดวงแก้วหรือลูกแก้ว เป็นฝันที่ดี จะมีโชคลาภ หากโสด ก็จะพบเนื้อคู่ หากกำลังตั้งครรภ์ก็จะได้บุตรที่ดี มีโชคจากสิ่งมีชีวิต
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แก้ว'

ฝันเห็นดวงแก้วหรือลูกแก้ว เป็นฝันที่ดี จะมีโชคลาภ หากโสด ก็จะพบเนื้อคู่ หากกำลังตั้งครรภ์ก็จะได้บุตรที่ดี มีโชคจากสิ่งมีชีวิต

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินขึ้นที่สูง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ปรบมือ ถูกฟันคอขาด ช่างเหล็ก ฝน ไฟไหม้ต้นไม้ ฟ้าร้อง ปีศาจ งูเผือก สร้อยทอง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ยกทรง กินเนื้อหมู ควาย กำแพงโบราณ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปอกเปลือกไข่ ภรรยาตาย ทำนาเกี่ยวข้าว ดูหนัง บิน (สูงขึ้น) กระทง พวงมาลัย กินถั่วต้ม อุ้มเด็กทารก เงาะป่า จันทรคราส สุนัขคาบหม้อ บาดเจ็บ ฝูงกบ จำนวนมาก ตัวเงินตัวทอง แผ่นดิน กำแพงเมือง ที่พึ่ง ลับมีด ชาวประมง ถาดดอกไม้ คนกำลังจะตาย อินสตาแกรม ( instargram ) มะลิ สวดมนต์ เครื่องจักรไม่ทำงาน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ฌาน ต้นไม้แห้ง กษัตริย์เสด็จมาหา ทำร้าย ยุ้งข้าว ทรงกลด บานไม่รู้โรย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ น้ำเหลือง ดวงจันทร์ ซุบซิบนินทา ผ้าเช็ดตัว พระเจ้า จาระบี ใช้ยาเสพติด ได้ตีกลอง องคมนตรี งูกัด ราชสีห์ หิมะตกถูกตัว ตู้ไปรษณีย์ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ทหาร แว่นตาเลนส์สีดำ นํ้าพุขนาดใหญ่ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ปีศาจที่มีเขาและหาง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก กรวยจราจร นุ่งชุดแดง บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ปลาทอง เป่าขลุ่ย ญาติ คู คลอง สตรี ฝังศพคนที่รู้จัก ต้นไม้เหี่ยวเฉา เปลื้องผ้าตัวเอง มีคนนำเงินมาให้ ลากสัตว์ เก็บดอกบัว ผ่าท้อง กระท่อมร้าง พระสถูป จำปีหรือจำปา ภรรยามีครรภ์ ขี่เสือ เก็บองุ่นรับประทาน กินหอยนางรม ภรรยาทิ้ง เชิงตะกอน เข้าไปในโรงพยาบาล ชะลอม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM