ทำนายฝัน 'แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน'

ฝันเห็น ฝันว่า แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ฝันเห็น แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ทำนายว่า จะต้องสูญเสียญาติผู้ใหญ่ หรือ บุตรหลานภายในบ้าน หรือ ตัวเองจะต้องพลัดพรากจากบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน'

ฝันเห็น แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ทำนายว่า จะต้องสูญเสียญาติผู้ใหญ่ หรือ บุตรหลานภายในบ้าน หรือ ตัวเองจะต้องพลัดพรากจากบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งราชรถ ความลับ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ประดาน้ำ กวางดำ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หญิงทุบตีกัน ฌาน หุ่น ทาส กินเนื้อวัว ชอล์ก ต่างหู น้อยหน่า ลายนิ้วมือ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หัวล้าน ธรรมจักร ไผ่ ตำรา เสื้อขนสัตว์ ขโมยเงิน ลมพายุ ทาขมิ้น ถือกรรไกร จิ้งหรีด ช้อน ลำคลอง แหวนแต่งงาน เครื่องบิน กริช พืชผัก นุ่งผ้าสีม่วง โยคี ญาติทำความผิด ปลอบโยน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เมฆลอยนิ่ง กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ย่างเนื้อ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด เรือแล่น นอนอยู่บนแผ่นดิน กระท่อม ขี้ ภรรยามีลูก นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ถ้ำ ชนไก่ หมอก ทอง คนเกี่ยวข้าว นั่งเรือ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง สามีนํ้าตาตก ตับไต ตกต้นไม้ แว่นตาเลนส์สีดำ แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ฤกษ์ดี กระซิบ กินถั่วต้ม เจ้าเมือง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เดินทางกลางทะเลทราย ม่าน ข้อเท้าแพลง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง จับปลาตะเพียน กระโปรงใหม่ ผ้าไตรจีวร ระย้า ผู้หญิงตบผู้ชาย ต่อ แสงสว่าง เดินไปบนเนินเขา สร้อยทอง ช่างตัดผม กินโดนัท ขับรถ พ่อหม้าย ชงชาถวายเจ้าที่ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ซ้อมรบ ไลน์ ( LINE ) สังกะสี ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ แจกันคู่ ตกลงไปในบ่อ เสี่ยงเซียมซี ค่ำคืน จีวร ตู้หนังสือ ถูกคู่รักกักตัว สิงโต กินองุ่น หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว หินก้อนใหญ่ ตู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM