ทำนายฝัน 'แขนถูกตัด'

ฝันเห็น ฝันว่า แขนถูกตัด ฝันว่าแขนถูกตัด คุณจะสูญเสียญาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แขนถูกตัด'

ฝันว่าแขนถูกตัด คุณจะสูญเสียญาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ย้อมผม ลูกๆ ทำความผิด หูเจ็บ หุ่นโชว์เสื้อ สร้าง ดับกองไฟ ทอผ้า ทางรถไฟ นกกา ถาด ถุงมือ มวย ช่วย กระต่ายหลายตัววิ่ง ทารก ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง สูบบุหรี่ ถีบจักรเย็บผ้า ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น พระอรหันต์ งอบ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ คดข้าวเย็นกิน กินเนื้อเป็ด ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ช้อนเงิน กรวดทราย เตียง โค่นต้นไม้แก่ ปราศจากอํานาจ เรือนแพ ดวงแก้ว ล้างบ้าน ขวดน้ำ นกแร้ง เดินไปบนเนินเขา ดวงอาทิตย์มืดมัว ไว้ทุกข์ กินเนื้อมะพร้าว เป็นแม่ยาย ธนู ของลับ เสื้อขนสัตว์ เจ้าบ่าว งานแต่งงาน โซ่ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย พูดสนทนา นาฬิกาข้อมือเสีย ลากสัตว์ กษัตริย์ ได้ยินเสียงกลอง หายใจอึดอัด คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล แพทย์ คงกระพันชาตรี เลิกกับแฟน เดินทางในป่ารก ผ้าฝ้าย จับนก ล้างหวี หูขาด เงาะ บุคคลที่มีชื่อเสียง ตัวเองถูกธรณีสูบ วิ่งจนเหนื่อยหอบ ไพ่ ตาหลายคู่ ขอนไม้ วิ่งออกกำลังกาย แก้บน ยอดโดม ค่ำมืด กินข้าว ขี่วัว มารดา เมฆหมอก แดดเผาผิวหนังจนเกรียม จับก้อนกรวด ก้อนทราย เถ้าแก่ เครื่องลายคราม ถูกตำหนิ แหวน หญิงแต่งชุดสีแดง เดินขึ้นภูเขา นํ้าวน ฟองน้ำ ผ้าเช็ดตัว หญิงแต่งชุดสีเขียว ศิลา งานบวชเณร โลกแตก ธงบนบ้าน รถศพ ฤกษ์ไม่ดี ไฟนรก แผ่นดินแยกออกจากกัน วาฬ เก็บองุ่นรับประทาน นาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM