ทำนายฝัน 'แขนถูกตัด'

ฝันเห็น ฝันว่า แขนถูกตัด ฝันว่าแขนถูกตัด คุณจะสูญเสียญาติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แขนถูกตัด'

ฝันว่าแขนถูกตัด คุณจะสูญเสียญาติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เน็ตไอดอล แก้ม ภรรยาสวมเสื้อแพร อีเมล ( Email ) ผนัง ล็อกประตู อาบน้ำในทะเล ขายตู้ ขายโต๊ะ บรรจุของลงหีบ กระจกหลากสี เป่าลูกโป่ง เตาไฟ หินก้อนใหญ่ ลากเกวียน งา คนขี้โม้ คนเกี่ยวข้าว งูกินสัตว์ สาวไส้ หัวไก่ กระทง สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) แมว จานแตก ฟันบนตนเองหัก ความรักระหว่างคน 3 คน การตายของเพื่อน นกนางนวลโผบิน ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ประกันตัว เป็ดว่ายน้ำ ราหู ผมถูกตัดให้สั้น ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี เปลือย ถูกตัดแขน กฐิน ขี่วัว แล้ว ตกวัว ปราศจากอํานาจ กระเทย ฝักดาบ เครือญาติ ทิวเขา สบู่ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เที่ยวชมงานรื่นเริง วาฬ เป็นแผลที่คอ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ขวดเหล้า หวีไม้ ผนังบ้าน กระโดดจากที่สูง ทาแป้ง ช่างตัดผม รอยเท้าของตัวเอง ทอดทิ้งลูกๆ ปม ชายชู้ ถูกตัดมือ หมาก เด็กเกิดใหม่ เซิ้ง นุ่งผ้าสีม่วง เวที ทาเล็บ หัวนก คนกำลังเปลื้องผ้า แบกหีบ แมวดำ บูชา ช้างเหยียบ ไลน์ ( LINE ) ได้เงิน สวมเสื้อสีเขียว ทอดทิ้งคนรัก เด็ดพริกออกจากต้นพริก ถูกกลั่นแกล้ง ตกทะเล ได้เสื่อใหม่ แร้ง ได้ยินเสียงกระดิ่ง กินเนื้อมะพร้าว ชายชรา ตกต้นไม้ นางเงือก ตัวเองร่ำรวย ช้าง นํ้าพุที่พุ่งสูง แต่งตัว ตัวเองถูกประหาร เปิดร้านค้าขายสินค้า แจกันคู่ กุ้งยักษ์ สระผม ล้ม แล้ว ลุกขึ้น พระสงฆ์ เจดีย์ทรุดโทรม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM