ทำนายฝัน 'แข่งม้า'

ฝันเห็น ฝันว่า แข่งม้า ฝันว่าได้พนันม้าแข่ง และถูกที่หนึ่ง ทำนายว่าจะทำการงานใด ๆ ก็สำเร็จผล ถ้าเสียพนันม้า หรือเห็นอุบัติเหตุในการแข่งม้า จะเสียทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แข่งม้า'

ฝันว่าได้พนันม้าแข่ง และถูกที่หนึ่ง ทำนายว่าจะทำการงานใด ๆ ก็สำเร็จผล ถ้าเสียพนันม้า หรือเห็นอุบัติเหตุในการแข่งม้า จะเสียทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉีกกระดาษ เครื่องแต่งกาย รับประทานเครื่องเทศ อุ้มลูกสุนัข บิลเลียด ดักนก เกิดความรู้สึกผิด ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย นางพยาบาล คนเมา ฉี่ ซื้อกระดุม เลื่อยไม้กระดาน เครื่องศาสตราวุธ อาบน้ำ ถูกเปลื้องผ้า ถ่ายอุจจาระ เถียงกับคน หย่า เปลือย ล้างเท้าตัวเอง ตกปลากับญาติ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กระถางหลุดมือแตก ต่อสู้กับปีศาจ หัวล้าน หูแหว่ง ไวโอลิน ฉุด ข่าวลือ เจ้าที่ คนป่วยอยู่บนรถ ฐานพระพุทธรูป ลูกจันทร์ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ล็อกประตู สังกะสี ไซเรน เพื่อนตาย เข่า ผ้าแพร คนร้าย ฤดูหนาว พูดกับกลุ่มชน กระซิบกับเพื่อน โกนผม ธำมรงค์ ปาก ถือดอกบัวในมือ ทางม้าลาย ปลิงหลายตัว เครื่องชั่ง ลากเกวียน ท่อนซุง ธูปเทียน กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน กระโดดจากหน้าต่าง เณรหน้าไฟ งูรัด กระทง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ศาล เป่าขลุ่ย นักเรียน ขายตู้ ขายโต๊ะ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ จับเงิน ไฮโล บ้องไฟ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ระดู หม้อข้าว กระแสน้ำ โครงกระดูกสัตว์ คนตาย ของที่ระลึก แบกหาม ท่าเทียบเรือ กระเป๋าเดินทาง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ขวดเหล้า อาบน้ำในทะเล ผีตายโหง ตาบอด ป้อมปราการ ตักน้ำราดตนเอง ไมโครโฟน ลายมือ ยิงกา พระนาคปรก ฉลาม พระสถูป ฮัจญ์ หินก้อนใหญ่ เงาตัวเองในกระจก แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เงินโบราณ ผ้าใบ ขี่วัว แล้ว ตกวัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM