ทำนายฝัน 'แข่งวิ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า แข่งวิ่ง ฝันเห็นการแข่งวิ่ง คุณกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ แต่ถ้าหาก ฝันว่าชนะการวิ่งแข่งขัน คุณกำลังจะเสื่อมเสียเกียรติ และ ชื่อเสียง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แข่งวิ่ง'

ฝันเห็นการแข่งวิ่ง คุณกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ แต่ถ้าหาก ฝันว่าชนะการวิ่งแข่งขัน คุณกำลังจะเสื่อมเสียเกียรติ และ ชื่อเสียง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนขี้โม้ ฉลองพระบาท ควันไฟ ลอยกระทง ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ คอบิด อมตะ เผาศพ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ถือกรรไกร ฟันปลอม กาน้ำ ขี่สุกร ทุ่งโล่ง จอก ชายชู้ มู่ลี่ ตาหลายคู่ เดินตากแดด ขนมชั้น เผาขยะ ฝังศพคนที่รู้จัก ตกกระ เป็นแผลที่คอ กองทัพ น้ำเต้า สุนัข จับลูกเสือ ศีรษะมีเหา สวมรองเท้าใหม่ รักใครบางคนมากๆ ต้นกัลปพฤกษ์ ทอง ดับเทียน เอามือตบต้นขาตัวเอง ได้พูดคุยกับเพื่อน หญิงเปลือยกาย ฟ้าผ่า รองเท้า ฝันว่าส่งพัสดุ สุนัขคาบหม้อ ขนนกสีดำ หน้าต่างพัง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน กระทำรุนแรงต่อตัวเอง อาบน้ำฝน แมงมุม จูบเด็กเล็ก ขึ้นต้นไม้ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เฆี่ยนตีผู้อื่น นุ่งชุดขาว จุดเทียนชัย ถูกฝังทั้งเป็น ตกกล้า กำลังขับรถ สละราชสมบัติ นุ่งผ้าสีแดง ถูกกลั่นแกล้ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตู้เย็น รถจักรยาน จักรเย็บผ้า ขนตาร่วง โบสถ์สกปรกรกรุงรัง สมุด ได้ยินเสียงกบ ชกคนที่จมูก ข่าวดีจากลูก กล่าวคำอำลากับใครบางคน นั่งราชรถ ช่วยคน พัชรกิติยาภา แล่นเรือผ่านเกาะ ประเจียด นุ่งชุดหลากหลายสีสัน หมาเลียขา สวมแหวน แข่งวิ่ง คบคนพาล เต้าฮวย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ถูกตัดใบหู พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เฟซบุ๊ก ( Facebook ) โถแป้ง เดินรอดราวผ้า ตะปู ล้างเท้าตัวเอง ถุงเท้า ซื้อปลาหมึก เถ้าแก่ สวมมงกุฎ อุ้มลูกหมา โอ่ง เรือแล่น นาฬิกาปลุก พระราชินี ด่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น