ทำนายฝัน 'แคร่'

ฝันเห็น ฝันว่า แคร่ ฝันว่าได้ขึ้นบนแคร่ และได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปในที่ต่างๆ คุณจะได้รับความคับแค้นใจ และ มีคนคอยกดขี่เบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แคร่'

ฝันว่าได้ขึ้นบนแคร่ และได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปในที่ต่างๆ คุณจะได้รับความคับแค้นใจ และ มีคนคอยกดขี่เบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ สู้กับเสือ แล้วชนะ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ล่องแพ พระพิฆเณศ สวดมนต์ น้ำค้าง ลาวาภูเขาไฟ กอดอก ตู้กับข้าว กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ข่าวดีจากลูก จมูก เซียมซี กาน้ำร้อน เครื่องชั่ง ฝนตกระหว่างเดินทาง กระถางสามขา ปลา เดินทาง ทิชชู ปัสสาวะรดกำาแพง บิน (ตกลง) ดอกซ่อนกลิ่น ไฟ ถีบจักรยาน จูบคนที่อายุมากกว่า ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ศัสตราวุธ นกแขกเต้า หูขาด ปลูกพริก ตู้ไปรษณีย์ ช่างไม้ ศิลา เล่นน้ำฝน นุ่น นอนบนฟูก ตัดผม เข้าประตูไม่ได้ เดินทางไปมหาสมุทร ถูกตี นอนกับนางงาม ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ มีปากเสียงภายในครอบครัว บุคคลที่มีชื่อเสียง เห็นปีศาจกินคน ค้นหา ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ภรรยาหนี จอมปลวก รถพยาบาล หิมะเกาะบนกิ่งไม้ แตร เจ้าเมือง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น พูดโทรศัพท์มือถือ ได้ใบสั่งจากตำรวจ คอกหมู ส้มตำ งูจงอางไล่ ของเล่น ปลาทอง ผดผื่นคันขึ้นตามตัว แส้ จุดไฟ โฆษณา ผู้หญิงตั้งครรภ์ ปราศจากอํานาจ แป้ง นกนางแอ่น ไอ ขนกา จราจรที่สับสนวุ่นวาย หญิงแต่งชุดสีดำ ช้อนเปื้อน ทะเลทราย งาช้างวางคู่กัน โขลงช้าง กวนอิม ซื้อของโบราณ พระโพธิสัตว์ จับปิ้ง ความร่าเริง กินเนื้อไก่ ละลาย คิ้วตัวเองดกดำ ตำรา เฉาก๊วย ตกเขา ก้น ฝนตั้งเค้า ถูกจี้ เหยี่ยว เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด คนรักนอกใจ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย บ้านคนอื่น ขัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM