ทำนายฝัน 'แคร่'

ฝันเห็น ฝันว่า แคร่ ฝันว่าได้ขึ้นบนแคร่ และได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปในที่ต่างๆ คุณจะได้รับความคับแค้นใจ และ มีคนคอยกดขี่เบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แคร่'

ฝันว่าได้ขึ้นบนแคร่ และได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปในที่ต่างๆ คุณจะได้รับความคับแค้นใจ และ มีคนคอยกดขี่เบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โจรปล้นบ้าน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ฝนตกปอยๆ หญิงเปลือยกาย ได้กลิ่นเครื่องเทศ รองเท้า ไว้ทุกข์ จีวร ดื่มน้ำหวาน เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เท้าด้วน เมฆสีดำ วิดน้ำ สินบน ญาติเสียชีวิต เทวดา ทอดทิ้งครอบครัว ฝนตั้งเค้า ข้าวในนา คิ้วตัวเองดกดำ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ภาพ เดินสะดุดหกล้ม สร้อยข้อมีชำรุด เดินทางในป่ารก ธงสามเหลี่ยม เดินอยู่ในป่าช้า กาบินเข้ามาในบ้าน ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ถูกไล่ออกจากงาน ติดคุก ถวายข้าวพระ บ้านพัง ไม้ขีดไฟ เครื่องบินตก มองนํ้าตกตามลำพัง กางเกง ผ่าท้อง พระ ผลักประตู นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ทำบุญ เส้นด้าย สมอเรือ เมาเหล้า มู่ลี่ เสือกัดตัวเอง ทาสี ขี้ ช้าง ซื้อปลาหมึก เดินเรือ ขลุ่ย ทาขมิ้น ตาลปัตร โรคร้าย ถุงเงิน-ถุงทอง ปากเน่า เจ็บฝ่าเท้า ทันตแพทย์ คนถูกฉีดยา กินหัวสุกร เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ถูกผีหลอก ทำนาได้ผลผลิตดี ตู้กับข้าว นักร้อง กะละมัง พู่กัน ฝ้าย มวย เคี้ยวดิน ข่มขืนคนอื่น ถ่อเรือ น้ำหอม กระท่อมในป่า มหรสพ ท่าเทียบเรือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เด็กกำลังดูดนม อู่เรือ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ฝุ่นเข้าตา ผนัง นาเกลือ สถานี ทะเลสาบ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ แฟนนอกใจ ชามแตก จักจั่น เปลวไฟ พูดคุยกับเจ้านาย สิริวัณณวรีนารีรัตน์ จับ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล อ่างน้ำ ปีศาจหลายตน ปอกเปลือกไข่ คดข้าวเย็นกิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM