ทำนายฝัน 'แคร่'

ฝันเห็น ฝันว่า แคร่ ฝันว่าได้ขึ้นบนแคร่ และได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปในที่ต่างๆ คุณจะได้รับความคับแค้นใจ และ มีคนคอยกดขี่เบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แคร่'

ฝันว่าได้ขึ้นบนแคร่ และได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปในที่ต่างๆ คุณจะได้รับความคับแค้นใจ และ มีคนคอยกดขี่เบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไมโครโฟน โอลิมปิก เอสเอ็มเอส ( SMS ) ฟองน้ำ กระจาด รับประทานอาหาร นุ่งผ้าขาด ลูกปัด ถวายข้าวพระ ซุกซ่อนตัว ข้าวเปลือก ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เงื่อน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ช้อนปลา นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง คลอดลูก ขี่วัว เข้าประตูไม่ได้ ปีศาจ นองเลือด ของที่ระลึก สาหร่าย มวยผม โดนดึงผม ที่พึ่ง กินข้าวบนใบบัว ตารอบตัว เลือดออกทางทวาร ตรอกซอกซอย ผดุงครรภ์ โกรธ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง นอนในมุ้ง เลือดออกทางช่องคลอด เลิกมุ้งขึ้น หวีไม้ ฉากกั้น กินกระต่าย หมาคาบหม้อ ไอศกรีม ดูละคร กิ้งกือ งมปู ครู เที่ยวซ่อง เผาไม้กระดาน ถ่อเรือ หน้า ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด กำไลข้อมือ เดินรอดราวผ้า สร้อยทองคำ ย้อมผม พญาอินทรี กระท่อมริมทะเล ล้างหน้าตัวเอง เป็นคนปรุงอาหาร ไม้กางเขน ป่าเขา หนีจากถ้ำ ความผิด เงินโบราณ ร่ม ยอดโดม มีโชคลาภ สีฟ้า หมีทำร้าย แร้งกินซากศพ ท่องเที่ยวต่างประเทศ งูจงอางไล่ กินก้างปลา อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เถาวัลย์ ของเน่าเสีย ได้ยินเสียงกระซิบ ยืนบนลังไม้ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เสื้อเปื้อนเลือด นกนางแอ่น ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เครื่องปั้นดินเผา มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กุลี หนี้สิน คนร้องไห้ ตัดผม พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ฆาตกรรม ตกหน้าผา กระแสน้ำ ลายแทง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต อุ้มลูกสุนัข พระธาตุ ผ้าพันคอ รังนก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนไก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM