ทำนายฝัน 'แคร่'

ฝันเห็น ฝันว่า แคร่ ฝันว่าได้ขึ้นบนแคร่ และได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปในที่ต่างๆ คุณจะได้รับความคับแค้นใจ และ มีคนคอยกดขี่เบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แคร่'

ฝันว่าได้ขึ้นบนแคร่ และได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปในที่ต่างๆ คุณจะได้รับความคับแค้นใจ และ มีคนคอยกดขี่เบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับลูกเสือ นาฬิกาปลุก จักรเย็บผ้า เล่นน้ำฝน ลายแทง หมา คุก ตะราง ฉีกกระดาษ ดอกซ่อนกลิ่น แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ชลธาร ข้าวสาร นักบุญ มาลัย อากาศทึบมืดมัว ปลาทอง ทอดทิ้งภริยา กินกระต่าย ไอศกรีม ไหว้เจ้า มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย หุ่น ตกหน้าผา ธรณีสูบ สถานีขนส่ง สามง่ามสำหรับแทงปลา งูเผือก ฆ่าหมัด พี่น้อง คนหามวอผ่านหน้า สีฟ้า ได้ยินเสียงกบ ทอดผ้าป่า ภาวนา สามีนํ้าตาตก ชุดว่ายน้ำ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ร่องน้ำ มู่ลี่ ช่างเงินทอง กินปลาหมึก ผู้ชายผมยาว มหาสมุทรมีพายุ ดอกกุหลาบ กินก้างปลา ดอกบานไม่รู้โรย ปีศาจที่มีเขาและหาง เลี้ยง จำเลย เล่นการพนัน ตีเหล็ก ผู้หญิงชักมีด สวดมนต์ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ตัดผม เสื้อขนสัตว์ เพชรพลอย เกลียดคนต่างชาติ กาบินเข้ามาในบ้าน ทำแว่นตาแตก นางกวัก เพื่อนอยู่ห่างไกล กุ้งทะเล พัด บ้านพัง นาก ตะกร้าพลาสติก ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ตับไต หน้า รังผึ้ง สัมผัสกรวดทราย ตัวเองเป็นโจร เถาวัลย์ ที่นอน ขาขาด ถูกล็อตเตอรี่ ทางม้าลาย บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม จุดไฟ กินหัวสุกร ฉุด สตางค์ นักประพันธ์ ถือดอกบัวในมือ ขี้เถ้า ตาบอด ซุบซิบนินทา ฆ่าผึ้ง จราจรที่สับสนวุ่นวาย ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน นกแสก ม้าสีดำ ขี่วัว มโหรี ท่องเที่ยวต่างประเทศ ผู้หญิงหัวล้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM