ทำนายฝัน 'แคร่'

ฝันเห็น ฝันว่า แคร่ ฝันว่าได้ขึ้นบนแคร่ และได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปในที่ต่างๆ คุณจะได้รับความคับแค้นใจ และ มีคนคอยกดขี่เบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แคร่'

ฝันว่าได้ขึ้นบนแคร่ และได้เข้าร่วมขบวนแห่ไปในที่ต่างๆ คุณจะได้รับความคับแค้นใจ และ มีคนคอยกดขี่เบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ชอบธรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้รับรางวัล สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เปลหามคนเจ็บ ฟ้อนรำ ตกทะเล กองดิน ตัวเองเป็นโจร วงล้อกำลังหมุน เฒ่าแก่ เดินทางไกล เคารพ คำนับ ดอกบานไม่รู้โรย ถ่ายรูป ได้ยินเสียงกบ ทรมานคนอื่น จอบหรือเสียม ซาบซึ้งใจ กษัตริย์เสด็จมาหา ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน เถียงกับคน ถวาย สามง่ามสำหรับแทงปลา ทุ่งโล่ง ตีฆ้อง นํ้าพุขนาดใหญ่ ฆ่าควาย ไฝ ครอบครัว คนแฝดตัวติดกัน ดื่มน้ำหวาน กล่องดนตรี กินเนื้อไก่ ผมร่วง หงส์ ดอกไม้ สัตว์เลี้ยง ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เถาวัลย์ เฉาก๊วย เด็กพิการ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จองหอง ไม้กวาด คนอื่นทำพลาด แก้ว เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ทำตัวเองบาดเจ็บ ฆ่าโค ลอยคอ บอลลูน มีคนขอโทษ บัตรเครดิต จมูกแหว่ง หุงข้าว แผ่นดินแยกออกจากกัน ญาณ นอนบนฟูก เณรหน้าไฟ ตีผึ้ง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กระสือ ดวงอาทิตย์ขึ้น ขี้เถ้าในเตาไฟ กรน กระบอก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ บุพการี ตารอบตัว เห็นประตูบ้านตัวเอง ประตู จับหมู ถูกมัดด้วยเชือก มีคนนำเงินมาให้ วิมาน กระซิบกับเพื่อน ธรรมจักร ส่องกระจก กงเต๊ก งานสังสรรค์ กริช นุ่งชุดหลากหลายสีสัน จุดเทียนชัย แมวสีสวาท ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง คนตกน้ำกำลังจะจม ไล่จับผีเสื้อ แสง ขวานหัก พ่อตาย โยคี เซียมซี ดอกมะลิ แม่หม้าย บาทหลวง เท้าเจ็บ ล้มลงไปในหลุมลึก แมลงปอ ตกลงไปในบ่อ ทรัพย์สมบัติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM