ทำนายฝัน 'แคร่หาม'

ฝันเห็น ฝันว่า แคร่หาม ฝันเห็นคนนั่งบนแคร่หรือตัวเองเป็นคนนั่ง ทำนายว่าเป็นฝันที่ ไม่ดี มีโอกาสได้รับเคราะห์ร้าย จะเสียของรัก หรือญาติผู้ใหญ่เสียชีวิต หรือเจ็บป่วย ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรไปทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศบุญให้ เจ้ากรรมนายเวร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แคร่หาม'

ฝันเห็นคนนั่งบนแคร่หรือตัวเองเป็นคนนั่ง ทำนายว่าเป็นฝันที่ ไม่ดี มีโอกาสได้รับเคราะห์ร้าย จะเสียของรัก หรือญาติผู้ใหญ่เสียชีวิต หรือเจ็บป่วย ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรไปทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศบุญให้ เจ้ากรรมนายเวร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงอาทิตย์มืดมัว ได้ยินเสียงปี่พาทย์ อดทน ถูกผีหลอก ผิงไฟ ป่าเขา กระแสน้ำ โต๊ะรับประทานอาหาร ขนมเข่ง งา นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ปลาทองที่ตายแล้ว ม้าเตะ ก้ามปู ฟาก พระพรหม เลือดไหล จูบสัตว์เลี้ยง ใช้ผ้าโพกศีรษะ กล่องดนตรี ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด กุญแจหาย ฉ้อโกง ดิน กินก้อนดิน เล่นน้ำสงกรานต์ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ฆ่าสุนัขบ้า น้ำผึ้ง ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด จูบเด็กเล็ก ม้านั่ง กำนัน ขนม ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น จราจรที่สับสนวุ่นวาย นาก แป้ง สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เรียก พลอยหลากสีสัน สินบน คราส จมูกขาด ช่างตัดผม งวง กงเกวียน รักเพื่อน ถูกขัง ประกาศข่าวการเกิด ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง แก้บน โต๊ะเขียนหนังสือ ขันตักน้ำ ย่าง เปิดเผยความลับกับเพื่อน ไก่ออกไข่ ทหารยิงปืนใหญ่ จักรเย็บผ้า กินเนื้อคนอื่น น้ำเต้า ภรรยาสวมเสื้อแพร เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ถูกตัดมือ ดับกองไฟ ข้าวในนา ดอกกุหลาบ ลูกแก้ว สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จอมปลวก ดวงดาว ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว นั่งมองน้ำตกกับคนรัก บุคคลที่เป็นคนร้าย กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา สามีตาย เครื่องครัว ดัดผม ปอกเปลือกผลไม้ กลืนดวงอาทิตย์ ตัวเองตายไปแล้ว โต๊ะทำงาน โครงกระดูก ขอบฟ้า พูดสนทนา ไต่ลวด นักประพันธ์ ไฟฟ้า ปลูกกล้วย จอมปลวกกลางถนน เงาะ ช่วย นกเกาะหลังงู ยกของหนัก ทำให้คนอื่นตกใจ ถูกฆ่า แม่ชี ทำลายโซ่ตรวน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น