ทำนายฝัน 'แจกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แจกัน ฝันว่าได้รับแจกันเป็นของขวัญ และหากแจกันเป็นคู่ จะมีโชคใน เรื่องการค้าขายเจริญรุ่งเรือง หากเป็นโสดอยู่ก็จะหมายถึงได้พบคู่ครอง แต่หากแต่งงานแล้วก็จะได้บุตรที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แจกัน'

ฝันว่าได้รับแจกันเป็นของขวัญ และหากแจกันเป็นคู่ จะมีโชคใน เรื่องการค้าขายเจริญรุ่งเรือง หากเป็นโสดอยู่ก็จะหมายถึงได้พบคู่ครอง แต่หากแต่งงานแล้วก็จะได้บุตรที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นเหรียญสตางค์ บุคคลที่มีชื่อเสียง นกแร้ง นํ้าพุขนาดใหญ่ สุริยคราส เป็ดไก่ เปิดร้านค้าขายสินค้า มุ้งขาด ได้ใบสั่งจากตำรวจ นอน คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ตัดหนวดตัวเอง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ขอโทษ งูกินสัตว์ หญิงแต่งชุดสีขาว กระต่ายวิ่ง ข่วน ถ้วยชาม คูคลอง ลูกเต๋า เก็บของมีค่าได้ แสดงละคร ประตูกำลังถูกไฟไหม ขวดน้ำ พวงมาลัยดอกไม้สด โต๊ะรับประทานอาหาร นักร้อง ปืนใหญ่ ซ้อมรบ ฝ้าย ตัวเองเป็นชู้ ไฟฟ้า จูบเด็กเล็ก ท้องเดิน ถูกฆ่า ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ทิชชู ตรอมใจ กาน้ำร้อน กำลังจะไปตาย เกลือ ตะเกียงที่จุดแล้ว พระอาทิตย์ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม รถยนต์ งานวัด เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ดื่มน้ำมะพร้าว พระสถูป ถอนฟัน หมาหอน แว่นตาเลนส์ใส ถูกหนูกัด ถือไต้ หรือ คบไฟ ทำนาไม่ได้ผลดี มะนาว ได้เข้าร่วมในสงคราม กัลยาณิวัฒนา ผ้าพันแผล ปลาทอง กล้วยแฝด มีปากเสียงภายในครอบครัว ม่าน นกอินทรี ธารน้ำ ผจญภัย ถาดอาหาร สาหร่าย บอลลูนตก นิล วิวาท คนมีดวงตาสีดำ ห่านฟ้า ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แลบลิ้น งูเผือก มีด เวที เนื้อหนัง จุดดอกไม้ไฟ ต้นไม้แห้ง ขี่เสือ งมหอย ฉาบ ศิลปิน พลักก้อนหิน ทำกับข้าว เด็กพิการ ลำคานเสียงฉาบ น้ำมันก๊าด ตกจากเครื่องบิน เดินอยู่ในความมืด ต้นไม้เหี่ยวเฉา ท่าเรือ ตะเพียน แขกขายโรตี กุฏิพระ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ แตกร้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM