ทำนายฝัน 'แจกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แจกัน ฝันว่าได้รับแจกันเป็นของขวัญ และหากแจกันเป็นคู่ จะมีโชคใน เรื่องการค้าขายเจริญรุ่งเรือง หากเป็นโสดอยู่ก็จะหมายถึงได้พบคู่ครอง แต่หากแต่งงานแล้วก็จะได้บุตรที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แจกัน'

ฝันว่าได้รับแจกันเป็นของขวัญ และหากแจกันเป็นคู่ จะมีโชคใน เรื่องการค้าขายเจริญรุ่งเรือง หากเป็นโสดอยู่ก็จะหมายถึงได้พบคู่ครอง แต่หากแต่งงานแล้วก็จะได้บุตรที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แส้ ผ้าขาว ซองจดหมายสีฟ้า ซอ กล้วยแฝด ได้เสื่อใหม่ ถือดอกบัวในมือ ถ่ายอุจจาระ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ภาวนา จมูกของตัวเองยาวใหญ่ จรวดไฟ ไหล่เจ็บ กรอบรูป กินเลือด กิ๊บติดผม ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ขนลุก จับขโมย นั่งบนเสื่อ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ยกโทษให้ใครบางคน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน กระโปรงเก่า ตาหลายคู่ พี่น้อง แหวนแต่งงาน ตะกวดขึ้นบ้าน ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ป่าเขา ธนบัตร ตะขาบกัด ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ระบำ ต่อสู้กับเด็ก ถุงเงิน ถุงทอง ปล่อยนก เขียนหนังสือ ฉีกจดหมายรัก ฉ้อโกง เพลิง ตัวเองกลายเป็นนก เห็นตัวเองในกระจก วิทยา ซาวข้าว ถูกปล้น ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง นอนโรงพยาบาล กางเกง เหาะ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า พานทอง เมฆสีขาว นอนบนกองฟาง ต่างหู แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) สีดำ กินเต้าหู้ พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ทาส นั่งจับเจ่า ทะเลาะกับคนรัก เกา ม้า กระหายน้ำ โทษ อดตาย พายเรือ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ มดหรือแมลง ปัสสาวะรดที่นอน บันไดสูง นกกา งูเลื้อย ขับรถยนต์ สาวไส้ ให้ความกรุณา กระแสน้ำ กระดาษสีขาว สารภาพต่อหน้าเพื่อน ตกเขา ถวายของแด่พระสงฆ์ ฝุ่นเข้าตา ยืนบนลังไม้ ขี้ เหรียญ หงอนไก่ ค้าขายต่างเมือง ตัวเองมีผมหงอก แหวนทอง ประกาศนียบัตร เที่ยวซ่อง ฝูงกบ จำนวนมาก ซื้อกระดุม จุฬามณี ผู้หญิงตบผู้ชาย ขี่ช้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM