ทำนายฝัน 'แจกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แจกัน ฝันว่าได้รับแจกันเป็นของขวัญ และหากแจกันเป็นคู่ จะมีโชคใน เรื่องการค้าขายเจริญรุ่งเรือง หากเป็นโสดอยู่ก็จะหมายถึงได้พบคู่ครอง แต่หากแต่งงานแล้วก็จะได้บุตรที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แจกัน'

ฝันว่าได้รับแจกันเป็นของขวัญ และหากแจกันเป็นคู่ จะมีโชคใน เรื่องการค้าขายเจริญรุ่งเรือง หากเป็นโสดอยู่ก็จะหมายถึงได้พบคู่ครอง แต่หากแต่งงานแล้วก็จะได้บุตรที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บุตร เก็บกวาดบ้าน ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ คอมพิวเตอร์ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ถือไต้ หรือ คบไฟ กินก้อนดิน ช่วยคน เห็นตัวเองในกระจก ฝนตกหนัก กองกระดูก ระย้า อาเจียน หินก้อนใหญ่ ถูกจับ ใช้กระเทียมทำอาหาร ถังขยะ ลูกเห็บ ผดุงครรภ์ ผจญภัย ตะกวดขึ้นบ้าน น้ำค้าง มีความปรารถนา หลงป่า ส้วม เต่า เด็กนอนบนเตียง ป่า เดินชนผนัง จาน พนัน รองเท้า กระต่ายขูดมะพร้าว เครื่องดักนก แสงนีออน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไฮไฟว์ ( hi5 ) แม่นํ้า ไต่เขา เว็จ โต๊ะเขียนหนังสือ ความรักระหว่างคน 3 คน เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เซิ้งบั้งไฟ พูดโทรศัพท์มือถือ ราหู ฉมวก ขนมเข่ง ปัดกวาดฝุ่น เกลือ ข่าวดีจากลูก งง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น กอไผ่ แพทย์ ดื่มน้ำหวาน บรรพบุรุษ เรือน กุมารเทพ ศีรษะล้าน กุหลาบ นาฬิกาปลุก ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด รดน้ำต้นไม้ ไม้ไผ่ ถวายของแด่พระสงฆ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ชายหนุ่ม ซักผ้า ขโมยเงิน โถส้วม ลาภ บาดแผล ทะเบียนบ้าน สังข์ ภรรยา หนามตำ นางพยาบาล ช้อน ไข่ไก่ มวยผม หายใจอึดอัด ความมืด ให้หวีคนอื่น แก้ผ้า ปวดท้อง เลือดไหล รักเพื่อน ภรรยาสวมเสื้อแพร ฟังเทศน์ฟังธรรม กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ขบวนแห่ ฝนตกปอยๆ ศีล ซ่อน ประหารคนรัก สวมใส่ชุดว่ายน้ำ บ่อน้ำใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM