ทำนายฝัน 'แจกันคู่'

ฝันเห็น ฝันว่า แจกันคู่ คนโสดจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ ได้พบมิตรใหม่ที่ถูกใจ หรือ บุตรหลานในความดูแลจะนำชื่อเสียงมาให้ สร้างความน่าชื่นชมยินดี มีแต่คำกล่าวชมเชย ให้เป็นที่รู้สึกปลาบปลื้มยิ่งนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แจกันคู่'

คนโสดจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ ได้พบมิตรใหม่ที่ถูกใจ หรือ บุตรหลานในความดูแลจะนำชื่อเสียงมาให้ สร้างความน่าชื่นชมยินดี มีแต่คำกล่าวชมเชย ให้เป็นที่รู้สึกปลาบปลื้มยิ่งนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เถาวัลย์ ทอดผ้าป่า แก้บน เชือก กินก้างปลา ย้อมผม สร้อยข้อมีชำรุด ข้าวติดคอ หมาตาย ตัวเองกลายเป็นนก ดับไฟ งมปู เสื้อครุย ตุ้มหูหาย กำแพงเมือง ถอนฟัน มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ไม้กวาด ฝนครึ้ม นกนางนวลโผบิน เงี่ยง ฤกษ์ไม่ดี แผ่นดินแยกออกจากกัน กล้องยาสูบ ฟังเทศน์ฟังธรรม ซองจดหมาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตกทะเล ตัวเองแก่ น้ำค้าง ฟ้าแลบ ปัดกวาดฝุ่น ดับกองไฟ กลืนเมฆ ถังน้ำ เขียนหนังสือ กินโรตี มารดา น้ำพริก นาก ข่วน โยคี นุ่งผ้าขาว นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เห็นตากระจกสีขาว ยิงนก นอนในมุ้ง ทั่ง ช่วยคน ใช้ผ้าโพกศีรษะ โซ่ตรวน กรง เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ถ้วยรางวัล เครื่องดักนก แมงป่อง ประตู ไทร นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค รองเท้า เดินบริเวณวัด ตนเองทำความผิด ภรรยาตาย เห็นประตูบ้านตัวเอง ไหล่ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ขอโทษ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร นกกาเหว่า ผ้าพันคอ หวีไม้ ถูกน้ำร้อนลวก เกาหัว ใบมีดโกน เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น แตร รังไก่ คนมุงซื้อขาย เครื่องเรือน กระต่าย ค้นหา โกรธ ร่มกางอยู่ ทาขมิ้น กระแสน้ำ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ไพ่ ปราสาทเล็กๆ เรือแล่น ได้ลาภ กิ้งก่า ฝูงกบ จำนวนมาก ได้เข้าร่วมในสงคราม รุ้งกินน้ำ ยุ้งข้าว ความดีความชอบ มุดใต้ถุน เผาขยะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM