ทำนายฝัน 'แจกันคู่'

ฝันเห็น ฝันว่า แจกันคู่ คนโสดจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ ได้พบมิตรใหม่ที่ถูกใจ หรือ บุตรหลานในความดูแลจะนำชื่อเสียงมาให้ สร้างความน่าชื่นชมยินดี มีแต่คำกล่าวชมเชย ให้เป็นที่รู้สึกปลาบปลื้มยิ่งนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แจกันคู่'

คนโสดจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ ได้พบมิตรใหม่ที่ถูกใจ หรือ บุตรหลานในความดูแลจะนำชื่อเสียงมาให้ สร้างความน่าชื่นชมยินดี มีแต่คำกล่าวชมเชย ให้เป็นที่รู้สึกปลาบปลื้มยิ่งนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นิล โบสีดำ พระราชินี ฉางข้าว กล้วย ฆ่าโค กระซิบ รังผึ้ง ปัดกวาดฝุ่น หญิงแต่งชุดสีขาว ท่อน้ำ ตะไคร้ ช่างไม้ โต๊ะหมู่บูชา หว่านข้าวในนา ฤดูร้อน เกลียดคนอื่น นกเค้าแมวหรือนกฮูก ปั่นด้าย ปีศาจหลายตน วงกบ เดินบริเวณวัด ผ้าไตรจีวร หญิง แสงสว่าง ยิงปืน ถอดรองเท้า กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา นุ่งโจงกระเบน ยอดโดม ไฟไหม้บ้าน ขุดหาทรัพย์สมบัติ ให้ความกรุณา เครื่องบินตก นอนในมุ้ง ทุ่งโล่ง เป็นแผลที่คอ กุ้งแห้ง ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ตั้งครรภ์ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ฝังศพ ลวดหนาม นอนกรน แขนขาด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เดินบนฟ้า ประกาศข่าวการเกิด บวงสรวง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ หมู ท่าเรือ นั่งบนลังไม้ งูเผือก เต่าทอง สาวไส้ โกนขนหน้าแข้ง สติ คนเกี่ยวข้าว รังดุม หน้าไม้ สารภี กินน้ำผึ้ง ประเจียด เฆี่ยนตีผู้อื่น ฆ่าควาย ถูกแทง กินไก่ นาค ไทร หลุมอสรพิษ จับกุ้ง ประกายไฟ ขุดถ่านหิน กระรอก ตะกวดขึ้นบ้าน ศพ กระต่าย ของเล่น ถูกโกง เข็มเย็บผ้า ไหล่เจ็บ จิ้งจก องค์พระ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เรือแล่น กินเป็ด หม้าย นางกวัก ขวัญ อนุสาวรีย์ เก็บผลมะม่วง สาดน้ำ แฉลบ ขโมยเงิน ไกด์ กำไลข้อเท้า กระแสน้ำ สาหร่าย กล้องถ่ายรูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น