ทำนายฝัน 'แจกันคู่'

ฝันเห็น ฝันว่า แจกันคู่ คนโสดจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ ได้พบมิตรใหม่ที่ถูกใจ หรือ บุตรหลานในความดูแลจะนำชื่อเสียงมาให้ สร้างความน่าชื่นชมยินดี มีแต่คำกล่าวชมเชย ให้เป็นที่รู้สึกปลาบปลื้มยิ่งนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แจกันคู่'

คนโสดจะพบเนื้อคู่ที่ถูกใจ ได้พบมิตรใหม่ที่ถูกใจ หรือ บุตรหลานในความดูแลจะนำชื่อเสียงมาให้ สร้างความน่าชื่นชมยินดี มีแต่คำกล่าวชมเชย ให้เป็นที่รู้สึกปลาบปลื้มยิ่งนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกลูกปลุกให้ตื่น ขี้เถ้า หญิงแต่งชุดสีแดง เพื่อนที่ตายไปแล้ว ถูกจับ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ซ่อนหา นอนบนเสื่อ ปิดผนึกซองจดหมาย ศัตรู ผจญภัย รังดุม เอามือตบต้นขาตัวเอง ร้องตะโกน นอนเล่นกลางหาดทราย ศิลา นุ่น ตกน้ำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กล้วย ฝุ่น ขุด ท้องเดิน คราส ภรรยาเอาน้ำมาให้ ถูกกักตัว ธนูหลายดอก ดาวตกจากท้องฟ้า เรือน เล่นตะกร้อ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป มงกุฎ นกอยู่ในรัง อุจจาระ เสียสติ วงกบ เอามีดฟันเท้าตัวเอง หมากรุก ยานพาหนะ ตักบาตร ช้อนเปื้อน วงกต ทางม้าลาย แฉลบ ฟันปลอม ประทัด บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ขิม พระจันทร์เดือนหงาย ทำนาย ก้น ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หลงรักสามีคนอื่น งาช้างวางคู่กัน คนแปลกหน้า นั่งรถไฟ ขี่สัตว์ ช้าง โน๊ตบุ๊ก นัยน์ตา ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เต้นรำ ถอดเครื่องประดับ ทะเลทราย เงินโบราณ คนรับใช้ ญาติกำลังจะตาย นางกวัก ทอดทิ้งคนรัก ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ กวางดำ ตุ้มหู เดินบริเวณวัด ทรมานคนอื่น ขนคิ้ว เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ แผ่นดินไหว ถูกหนูกัด ช้างตกมัน นั่งรถหรู โต๊ะเขียนหนังสือ ไฮไฟว์ ( hi5 ) กองดิน เชี่ยนหมาก คนแคระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ได้เข้าร่วมในสงคราม กอดผู้ชาย เชือดคอสุกร เลือกตั้ง แสงบนท้องฟ้า เงินกู้ บาทหลวง ชามมีลายดอกไม้สวยงาม โลกแตก สมอเรือ พระจันทร์ หว่านข้าวในนา ตกน้ำร้อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM