ทำนายฝัน 'แจวเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า แจวเรือ ฝันเห็นคนถ่อเรือ พายเรือ หรือแจวเรือ คุณกำลังจะหมดเคราะห์และจะได้รับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แจวเรือ'

ฝันเห็นคนถ่อเรือ พายเรือ หรือแจวเรือ คุณกำลังจะหมดเคราะห์และจะได้รับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ฤดูหนาว กก ตกจากที่สูง กระจกหลากสี ข่าวดีจากลูก หายใจอึดอัด มีความปรารถนา จำปีหรือจำปา หมาหอน ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ยานพาหนะ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนที่จากไปไกล กีฬา ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เท้าขาด ทำโรตี ศีรษะ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ขนนกสีขาว บาดแผล พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ จีวร หน่อไม้ กล้องถ่ายรูป กินดิน เล่นไพ่ จานแตก คนตายมาหา ไกด์ พญานาค เท้าเจ็บ ตลับแป้งทาหน้า นกแก้ว เรือจอด ดอกไม้ไฟ หัวล้าน เบาะ ขวดเหล้า มะนาว เซิ้ง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก มองดูเหว ล้างเท้า จอมปลวกกลางถนน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น เจ้าที่ เชิงตะกอน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ฮา ตู้รับจดหมาย พระวรราชาทินัดดามาตุ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว มีคนนำเงินมาให้ ระฆัง รังนก ตีเหล็ก อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ภิกษุณี ม้านั่ง ว่ายน้ำในมหาสมุทร ผึ้ง กระทง งูกินสัตว์ แฝด ลากเกวียน เอามือตบต้นขาตัวเอง แร้ง เลี้ยงกุมารทอง โรคร้าย ปลวก สร้อยข้อมีชำรุด ฟ้าร้อง จราจรที่สับสนวุ่นวาย แขก เห็นผี ตกบ่ออุจจาระ แมลงปอ ดอกไม้ บิลเลียด ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ คนมีดวงตาสีดำ ช้าง ปลิงหลายตัว นกแขกเต้า ลูกๆ ทำความผิด ตักทรายเข้าบ้าน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เผาขยะ คำนับ ไก่ฟ้า ธุรกิจ คงกระพันชาตรี งาช้างวางคู่กัน จับปลา นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น