ทำนายฝัน 'แช่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า แช่ง ฝันว่าตนแช่งผู้อื่น จะถูกกีดกันในวงสังคม ในหน้าที่การงาน หรือในธุรกิจค้าขาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แช่ง'

ฝันว่าตนแช่งผู้อื่น จะถูกกีดกันในวงสังคม ในหน้าที่การงาน หรือในธุรกิจค้าขาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลิงหลายตัว นกกระเรียน เฆี่ยนตีผู้อื่น กองดิน งานพิธีต่างๆ ศัสตราวุธ คนในบ้านทุบตีกัน กระต่าย หญิงแปลกหน้า เด็กกำลังดูดนม ทีปังกรรัศมีโชติ ข่าวร้าย นอนโรงพยาบาล สร้อยทอง โต้เถียง กรอบรูป เสื่อขาด นำฟองน้ำมาล้างจาน จิ้งเหลน จุดดอกไม้ไฟ ตาย บาดเจ็บ ถอดเครื่องประดับ งานสังสรรค์ สมอเรือ เขื่อน ยืนบนลังไม้ ใบลาน มีหางงอก งมปู ถูกด่าทอ อาเจียน เลือกผัก ประดาน้ำ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ กระดาษสีขาว ใช้ผ้าคลุมหัว นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ กระโดดจากที่สูง อาบน้ำฝน กำลังขับรถ การผ่าตัด ก้างปลาติดคอ นอน หุงข้าว ภาพวาด กินผลมะม่วงเปรี้ยว ศิลา เดินละเมอ มองนํ้าตกกับคนรัก ตับไต มุ้งหมอน กำไล นักแสดง ลอยคอ ภรรยาออกจากบ้าน ประกันตัว ได้เป็นเจ้าสาว หินก้อนใหญ่ ฉิ่งฉาบ ธง สวมมงกุฎ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น เครื่องขยายเสียง ระบำ ฉุด ป่าช้า ฉางข้าว กัดลิ้น วงกต ครุฑ ดาบ กุญแจหาย ตีคนอื่นด้วยเชือก ปรบมือ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ อดทน ผม นุ่งผ้าขาว สูบบุหรี่ น้ำฝน ลำคานเสียงฉาบ เรือโยง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต หลุมอสรพิษ แผ่นดิน สมุด แมวตาย ขาหัก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ระเบิด กกไข่ ไหว้พระ ถูกเปลื้องผ้า พูดกับกลุ่มชน ขันตักน้ำ สัปเหร่อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM