ทำนายฝัน 'แช่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า แช่ง ฝันว่าตนแช่งผู้อื่น จะถูกกีดกันในวงสังคม ในหน้าที่การงาน หรือในธุรกิจค้าขาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แช่ง'

ฝันว่าตนแช่งผู้อื่น จะถูกกีดกันในวงสังคม ในหน้าที่การงาน หรือในธุรกิจค้าขาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น เจ็บฝ่าเท้า เสื้อผ้า กระโดด กางเขน (นก) สามีนํ้าตาตก สัมผัสกรวดทราย เถาวัลย์ โกศ มีด โทรศัพท์ ฐานพระพุทธรูป กระดาษเปื้อนหมึก นำเที่ยว นกบิน หิมะตกในฤดูร้อน ฉี่รดกำแพง กระต่าย หัตถกรรม อวัยวะเพศ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ถั่วลิสง เงาตัวเองในกระจก เพศสัมพันธ์ เชิงตะกอน เจดีย์ทรุดโทรม ธง ถูกลูกปลุกให้ตื่น วิทยุ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ปล่อยเต่า ตีคนอื่นด้วยเชือก กังหัน คนในบ้านทุบตีกัน สุนัขหอน แช่ง ปลูกพริก ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เจว็ด เพลิง นกกา ชงชาถวายเจ้าที่ คงกระพันชาตรี มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ได้เป็นเจ้าสาว ผึ้ง ทองคำก้อน ไก่ออกไข่ จมูกหาย บวงสรวง นกร้อง แขนหัก กระโปรง ถูกตัดศีรษะ พระโพธิสัตว์ จักรพรรดิ ฝนหยุดตก เลือดออกเต็มตัว ทำนาเกี่ยวข้าว กิ้งก่า ขวด เห็นผี ออกจากบ้าน จำเลย ดาดฟ้า กระซิบกับเพื่อน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ได้ยินเสียงกลอง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ล้างหน้าตัวเอง สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) แหวนแต่งงาน เรือโยง ให้หวีคนอื่น กล้องถ่ายรูป พระพุทธบาท ว่ายน้ำ ปลาหมึก บุคคล ของกำนัล ถลกหนัง เณรหางนาค กระโปรงใหม่ กระท่อมริมทะเล เปียก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา บริโภคเนื่อสุกร เครื่องลายคราม เข็มเย็บผ้า ถูกตัดมือ ปราสาทเล็กๆ แกะเปลือกหอยรับประทาน แผล เที่ยวชมงานรื่นเริง เทียนไข นักเรียน เปลวไฟ ฟุตบอล มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM