ทำนายฝัน 'แช่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า แช่ง ฝันว่าตนแช่งผู้อื่น จะถูกกีดกันในวงสังคม ในหน้าที่การงาน หรือในธุรกิจค้าขาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แช่ง'

ฝันว่าตนแช่งผู้อื่น จะถูกกีดกันในวงสังคม ในหน้าที่การงาน หรือในธุรกิจค้าขาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ พานเงิน บุคคลที่มีชื่อเสียง หัวนก เห็นคนอื่นถูกประณาม แมลงปีกแข็ง เดินละเมอ นก อุปกรณ์ทำครัว เดินช้าๆ กุ้งแห้ง เลือดออกเต็มตัว กางมุ้ง โฉนดที่ดิน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ม้านั่ง ผู้คุมนักโทษ ประดาน้ำ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น มีดบาด ช้อนทอง ตุ้มหูหาย ตู้เหล็กใส่เอกสาร อีกา ซุกซ่อนตัว ตีแมลงวันตาย ทิวเขา ลายนิ้วมือ ประกันตัว ซุบซิบนินทา ให้หวีคนอื่น ทำน้ำหก จมูกแหว่ง กอดผู้หญิง จุดเทียนชัย สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ไม้กางเขน ความร่าเริง ของขวัญ ตะกวดขึ้นบ้าน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เทวาลัย หวีเสนียด ตาย จับกุ้ง กล่าวหา ประกาศนียบัตร คราด ต่อสู้กับคนร้าย ทำขวดแตก ผึ้งต่อย ผนังบ้าน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ลิง ล้มเหลว ถูกขัง รัศมี เฮลิคอปเตอร์ เสื้อขนสัตว์ เต่าทอง สวมมงกุฎ นอนบนที่นอน พาน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา หัตถกรรม ซ่อมแซมรั้วบ้าน ขวานหัก กุหลาบ เดินเล่นบนหาดทราย กำไลข้อเท้า ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ นาค เดินทางไปวัด สามีนํ้าตาตก แขกขายโรตี โบสถ์ ฌาปนกิจ รังดุม จูบคนที่อายุมากกว่า บวม เอทีเอ็ม ผู้หญิงตบผู้ชาย เดินทาง พระนาคปรก กุ้งยักษ์ ถูกฉ้อโกง กินพระจันทร์ เว็จ จานแตก เขากวาง กระต่าย เด็ดพริกออกจากต้นพริก ได้เสื่อใหม่ ถ้วยรางวัล การตายของเพื่อน เปลือย อยู่ห่างไกลจากครอบครัว คนหามวอผ่านหน้า เดินหลงไปในป่าละเมาะ ญาติตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM