ทำนายฝัน 'แช่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า แช่ง ฝันว่าตนแช่งผู้อื่น จะถูกกีดกันในวงสังคม ในหน้าที่การงาน หรือในธุรกิจค้าขาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แช่ง'

ฝันว่าตนแช่งผู้อื่น จะถูกกีดกันในวงสังคม ในหน้าที่การงาน หรือในธุรกิจค้าขาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สวมเสื้อสีเหลือง พายุ ตกน้ำร้อน ลิฟต์ มองดูเหว ฝังศพ เป่าแตร กองกระดูก ครก ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ทำนาย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ขอบฟ้า คนฆ่าสัตว์ ล้มละลาย ถูกพายุพัดพาไปไกล กะเหรี่ยงคอยาว ดวงอาทิตย์ทรงกลด ล็อกประตู จุฬามณี ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก นกคุ่ม ตกใจเพราะเห็นผี เดินทางไปมหาสมุทร โฆษณา ภิกษุ น้ำล้นเขื่อน จับหมู งูจงอางไล่ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) สาหร่าย ฝังทั้งเป็น ขวัญ ทราย โทษ นาค อยู่ห่างไกลจากครอบครัว กษัตริย์เสด็จมาหา ตาชั่ง ฆ่ากระต่าย ทอดสมอ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เน็ตไอดอล ตกทุกข์ได้ยาก ฮวงซุ้ย เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด สังข์ กอไผ่ ก้อนหิน ดวงแก้ว กระดาษสีขาว มรกต ห่มผ้า เลี้ยง กินเนื้อคนอื่น นักประพันธ์ เท้าขาด ครัว ฟันบนตนเองหัก มุดรั้วลวดหนาม พระเจ้า พังพอน สวมชุดเจ้าสาว จอก โฆษก เรือ บ้านตัวเองสวยงาม ปอกเปลือกผลไม้ ทันตแพทย์ กินพระจันทร์ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ฏีกา ประกาศนียบัตร มุดใต้ถุน แมงมุม หน้าไม้ ฝีขึ้นตามร่างกาย เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ นอนกับสาวสวย ล้ม แล้ว ลุกขึ้น คนแก่ บ่อน้ำพุแห้งขอด จรวดไฟ เลิกมุ้งขึ้น นัยน์ตา ทำให้คนอื่นตื่น ทอดแห ฮก ลก ซิ่ว ใต้ถุน อมตะ กินนก เปลหามคนเจ็บ อ่างล้างหน้า หม้อข้าว เครื่องบิน เก็บเกี่ยวข้าวในนา กระถางหลุดมือแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM