ทำนายฝัน 'แช่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า แช่ง ฝันว่าตนแช่งผู้อื่น จะถูกกีดกันในวงสังคม ในหน้าที่การงาน หรือในธุรกิจค้าขาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แช่ง'

ฝันว่าตนแช่งผู้อื่น จะถูกกีดกันในวงสังคม ในหน้าที่การงาน หรือในธุรกิจค้าขาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประกาศการแต่งงานของตนเอง เข้าประตูไม่ได้ เงินโบราณ ตัวเลข ความดีความชอบ มดหรือแมลง ผนังบ้าน สระผม แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ศัตรู ไก่ชน บิดามารดา ปีนข้ามกำแพง นำพัดมาโบกตามร่างกาย โค่นต้นไม้แก่ แขก ผลจันทร์ ( พืช ) ฆ่ากระต่าย ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ตั้งท้อง มีฤทธิ์ เลือกผัก ชนะ เซรุ่ม ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ รถไฟฟ้า สงฆ์ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ดาดฟ้า คิ้วตัวเองดกดำ จิ้งเหลน จำปีหรือจำปา ตีฆ้อง ภรรยาเสียชีวิต กินอุจจาระ ไหว้พระ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ จระเข้ ของกำนัล ปืน ไข่มุก เห็นกล้วย เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ชฎา ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ เซียมซี จับกุ้ง วิชา ขโมยเงิน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง แผ่นดิน งูเลื้อย ไผ่ สะพายย่าม ฆ่างู นกนางแอ่น ตกช้าง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ซองจดหมาย เปลือก เซิ้งบั้งไฟ รถพยาบาล ไส้เดือน แก้ผ้า เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ตรอมใจ ผ้าม่าน ลูกจัน ไม้ไผ่ ปลิงดูดเลือด ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง หางไก่ หายใจอึดอัด บ้านใหม่ เพื่อนที่จากไปไกล ครัว ว่ายน้ำ เปลื้องผ้าตัวเอง หนอนไต่ตามร่างกาย แร้ง ที่พึ่ง รวงข้าว ได้เสื่อใหม่ ฟันโยก บาดแผล เชิงตะกอน สุสาน เชือกรัดคอ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ขลุ่ย อาบน้ำฝน ปราสาทเก่าแก่ ตะขาบกัด เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ลูกข่าง กลอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM