ทำนายฝัน 'แดด'

ฝันเห็น ฝันว่า แดด ฝันเห็นแดดร้อน หรือเดินตากแดด หรือโดนแดดเผาจนตัวดำ ไหม้ หรือมีเหงื่อออกจนท่วมกาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือจะเกิดการ เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ช่วงนี้จึงไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แดด'

ฝันเห็นแดดร้อน หรือเดินตากแดด หรือโดนแดดเผาจนตัวดำ ไหม้ หรือมีเหงื่อออกจนท่วมกาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือจะเกิดการ เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ช่วงนี้จึงไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำไลข้อเท้า น้ำล้นเขื่อน ตัวเองเป็นนักโทษ ยาพิษ เดินละเมอ กระบอก พวงมาลัย เรือน นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ พระวรราชาทินัดดามาตุ นอนกับสาวสวย ขันตักน้ำ กอดภรรยา เชิงตะกอน ตะปู กินผลไม้ โต๊ะรับประทานอาหาร เม่น กวาด บาดเจ็บ ฆ่าวัว เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ศิลา แม่นํ้า เก็บดอกบัว ดวงอาทิตย์ตก เป่าแตร ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง น้ำเต้า ฝาหม้อ ฆ่าหมัด อาหารบูดเน่า กลด คนเมา คนตกน้ำกำลังจะจม เถาวัลย์ ดักนก ถ้วยชาม ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ไม้กางเขน เครื่องบินบังคับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสี่ยงเซียมซี คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ สูบ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เหาะดั้นเมฆ นกแขกเต้า ไก่แจ้ แฉลบ มุ้งหมอน หีบศพ ต้นไม้แห้ง ดาดฟ้า งานวัด ดื่มน้ำมะพร้าว เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ศิลปิน ฉลาม พัด กระต่ายขูดมะพร้าว ล็อกประตู ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ฟ้าร้อง ข้อเท้าเจ็บ ถูกโยนลงทะเล จรวดไฟ ปล่อยเต่า กระต๊อบ กรอด้าย ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ศัตรู เข้าประตูไม่ได้ แม่ เพชรนิลจินดา ตัวเองกลายเป็นนก กล้วยเน่า นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง บัว ถอดรองเท้า โบดำผูกคอตนเอง แช่ง ตู้กับข้าว ขมิ้น เครื่องลายคราม ฝาหม้อตกลงพื้น ฉาบแตก นองเลือด ดวงอาทิตย์ขึ้น ทาสี สีแดงชาด วิ่ง ขนสัตว์ ปี่ ขึ้นศาล เข้ารับการผ่าตัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM