ทำนายฝัน 'แดด'

ฝันเห็น ฝันว่า แดด ฝันเห็นแดดร้อน หรือเดินตากแดด หรือโดนแดดเผาจนตัวดำ ไหม้ หรือมีเหงื่อออกจนท่วมกาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือจะเกิดการ เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ช่วงนี้จึงไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แดด'

ฝันเห็นแดดร้อน หรือเดินตากแดด หรือโดนแดดเผาจนตัวดำ ไหม้ หรือมีเหงื่อออกจนท่วมกาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือจะเกิดการ เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ช่วงนี้จึงไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจ็บปวดตามร่างกาย วันเกิด อาเจียนเป็นหนอง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ขัดแย้ง สิงโต ขี่ควาย แล้ว ตกควาย สูบบุหรี่ สมอเรือ ของหาย เด็กอุ้มปลา อาหารบูดเน่า เก็บกวาดบ้าน กินเฉาก๊วย เปิดผนึกซองจดหมาย ธรรมจักร คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ถล่ม แบกหาม มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ลวดหนาม ทอดทิ้งครอบครัว เส้นด้าย เครื่องชั่ง เครื่องจักรไม่ทำงาน เพื่อนอยู่ห่างไกล ถวายของแด่พระสงฆ์ พวงมาลัยดอกไม้สด หน้า ผลักประตู ได้ยินเสียงปืน โล่ ย่างเนื้อ ธารน้ำ จรวด ลับ กินอาหารเจ ฟูก ได้ใบสั่งจากตำรวจ ถอด ฉุด น้ำมันก๊าด นายกรัฐมนตรี ดาบ กระบี่ เชือก ปลอกหมอน ตัวเองเจ็บป่วย อินทรี ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน นกนางแอ่น ถุงเงิน-ถุงทอง หิมะตกในฤดูร้อน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอลิมปิก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้มีดแก่คนอื่น ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ กินเนื้อวัว อดตาย หุงข้าว มดหรือแมลง แข่งม้า ศิลา นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ฆ่าควาย ปลิงดูดเลือด กระทง บาดเจ็บ สวมเสื้อสีเขียว เปิดร้านค้าขายสินค้า การผ่าตัด รักสามีตัวเอง ทำขวัญ เพชรรัตนราชสุดา แข็งแรง ทาส กระติกน้ำร้อน วัด ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ขี่โคอศุภราช ทหารเข้าบ้าน เลิกมุ้งขึ้น ม้าเตะ น้อยหน่า กระถาง ผมร่วง กระดูกแตก สติ แมวสีขาว พระอาทิตย์ ช้อนเงิน เสือ เจ้าสาว ความมั่งคั่ง งูจงอาง ดื่มน้ำมะพร้าว ดึงเชือก ผัดหน้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM