ทำนายฝัน 'แดด'

ฝันเห็น ฝันว่า แดด ฝันเห็นแดดร้อน หรือเดินตากแดด หรือโดนแดดเผาจนตัวดำ ไหม้ หรือมีเหงื่อออกจนท่วมกาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือจะเกิดการ เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ช่วงนี้จึงไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แดด'

ฝันเห็นแดดร้อน หรือเดินตากแดด หรือโดนแดดเผาจนตัวดำ ไหม้ หรือมีเหงื่อออกจนท่วมกาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือจะเกิดการ เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ช่วงนี้จึงไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สวมเสื้อขาด ฝูงคนจำนวนมาก เครื่องร่อน ป่าเขา ขี้ รากไม้ ไฟไหม้ปราสาท ตรอมใจ สังข์ ถอดเสื้อ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด บ้านคนอื่น หญิง คอมพิวเตอร์ ทำโรตี เปียก เป็ดไก่ ยิงธนู ลาภ เป็นโจทก์ในศาล แม่นํ้า ตาชั่ง กระดุมหาย กระต่ายน้อย เมาสุรา โซ่ตรวน เลื่อยไม้กระดาน นอนในเรือ กระท่อมในป่า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา บ้านมีช่องโหว่ รถไฟฟ้า ศัตรู คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง พระโพธิสัตว์ ดวงจันทร์ เมฆสีขาว ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ตัวเองเป็นชู้ ลอยกระทง กุมารเทพ ดับเทียน จรวดไฟ กอไผ่ พระเจ้า กินอาหารเจ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ป่า ตกหน้าผา สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ขนลุก บันไดสูง ตะขาบกัด ดาวตกที่หลังคาบ้าน เหยี่ยว กำลังจะไปตาย ดวงอาทิตย์ขึ้น สู้กับเหยี่ยว สายนาฬิกาข้อมือขาด ปราศจากอํานาจ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง มดรุมเป็นกลุ่มๆ น้ำผึ้ง ดับเทียนชัย ม่านกั้นกำบังสายตา ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ปริญญาบัตร เสือตาย ปลอกหมอน ปล้น เครื่องบินบังคับ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ชะลอม ลอยคอ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย งานฉลอง เกาทัณฑ์ ได้ลาภ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ปวดท้อง ตัดหัว ไม้เท้า ปัดกวาดฝุ่น นอนกลางวัน เจดีย์ ดื่มนม ของหวาน บาทหลวง กุ้งมังกร เสื้อครุย ตาบอด ช่างแกะสลัก ผู้ชายตบผู้หญิง ท่องเที่ยวในสวน นัยน์ตา ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ เอามีดฟันเท้าตัวเอง ฝีขึ้นตามร่างกาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM