ทำนายฝัน 'แดด'

ฝันเห็น ฝันว่า แดด ฝันเห็นแดดร้อน หรือเดินตากแดด หรือโดนแดดเผาจนตัวดำ ไหม้ หรือมีเหงื่อออกจนท่วมกาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือจะเกิดการ เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ช่วงนี้จึงไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แดด'

ฝันเห็นแดดร้อน หรือเดินตากแดด หรือโดนแดดเผาจนตัวดำ ไหม้ หรือมีเหงื่อออกจนท่วมกาย ทำนายว่าจะมีเคราะห์หรือจะเกิดการ เจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ช่วงนี้จึงไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถอนผมหงอก ลิ้นแข็ง ปลวกขึ้นบ้าน งูกินสัตว์ มะพร้าว ค่ำมืด น้ำลาย ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ดอกซ่อนกลิ่น ลูกเต๋า เพื่อนที่ตายไปแล้ว ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ญาติทำความผิด ถังขยะ ชายชู้ ได้รับต่างหู ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ถ้ำมืด ปล่อยปลาดุก ธรรมจักร ร้องเพลง สวมเสื้อสีเหลือง เปื้อน ไหล่ ตัวเองเป็นกรรมกร ม่านกั้นกำบังสายตา บวชภิกสุนี พริกไทย งานแต่งงาน นกกาเหว่า ตู้กับข้าว หมูตาย คนร้องไห้ ปราสาทเก่าแก่ แส้ ลากสัตว์ แมลงวัน กองกระดูก ธูปเทียน นกแร้ง แบกหีบ มือตัวเอง ต่อสู้กับเด็ก เลี้ยง เห็นคนอื่นถูกประณาม ได้รับรางวัล กระดาษเปื้อนหมึก ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย นอนบนเตียง ตกเหว สลัก ดาว ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม มีดหาย กระจอก หมอก ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ถูกคู่รักกักตัว ถือลูกแก้ว เข้าเฟสบุคไม่ได้ ว่าว วงเวียน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ วิดน้ำ ตัวเลข หมู ขัดแย้ง แก้ว กำแพงโบราณ ถูกตะปูตำเท้า เมายา ใต้ถุน เดินหลงไปในป่าละเมาะ ปะชุน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ผู้หญิงชักมีด ตำรวจ ได้เสื่อใหม่ บ้านร้าง ข้าวสาร มาลัย แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ชามแตก ถูกข่มขืน ร้องไห้ สุนัขเข้ามาเลีย ดำน้ำ กงเกวียน กอดผู้หญิง ทำร้าย ดื่มน้ำมะพร้าว หญิงโสเภณี หอก ก้างปลา ขี้เถ้าในเตาไฟ ร้องตะโกน ดูหนัง ฆ่าเต่า สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM