ทำนายฝัน 'แตกร้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า แตกร้าว ฝันว่าทำภาชนะแก้วกระเบื้องตกแตก หรือ ร้าว หรือเป็นกระจกส่องหน้าร้าว ทำนายว่าช่วงนี้มี เคราะห์ มีปัญหาในครอบครัว และจะต้องเสียเงินเสีย ทอง จึงไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แตกร้าว'

ฝันว่าทำภาชนะแก้วกระเบื้องตกแตก หรือ ร้าว หรือเป็นกระจกส่องหน้าร้าว ทำนายว่าช่วงนี้มี เคราะห์ มีปัญหาในครอบครัว และจะต้องเสียเงินเสีย ทอง จึงไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตุ๊กตา ซ่อมแซมรั้วบ้าน ปฏิทิน นุ่งชุดขาว เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เดินรอดราวผ้า ไว้ทุกข์ ถุงมือ ตู้ ฟันล่างหัก พิมเสน ชายหนุ่ม กระจาด ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ อาคันตุกะ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ สายสะพาย ลุยไฟ ต่างหู ถูกกลั่นแกล้ง คนตายมาหา เครือญาติ แป้ง ลำคลอง กินพระจันทร์ ตอไม้ ผ้าฝ้าย กินพริก ดับเทียนชัย ปัสสาวะรดกำาแพง เที่ยวบ่อนการพนัน ใบมีดโกน แต่งตัว ถอนผมหงอก กางมุ้ง เอทีเอ็ม เครื่องบูชา กระท่อมในป่า กก อู่เรือ ได้รับเงินบริจาค ถูกหนูกัด สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถาดดอกไม้ ขื่อคา จองจำ สละราชสมบัติ นกอยู่ในรัง เอสเอ็มเอส ( SMS ) เซรุ่ม ฮวงซุ้ย เงิน กระจอก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สาดน้ำ กินเนื้อเป็ด รับประทานอาหาร หน้า เก็บเงินได้ ให้รางวัล ถูกด่าทอ เหี้ย กัดลิ้นตัวเองขาด ไข่ไก่ เป็นใบ้ ความดีความชอบ ว่ายน้ำในมหาสมุทร กล่าวหา ศพ ขนกา ขบวนแห่ศพ ไต่ลวด อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แล่นเรือผ่านเกาะ ปลาหมึกหลายตัว ไอศกรีม ดวงดาว ดับไฟ จอกใส่เหล้า เครื่องแบบทหาร ร่างกายตัวเอง ลูกจัน ตั้งท้อง คนขี้โม้ กระต่าย เพชรพลอย รักภรรยาตัวเอง ข้อเท้าเจ็บ ดัดผม ค่ำคืน หูแหว่ง บิน (ตกลง) งูเหลือม ปิดผนึกซองจดหมาย ฝูงกบ จำนวนมาก แขนถูกตัด มโหรี ใยแมงมุม ธรณีสูบ กินอุจจาระ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น