ทำนายฝัน 'แต่งงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า แต่งงาน ฝันว่าได้เห็นงานแต่งงาน หรือตนเองได้แต่งงาน ทำนายว่าจะมี เคราะห์หรือเจ็บป่วย แต่จะมีโชคลาภทีหลังหรือเป็นทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แต่งงาน'

ฝันว่าได้เห็นงานแต่งงาน หรือตนเองได้แต่งงาน ทำนายว่าจะมี เคราะห์หรือเจ็บป่วย แต่จะมีโชคลาภทีหลังหรือเป็นทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นุ่งโจงกระเบน ผ้าสีขาว มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ไข่มุก ส่งจดหมายพร้อมเช็ค จับปลาช่อน ปราสาทเล็กๆ กินเนื้อมะพร้าว บ่อน้ำใหญ่ แมวดำ กินยา ข้อมือหัก ขนคิ้ว จองหอง ขี่ม้า เป่าลูกโป่ง ผิงไฟ กินคอลลาเจน สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เลี่ยมฟันทอง กินน้ำผึ้ง ตกเหว ถั่วฝักยาว โบสถ์ น้ำพุขนาดใหญ่ ทอง มีดตกน้ำ ท้องเดิน ญาณ คนรักนอกใจ ล่าสัตว์ กำไลแตกหัก แร้ง ขนมอร่อย ฟ้ายามเมฆครึ้ม เถาวัลย์ ทำนาเกี่ยวข้าว ปราศจากอํานาจ คนในบ้านทุบตีกัน พระสงฆ์ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ นุ่งชุดขาว ช้าง ปู มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ผ้าแพร ย้อมผม กัดคน สระผม ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ขายของ ลับมีด ถูก แตน-ต่อ ต่อย นอนกลางวัน เดินเรือ ผักที่ยังคงปลูกในดิน พังพอน วิมาน ข่าวลือ ไถนา กระซิบกับเพื่อน ทำนาไม่ได้ผลดี ถูกตี พนัน โกนผม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กงจักร ลุยไฟ การสร้างโบสถ์ ฉลาด ห่วงเหล็ก ทำกับข้าว กัลปพฤกษ์ ตะกวดขึ้นบ้าน จอมปลวกกลางถนน นกแร้ง ตู้ กังหัน ตกกล้า นักเรียน ด่า บาดแผล ไฟไหม้ปราสาท ขวดน้ำ ปล่อยนกกระเรียน หญิงแต่งชุดสีฟ้า เทวาลัย สร้อยคอ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ซุกซ่อนของมีค่า นุ่งชุดแดง บุตร ซองจดหมายสีชมพู คนขี้โม้ ซุบซิบนินทา ฉางข้าว คนมีดวงตาสีดำ อากาศทึบมืดมัว หมากรุก คนร้องไห้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM