ทำนายฝัน 'แต่งงาน'

ฝันเห็น ฝันว่า แต่งงาน ฝันว่าได้เห็นงานแต่งงาน หรือตนเองได้แต่งงาน ทำนายว่าจะมี เคราะห์หรือเจ็บป่วย แต่จะมีโชคลาภทีหลังหรือเป็นทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แต่งงาน'

ฝันว่าได้เห็นงานแต่งงาน หรือตนเองได้แต่งงาน ทำนายว่าจะมี เคราะห์หรือเจ็บป่วย แต่จะมีโชคลาภทีหลังหรือเป็นทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นักบิน กุมารทอง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ญาณ กังหัน ขันตักน้ำ ติดคุก กินเลือด คนร้องไห้ วิ่งจนเหนื่อยหอบ หักธนู ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ห้อง ปัดกวาดฝุ่น มรกต การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กระสอบข้าวสาร โลกแตก เข่า ลำธาร อยู่ในกระท่อม หวีผม ลิฟต์ ช้อนเปื้อน บิน (สูงขึ้น) อทิตยาทรกิติคุณ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ฝนตกหนัก ยอดตึกสูงทรงกลม ช่วย คลอดลูก ไม้กางเขน เลี่ยมฟันทอง แมวตาย ได้กลิ่นธูป คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง มีดหาย ตกปลากับญาติ ทูต ผ้าโพกหัว บันได จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไว้หนวดยาว นั่งจับเจ่า เมายา รีดนมโค เสวียน ทีปังกรรัศมีโชติ มองนํ้าตกตามลำพัง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฝน แขนขาด ฮัจญ์ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ซองจดหมายสีแดง คู คลอง มิตรสหาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระดาษข่อย ไม้กวาด ข่าวลือ จุดดอกไม้ไฟ กัลยาณิวัฒนา หิมะตกถูกตัว พี่น้องทุบตีกัน รักกับนักบินหญิง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ กินโรตี เป่าขลุ่ย ขนคิ้ว โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เป็ด แร้งเกาะหลังคาบ้าน ทะเลาะกับแม่ยาย หินก้อนใหญ่ ถีบจักรยาน ผดุงครรภ์ ถือดอกบัวในมือ ฟันโยก ยกโทษ เดินบนฟ้า ซ่อง กาน้ำร้อน ถือกรรไกร ก้ามกุ้ง ทาก บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ฝนตกปอยๆ ตกเลือด โซ่ตรวน ฝุ่นฟุ้งกระจาย สามง่ามสำหรับแทงปลา ซื้อปลาทอง ขุด บิลเลียด ของเน่าเสีย นั่งใต้ต้นไทร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM