ทำนายฝัน 'แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ คุณจะมีโชคมีลาภ คนที่มีเคราะห์ มีหนี้สินก็จะหมดสิ้นไป การงานจะได้เพื่อนฝูงช่วยเหลือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ'

คุณจะมีโชคมีลาภ คนที่มีเคราะห์ มีหนี้สินก็จะหมดสิ้นไป การงานจะได้เพื่อนฝูงช่วยเหลือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกทุกข์ได้ยาก กบฎ ขอนไม้ ฟ้าผ่า ศีรษะมีเหา มองดูเหว พูดคุยกับเจ้านาย ฟ้ายามเมฆครึ้ม ลูกไก่ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ แมวออกลูก หนู อ่างล้างหน้า เดินตากแดด กระบอก ใช้ผ้าโพกศีรษะ แกะเปลือกหอยรับประทาน จอก ล้างหน้าตัวเอง แหวนหาย ข้อเท้าแพลง เอสเอ็มเอส ( SMS ) โบว์ดำผูกคอ แบกเสา รัฐประหาร เดินอยู่ในสุสาน เกลือ ตัวเองเป็นนักโทษ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ถ้ำมืด อาบน้ำในมหาสมุทร ของหาย ยานพาหนะ กางร่ม เป่าขลุ่ย เครื่องดักนก ตัดผมตัวเอง โทษ ทะเลาะกับคนรัก ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ดอกไม้ไฟ กวางดำ กระซิบกับเพื่อน ตับไต ปล่อยนก ป่า ทำอะไรแปลกๆ ปีนเขา สร้างบ้าน เป็นบ้า นำตาข่ายไปดักสัตว์ เห็นปีศาจกินคน แมลงภู่ หัวหมู ผม เงาตัวเองในกระจก ถูกขัง ช่างแกะสลัก เพื่อนที่ตายไปแล้ว ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ฆ่าตัวตาย นั่งบนแคร่หาม ประดาน้ำ น้ำพุขนาดใหญ่ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ธงสามเหลี่ยม ประกาศข่าวการเกิด เข้าประตูไม่ได้ ตกกล้า ขนตาร่วง เทียนไข ตบมือ มัจฉา ฉุด มงคล ญาติเสียชีวิต ตัดหนวดตัวเอง ตะขาบ ประกาศข่าวดี ช้างเหยียบ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) เดินช้าๆ นกแขกเต้า ตกบ่ออุจจาระ ซื้อไม้กระดาน จานชาม ประตูบ้าน แหวน ขอทาน นกต่อสู้กัน ได้ยินเสียงกบ สีบรอนซ์ ผู้หญิงตั้งครรภ์ ฝนตกหนัก จำเลย แสงบนท้องฟ้า ประกายไฟ บุพการี นักร้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM