ทำนายฝัน 'แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ คุณจะมีโชคมีลาภ คนที่มีเคราะห์ มีหนี้สินก็จะหมดสิ้นไป การงานจะได้เพื่อนฝูงช่วยเหลือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ'

คุณจะมีโชคมีลาภ คนที่มีเคราะห์ มีหนี้สินก็จะหมดสิ้นไป การงานจะได้เพื่อนฝูงช่วยเหลือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด วงล้อกำลังหมุน เก็บเงินได้ ไม้ไผ่ พรวน แม่ชี ไว้ทุกข์ กระรอก เขากวาง กรวยกรอกน้ำมัน ทอผ้า ถ้วยชาม ดับเทียนชัย กอไผ่ เรือล่ม สู้กับเสือ แล้วชนะ ปีนเขา ถูกหวายรัด จราจรที่สับสนวุ่นวาย ของเล่น อาบน้ำฝน หลงป่า เกณฑ์ทหาร กินรีหรือกินนร มือตัวเอง ตกบ่อมีหนอน กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เดินลุยกองไฟ งมหาของ บ่อน้ำพุแห้งขอด พระบรมรูป ขนมปัง ถอดเครื่องประดับ โฆษก กระปุก ตีงู ฟันดาบ จองจำ ขายตู้ ขายโต๊ะ เห็นกองไม้กระดาน มุดรั้วลวดหนาม ธนบัตร ไฟไหม้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เดินอยู่ในป่าช้า อดตาย แกงการู ภรรยาเสียชีวิต แต่งงานก่อนกำหนด ฌาน ตกปลากับคนรัก รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผลักประตู เครา มงกุฎ เห็นที่นารกร้าง มหาสมุทรมีพายุ พี่น้องทุบตีกัน ดม ราชสีห์ ลา ( สัตว์ ) ได้เป็นเจ้าสาว ญาติมิตร คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง คนรับใช้ ยางรถ ปอ ฟาง โสมสวลี รัศมี ห่านฟ้า ผ้าแพร เขียด ปราสาทเล็กๆ กัดลิ้น ไหว้เจ้า โขลงช้าง ได้ยินเสียงกระดิ่ง กองไฟ ภรรยาออกจากบ้าน นกยูง ฝังศพคนที่รู้จัก ปลาเงินปลาทอง เรือโยง แก้ว เหงื่อ ธนูหัก ลูกไก่ ฝา พังประตู หงอนไก่ จอก ลอยกระทง บวงสรวง กระโปรงใหม่ ราวตากผ้า กินหมูกะทะ จิ้งเหลน แมลงภู่ อยู่ในอาการผิดหวัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM