ทำนายฝัน 'แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ'

ฝันเห็น ฝันว่า แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ คุณจะมีโชคมีลาภ คนที่มีเคราะห์ มีหนี้สินก็จะหมดสิ้นไป การงานจะได้เพื่อนฝูงช่วยเหลือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ'

คุณจะมีโชคมีลาภ คนที่มีเคราะห์ มีหนี้สินก็จะหมดสิ้นไป การงานจะได้เพื่อนฝูงช่วยเหลือ ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะกร้าไม้ ตะกวดขึ้นบ้าน แมลงปอ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ทหารเข้าบ้าน กุ้งแห้ง ฉลาด โจรปล้นบ้าน ถวายกุฏิ ปลาฉลาม นกพิราบ มุ้งหมอน กลองโบราณ ฤดูร้อน ประโคม ความลับ ของหาย ช้อน แผ่นดินแยกออกจากกัน ซื้อไม้กระดาน ตู้หนังสือ งู พร้า นั่งเรือ ตาหลายคู่ ลากสัตว์ รองเท้า ตะขาบ ลูกจัน นอนเล่นกลางหาดทราย ถุงน้ำร้อน แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เลือดออกทางทวาร คนฆ่าสัตว์ ลับ งูเหลือม หิมพานต์ (ป่า) ชักว่าว ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ปีนข้ามกำแพง ตกกล้า กินข้าว สุกร อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กล้องถ่ายรูป บิลเลียด จูบคนรัก อ้อย ยกยอ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ กอดผู้ชาย ผ้าขี้ริ้ว ไฟไหม้ต้นไม้ เดินลุยกองไฟ กกกอด สารภาพต่อหน้าเพื่อน ถ่อเรือ สาวไส้ ผู้หญิงชักมีด เห็นรองเท้าเก่า จมูก ถุงมือ ได้กลิ่นธูป สวมเสื้อสีเขียว เงินหาย ถือดอกบัวในมือ ดาบ ผ้าโพกหัว ส่งจดหมายพร้อมเช็ค รังดุม เจ็บปวด ฟ้าร้อง พระพรหม อากาศทึบมืดมัว ปืนใหญ่ ขอบคุณ ขิม ตัดผม ขมิ้น เด็กทารก ผู้หญิงพายเรือ สาหร่าย ผึ้งมากมาย สลัก รังไก่ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ฉุด เล่นตะกร้อ กินเนื้อวัว ของเล่น ถั่วลิสง ตำรวจตั้งด่าน ภิกษุ เครื่องขยายเสียง ย่างเนื้อ ประตูที่ปิดตาย พิมพ์ แมลงปีกแข็ง เพชรรัตนราชสุดา ของขวัญ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM