ทำนายฝัน 'แต่งตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า แต่งตัว ฝันว่าได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ สวยงาม ทำนายว่าหากเป็น หญิงที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะมีบุตรที่น่ารัก ถ้าเป็นชายก็จะพบ เนื้อคู่ หรือหากเป็นคนโสดก็จะได้รับของฝากของกำนัลที่น่าพอใจ หรือ จะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แต่งตัว'

ฝันว่าได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ สวยงาม ทำนายว่าหากเป็น หญิงที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะมีบุตรที่น่ารัก ถ้าเป็นชายก็จะพบ เนื้อคู่ หรือหากเป็นคนโสดก็จะได้รับของฝากของกำนัลที่น่าพอใจ หรือ จะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โทรศัพท์มือถือหาย ประตูบ้านคนอื่น สลัก ไส้ไหลจากท้อง หญิงแปลกหน้า พ่อตาย มองดูเหว แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ผู้คุมนักโทษ ตัดหนวดตัวเอง ตู้เย็น เจ็บปวดตามร่างกาย อ้อย กบฎ คันศรหรือคันธนู กินสายบัว ภรรยาออกจากบ้าน ขาเป๋ พนัน ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ผึ้งมากมาย นอนบนที่นอน ปล่อยนก จรวด กษัตริย์ ฟาง ถ่านไฟ ไว้หนวดยาว กระสอบข้าวสาร ไว้ทุกข์ กินเฉาก๊วย ทอดผ้าป่า งานศพ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ แขนถูกตัด ขาขาด ผู้ชายผมยาว ความดีความชอบ ความลับ แจกัน เดินอยู่ในสุสาน ชักลาก ความร่าเริง เครื่องครัว นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ฝักดาบ สายรุ้ง จาน ครอบครัว จับขโมย เดินรอดราวผ้า เต้านม สงคราม ราชสีห์ แชมพู งา กำแพง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เห็นเหรียญสตางค์ เมฆสีขาว ศิลา ขี่ราชสีห์ ไก่ฟ้า ตกกระ ขี่โคเข้าเมือง อักษรย่อ โต๊ะ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ฆ่าไก่ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ผจญภัย ถอดรองเท้า เป็นบ้า หน้าไม้ บันได มรกต ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น คำสัญญา สาหร่าย ลูกปัด ฆ่าศัตรู กัลยาณิวัฒนา น้อยหน่า ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ม้าสีดำ ฉัน ( กิน ) แร้ง กองดิน ร่มหัก ปัสสาวะ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ช้างเหยียบ ตีผึ้ง กระดาษสี ทาก สวมเสื้อสีขาว ว่ายน้ำ กงสุล ฟัน เถ้าแก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น