ทำนายฝัน 'แต่งตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า แต่งตัว ฝันว่าได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ สวยงาม ทำนายว่าหากเป็น หญิงที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะมีบุตรที่น่ารัก ถ้าเป็นชายก็จะพบ เนื้อคู่ หรือหากเป็นคนโสดก็จะได้รับของฝากของกำนัลที่น่าพอใจ หรือ จะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แต่งตัว'

ฝันว่าได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ สวยงาม ทำนายว่าหากเป็น หญิงที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะมีบุตรที่น่ารัก ถ้าเป็นชายก็จะพบ เนื้อคู่ หรือหากเป็นคนโสดก็จะได้รับของฝากของกำนัลที่น่าพอใจ หรือ จะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกตำหนิ พระราชินี ตู้เหล็กใส่เอกสาร ฟ้าที่สดใส รีดนมโค เซียมซี สีดำ กินเนื้อย่าง แก้ว ไหว้พระราหู ก้ามกุ้ง เล่าเรื่องตลก ตกปลากับญาติ เกวียน คนรักหรือคู่รัก กลด บ้านตัวเองสวยงาม นอนโรงพยาบาล เมฆบังแสงอาทิตย์ ไก่แจ้ ฝ้าย นํ้าวน นำเที่ยว ซุกซ่อนตัว เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ปล่อยปลาดุก กิ๊บติดผม จับปิ้ง คอบิด ฝังศพ ชะลอม บ้า หลงป่า แผ่นดินไหว นักบิน ขมิ้น นกแขกเต้า แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เมฆสีขาว ปลูกกล้วย เห็นผี ถูกมัดด้วยเชือก ตัวเองเป็นกรรมกร ตกใจจนสะดุ้ง ตอไม้ บวชชี หน้าต่างพัง ตัดผมตัวเอง โซ่ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ผักที่ยังคงปลูกในดิน ท่องเที่ยวต่างประเทศ รักใครบางคนมากๆ แมลง ศพ จมูกแหว่ง เท้าด้วน ฝนตั้งเค้า ขัดแย้ง ผจญภัย ซอ ผ่าท้อง กระโดดจากที่สูง มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ทุบตีภรรยา มดกัด เสือตาย รักสามีตัวเอง ไถนา ฆาตกรรม หลุม กระโปรงใหม่ พูดคุยกับเจ้านาย พญานาค ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ จันทรคราส ฉี่รดกำแพง ฆ่าตัวตาย ดื่มน้ำจากแก้ว เจดีย์ ดาวตกจากท้องฟ้า ผ้าฝ้าย ภูเขาไฟ พระพุทธบาท กรอด้าย เดินเล่นในสวนสวย ลูกจันทร์ ฝนครึ้ม เป็นบ้า ฟันดาบ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด น้ำพุขนาดใหญ่ โฆษก ธนูหลายดอก เครื่องดนตรี บวงสรวง น้ำค้าง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ฟันงอกขึ้นมาใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM