ทำนายฝัน 'แทงตัวเอง'

ฝันเห็น ฝันว่า แทงตัวเอง ฝันว่าใช้มีดแทงตัวเอง คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ถ้าเป็นพ่อค้า จะได้เปลี่ยนแนวการค้าใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แทงตัวเอง'

ฝันว่าใช้มีดแทงตัวเอง คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ถ้าเป็นพ่อค้า จะได้เปลี่ยนแนวการค้าใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เป่าลูกโป่ง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ตุ๊กตา เฒ่าหัวงู หน้า กินโรตี ฉาบแตก บัว ภรรยาตาย พายเรือตามลำพัง นั่งบนเสื่อ ผ้าเช็ดตัว มิตรสหาย ตัดเล็บ เปลือก เด็กผู้ชาย จับก้อนหิน ธารน้ำ กล่าวหา ชกต่อย จับกุ้ง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ไกด์ ยิงนก ห้อง ชฎา กระแต พรวนดิน พญานาค การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น มีด แผนผัง อาคันตุกะ เล่นเกมส์ เมือง หยก สวมเสื้อสีดำ หลุม ฤกษ์ไม่ดี พิมพ์ ถูกหวายรัด กำลังเล่นเฟสบุค ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด สาดน้ำ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เจ้าสาว ถลกหนังสัตว์ ถั่วลิสง ซี่โครงหัก ร้องไห้ พายุ ผู้หญิงโพกผ้า ดวงอาทิตย์ดับ ตกหลังม้า เมาสุรา รัฐประหาร ทัพพี ขี่นางโค ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว สร้อยข้อมีชำรุด ต่อสู้กับปีศาจ ตัดผมใหม่ จูบคนที่อายุมากกว่า จับสายสิญจน์ หมากฝรั่ง ให้หวีคนอื่น ปลา ยืนบนลังไม้ นั่งรถไฟ กระถาง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ล้มละลาย เมฆหมอก ขี่สัตว์ กำแพงเมือง โคไล่ขวิดคน ตาหลายคู่ ทูตชาวต่างชาติ เครื่องขยายเสียง แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ทำน้ำหก ไฟฟ้า เดินช้าๆ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ละทิ้งครอบครัว เถ้าแก่ ได้เสื่อใหม่ ประกันตัว โถส้วม ตัวเองถูกธรณีสูบ น้ำเต้า แฟนนอกใจ บูชา ไฟไหม้ต้นไม้ ทำตัวเองบาดเจ็บ แดด เพชรรัตนราชสุดา กินถั่วต้ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM