ทำนายฝัน 'แบกผลไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า แบกผลไม้ คุณจะมีความสุข หมดความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แบกผลไม้'

คุณจะมีความสุข หมดความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มองดูเหว แผล หัวนก เสาเรือน ทหารเข้าบ้าน อาบน้ำ นั่งนับลูกประคำ พระสังฆราช ดราฟต์ ล้างเท้าตัวเอง หมูตาย เมา กินเลี้ยง แสงสว่าง พระราชินี ฟัน รอยเท้าของตัวเอง เจ็บปวดตามร่างกาย ชฎา เห็นตัวเองในกระจก ไม้ขีดไฟ เก็บมุ้ง ฆ่าเสือ เจ็บปวด ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ดับกองไฟ ลายแทง งูเผือก ทางม้าลาย หิมพานต์ (ป่า) ตกปลากับญาติ สร้อยคอ ข่าวดี ดู pornhub ตู้อาหาร บันได กินลิ้น บวชชี น้ำมัน คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ โต๊ะ หูขาด นองเลือด ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ฟันปลอม องคมนตรี ผึ้ง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า รักภรรยาตัวเอง กระดุมหาย ข้าวติดคอ ทำแว่นตาแตก หิมะตกถูกตัว ฐานพระพุทธรูป แบกหีบ ม้าสีขาว ปอก ฉ้อโกง นอกใจแฟน คนแฝดตัวติดกัน เล่นการพนัน ปากเปื่อย ถูกทรมาน เด็กกำลังดูดนม สวมรองเท้าใหม่ สติ ปอ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ถูกล็อตเตอรี่ มาเฟีย หมอดูดูลายมือ กาบินเข้ามาในบ้าน ช่างไม้ ปอด ประตูที่ปิดตาย ได้ยินเสียงกลอง สระผม ส่งจดหมายพร้อมเช็ค แมวตาย กวาด หาบขี้กลับบ้าน พี่น้อง กอดกะเทย เด็กผู้ชาย ช้อนเปื้อน เลื่อยไม้กระดาน ดอกราตรี จำปีหรือจำปา ไฟไหม้ในท้องฟ้า ภรรยาหนี ตั้งท้อง แปรงฟัน คราส งง ทำร้าย มรดก เงิน ดวงอาทิตย์ดับ คนหามวอผ่านหน้า กรงสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM