ทำนายฝัน 'แบกผลไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า แบกผลไม้ คุณจะมีความสุข หมดความเดือดร้อน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แบกผลไม้'

คุณจะมีความสุข หมดความเดือดร้อน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุกรตายเอง มวยผม คนถูกฉีดยา ฆ่าเต่า คนบ้า แขนถูกตัด ไฟไหม้ ปีนข้ามกำแพง ฝ่าเท้า ผู้ถือศีล จมูกหาย เดินทาง จูบคนที่อายุมากกว่า ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ท้องฟ้าสดใส ถูกโจรชิงทรัพย์ สัมผัสกรวดทราย นอนในมุ้ง คนรับใช้ ขายไม้กระดาน หัวไก่ ถูก แตน-ต่อ ต่อย มีดตกน้ำ แขนขาด ฉีกกระดาษ นั่งราชรถ กระท่อมในป่า ประตูบ้าน โขลงช้าง กล่องดนตรี ลำคานเสียงฉาบ เดินตากแดด กระจก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ถือลูกแก้ว กาบินเข้ามาในบ้าน นกแสก เทวดา ขอโทษผู้อื่น นักบวช อยู่ในอาการเร่งรีบ ทอดแห นุ่งชุดแดง ดิน ญาตินํ้าตาตก เหยี่ยว แบกหีบ ฆ่าหมัด กำไล ศาลพระภูมิ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เรือแล่น เฒ่าหัวงู อ่างน้ำ นกแก้ว เซิ้งบั้งไฟ ฌาน นั่งบนลังไม้ ปฏิมา เพื่อนที่ตายไปแล้ว ได้รับของมีค่า ตัดผม พวงกุญแจ สุสาน ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ไกด์ ตกบ่อมีหนอน กินเนื้อมนุษย์ ลูกเห็บ เป็ดว่ายน้ำ ได้รับรางวัล ฟ้าแลบ อยู่ในอาการผิดหวัง ปล่อยสัตว์ ของที่ระลึก ลุยไฟ นางเงือก ตู้ ธนบัตร คางคก ขนสัตว์ ซื้อผ้าขาว ปม พระจันทร์ พระพรหม แลบลิ้น นอนกลับหัว ญาติตาย อมตะ มะพร้าว เครื่องดักนก รองเท้า สงคราม เลี้ยง ขี่ควาย แล้ว ตกควาย รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เล่นน้ำฝน ฟืน งูกัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM