ทำนายฝัน 'แบกหีบ'

ฝันเห็น ฝันว่า แบกหีบ คุณจะได้รับหน้าที่ใหม่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แบกหีบ'

คุณจะได้รับหน้าที่ใหม่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บวงสรวง หมาเลียขา นกยูงรำแพน ไต่เขา เจ้าสาว เคารพ คำนับ มองดูเหว แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน น้ำแข็ง ฌาน เงาะป่า หญิง ข้อเท้าแพลง เดินร่วมทางกับโจร ถั่วฝักยาว อรุณ ครก งูจงอางไล่ ตกกองไฟ เงาะ ผึ้งมากมาย ซองบุหรี่ พังประตู ทะเลาะ อาบน้ำในอ่าง คนมีดวงตาสีดำ ไส้เดือน ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เสี้ยนตำเท้า มีฤทธิ์ กินนก อมตะ ล่าสัตว์ น้อยหน่า เงาตัวเองในกระจก กระแต ยกของหนัก พระอรหันต์ กิ้งกือ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ศรีนครินทราบรมราชชนนี พ่อหม้าย บ้า กินผลไม้แฝด ช้างไล่กวด ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ นอนกลางวัน ครอบครัว เครื่องแบบทหาร ทำนาย ศีรษะ ถุงเท้า ฟักทอง จุดเทียน อาจารย์ ระย้า สวมแหวน กระบอกสูบลม ตัวเองเป็นนักโทษ เฒ่าแก่ นั่งบนหลังนกกระเรียน โถแป้ง มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก เกลียดคนต่างชาติ งูกินสัตว์ ปากกา ทำขวัญ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ดับไฟ อู่เรือ ถุงน้ำร้อน ขอโทษ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ นักร้อง ตะเกียงที่จุดแล้ว เห็นกองไม้กระดาน แช่ง ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ความมั่งคั่ง เลือดออกทางทวาร ถูก แตน-ต่อ ต่อย รักสามีตัวเอง เห็นที่นารกร้าง ม้าสีขาว รับประทานเครื่องเทศ กัลยาณิวัฒนา บุญ ตะขาบกัด เต้านม ได้ใบสั่งจากตำรวจ หนอน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ หาบอุจจาระกลับบ้าน ธนู มีขาเดียว ตกช้าง ทำกาแฟหก นกต่อสู้กัน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM