ทำนายฝัน 'แบกหีบ'

ฝันเห็น ฝันว่า แบกหีบ คุณจะได้รับหน้าที่ใหม่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แบกหีบ'

คุณจะได้รับหน้าที่ใหม่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น หมาเลียขา น้อยหน่า มังกร กรรมกร แมลงปีกแข็ง ฉางข้าว ลังไม้ กระเทย ถือลูกแก้ว หม้อ ถูกกรรโชกทรัพย์ ขัดแย้ง เจ็บปวด แก้ผ้า ได้กลิ่นเครื่องเทศ ข้อเท้าแพลง ตอไม้ แก้บน ขวดแก้ว สาก เลือดออกทางทวาร งูเขียว แมลงสาบ มวย เด็กทารก ฐานพระพุทธรูป โรคร้าย ฝุ่น ช่วยคน ช้อนทอง ชักว่าว ดื่มกาแฟ โคลน ศีล หางไก่ ถูกหวายรัด งมของ เลิกมุ้งขึ้น ทรัพย์สมบัติ ต้นกัลปพฤกษ์ ผิวหนัง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กินหมูกะทะ หมากรุก ผ้าแพร เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก โคไล่ขวิดคน กินรีหรือกินนร ตัวเองมีผมหงอก ฝนตกระหว่างเดินทาง พระแก้วมรกต พระอรหันต์ ปลวกขึ้นบ้าน ฟ้อนรำ มาเฟีย ขาหัก ตีเหล็ก ปลูกบ้านต้นไม้ ดวงอาทิตย์ตก เฆี่ยนตีผู้อื่น ทรงกลด รองเท้า เซียมซี กินผลไม้แฝด ทิวเขา เมฆสีแดง ไล่จับผีเสื้อ คนร้องไห้ เสือ ผลักของหนัก ตักทรายเข้าบ้าน ตู้รับจดหมาย สนามหญ้า เจ้านาย ของกำนัล กอด ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ซ่อน มัคคุเทศก์ ลูกจันทร์ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) งูเห่า โกนหนวด เมฆกลางแดด ปล่อยเต่า สลัก รักสามีตัวเอง เจ้าบ่าว อาคันตุกะ กะละมัง ขี้เกียจ บวชภิกสุนี หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กะเหรี่ยง กิ้งก่า โลกแตก เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน กำไลข้อมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM