ทำนายฝัน 'แปรงฟัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แปรงฟัน จะได้เลื่อนฐานะให้ดีขึ้นโดยอาศัยปากของตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แปรงฟัน'

จะได้เลื่อนฐานะให้ดีขึ้นโดยอาศัยปากของตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกประณาม กินเลือด สายสะพาย ขโมยทรัพย์สมบัติ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน คนมีเขา ตู้ไปรษณีย์ เดินอยู่ในป่าช้า ฟ้าแลบ เล่นตะกร้อ กาน้ำร้อน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ตีผึ้ง ตัวเองตายไปแล้ว ปืนใหญ่ กระเป๋าเงิน เลือดไหล คนมีดวงตาสีดำ สุริยคราส จำปีหรือจำปา ซื้อเต่า คบบัณฑิต จับกระต่าย ตัวเองร่ำรวย ค้อน สายนาฬิกาข้อมือขาด คงกระพันชาตรี โคมไฟหรือโคมตะเกียง ฆ่าหมัด ถูกแทง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ทอดทิ้งภริยา ลากเกวียน ตัดผม ดื่ม ขนมเข่ง ตารอบตัว วอ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ทะเลาะ เจ็บป่วย รักภรรยาตัวเอง ประกาศการแต่งงานของตนเอง สวมแหวน จน พริก ถวาย ต้นไม้ เลือกผัก ดอกมะลิ ถีบจักรยาน ได้รับเงินบริจาค ศีรษะล้าน ถูกด่าทอ แมวดำ ขนนกสีขาว จมูกแหว่ง เห็นผี บัวสีขาว จักจั่น จุดไฟแล้วดับ ความมืด ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ตกงาน ตลาด สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ตีเหล็ก ทรัพย์สมบัติ ถุงเงิน ถุงทอง ฟ้อนรำ อาคันตุกะ คนเกี่ยวข้าว น้ำเต้า ขนสัตว์ ผึ้งบินรอบรังของมัน หัวล้าน เห็นกองไม้กระดาน ขนนกสีดำ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไถ่ถอน ขับรถ กะเหรี่ยง โบดำผูกเสาบ้าน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ได้ยินสุนัขเห่า ร่วมงานทอดกฐิน ใต้ถุน ภาชนะแตกร้าว ร่องน้ำ โซ่ตรวน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ฤกษ์ดี สตางค์ ทะเลาะกับเพื่อน รางรถไฟ เมฆสีขาว อ่าง หนอน โฉนดที่ดิน ฆ่าไก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM