ทำนายฝัน 'แปรงฟัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แปรงฟัน จะได้เลื่อนฐานะให้ดีขึ้นโดยอาศัยปากของตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แปรงฟัน'

จะได้เลื่อนฐานะให้ดีขึ้นโดยอาศัยปากของตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ จมูก ทอดแห เจ้า ได้ยินเสียงกระซิบ ฆ่าหมัด เสียสติ นกยูงรำแพน งานแต่งงาน ร้องตะโกน ชลธาร โน๊ตบุ๊ก ฟันปลอม ทะเลทราย เฉาก๊วย กล้องถ่ายรูป รถเข็นศพ ทิวเขา มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม โลกแตก ไม้กวาด ถูกทรมาน คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ญาติมิตร รังไก่ ไถนา อดตาย เซิ้ง ตะไคร้ มีขาเดียว แขกขายโรตี ปราศจากอํานาจ จำปีหรือจำปา วิวาท นุ่งผ้าขาด ฝุ่น จับสุกร เฆี่ยน สวมรองเท้าใหม่ ร่างกายตัวเอง กฐิน คำสัญญา งูจงอางไล่ โต๊ะรับประทานอาหาร รดน้ำ พระปรางค์ ปากเปื่อย แพรพรรณ เดินทางไกล หูเจ็บ ใช้กระเทียมทำอาหาร หัวเราะ นกกระเรียน กินเนื้อวัว ศิลปิน ถูกคู่รักกักตัว กินกล้วย ผู้หญิงชักมีด ปล่อยนก ปฏิเสธหมายเรียกประชุม พรวน โลงศพ แร้งกินซากศพ ข้อเท้าแพลง กำแพงโบราณ นอนบนพื้นน้ำ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง หงส์ ประหาร ข้อมือหัก หิมะตกถูกตัว คนตายในบ้าน ผู้หญิงหัวล้าน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น คุก ตะราง พี่น้องทุบตีกัน เครื่องลายคราม ยิงกา คบคนพาล ลิ้นแข็ง ตะกร้าไม้ ครัว ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก สวน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ของลับ นอนบนเตียง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ กางมุ้ง วงกบ ฟักทอง ค้อน พระโพธิสัตว์ ขนมจีน คนกำลังถ่ายรูป ขัน กอดกะเทย บ่อน้ำ ลา ( สัตว์ )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM