ทำนายฝัน 'แปรงฟัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แปรงฟัน จะได้เลื่อนฐานะให้ดีขึ้นโดยอาศัยปากของตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แปรงฟัน'

จะได้เลื่อนฐานะให้ดีขึ้นโดยอาศัยปากของตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปรบมือ ฝนครึ้ม เลี่ยมฟันทอง นั่งบนลังไม้ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว งูจงอางไล่ ตกกองไฟ กินกล้วย นอนในมุ้ง อุ้มเด็กทารก นุ่งชุดขาว แช่ง ตะกร้าพลาสติก ถูกหนูกัด เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย พลอยหลากสีสัน ถูกคนเตะ ถูกตำหนิ เด็กกำลังดูดนม ประกาศข่าวการตาย หัวหมู ฤกษ์ดี เอามีดฟันเท้าตัวเอง ดำน้ำ พร้า คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หัวเราะ กรง ดวงอาทิตย์ดับ ตัวเองบ้า ยกของหนัก ดม ผลักประตู ลายมือ ซื้อเต่า งม กระจกหลากสี บ่อน้ำ กุมารเทพ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เคารพ คำนับ คราด เจ้าเมือง หมอดูดูลายมือ บันไดกว้างๆ ลูกแก้ว ขอทาน ขอบฟ้า กินถั่วต้ม ภรรยาสวมเสื้อแพร กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เก็บเกี่ยวข้าวในนา บ้านมีช่องโหว่ คนรักนอกใจ ช่างปั้น ตกทะเล ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ กระรอก ยืนบนลังไม้ นอนบนกองฟาง หนีจากถ้ำ ปอ ดับเทียน ติดคุก เหงื่อ ให้มีดแก่คนอื่น คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เอทีเอ็ม ภาชนะแตกร้าว สิงโต ผู้หญิงชักมีด หลุมอสรพิษ ถูกตี ช้อนปลา สร้อยข้อมือ หญิงโสเภณี เข้ารับการผ่าตัด มดกัด ถูกยิงด้วยธนู ตะกร้าหวาย กาบินเข้ามาในบ้าน ชักว่าว จอบหรือเสียม มหาสมุทร ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เสื้อครุย นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เกวียน หูแหว่ง ช่างแกะสลัก ของเน่าเสีย กอดกะเทย เหี้ย ประตูกำลังถูกไฟไหม บ้านตัวเอง รักชาติ น้ำพริก ช่างเงินทอง เครื่องจักรไม่ทำงาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM