ทำนายฝัน 'แปรงฟัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แปรงฟัน จะได้เลื่อนฐานะให้ดีขึ้นโดยอาศัยปากของตนเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แปรงฟัน'

จะได้เลื่อนฐานะให้ดีขึ้นโดยอาศัยปากของตนเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศัตรู อยู่ในอาการผิดหวัง สิงโต ลอย ทวด เรียก อาบน้ำในอ่าง รบชนะ กินปลาหมึก ฆ่าใครบางคน นรก โคกินหญ้า อสนีบาต นำตาข่ายไปดักสัตว์ คนแปลกหน้า เบี้ย แก้วแตก ต้นไม้แห้ง จรวด ขลุ่ย ผ้าห่ม ภูเขาไปกำลังระเบิด แสงนีออน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เลิกกับแฟน เฆี่ยนตีผู้อื่น ตะไคร้ นกแสก ถูกตำหนิ แจวเรือ คบบัณฑิต ดม สายสนตะพาย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระพุทธบาท หญิงแต่งชุดสีขาว เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด แพทย์ ผึ้งบินรอบรังของมัน คดข้าวเย็นกิน ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เสี่ยงเซียมซี ป่า ฆ่าโค ตีงู เลือกผัก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ นกกาเหว่า ลูกๆ ทำความผิด นํ้าพุขนาดใหญ่ พนมมือ ฉัน ( กิน ) ครอบครัว ถูกประณาม ฤาษี กระโดดจากที่สูง นาฬิกาข้อมือ นอนบนฟูก สร้างบ้าน อุจจาระ เปียก ปอก ชี ม้าเตะ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน โจรปล้นบ้าน โทรศัพท์มือถือหาย ถุงมือ ไฮไฟว์ ( hi5 ) รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส จักรเย็บผ้า ลากสัตว์ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ประกาศข่าวการตาย ข้อเท้าเจ็บ ช้างไล่กวด คนในบ้านทุบตีกัน นองเลือด ตัดผม ดาวอับแสง ภรรยา นอนกลางวัน หินก้อนใหญ่ ประตูบ้าน ทาขมิ้น เกิดสงคราม ปฏิเสธการดื่มเหล้า คันศรหรือคันธนู หนู นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ซื้อขาย กะปิ วอ จุดไฟแล้วดับ น้อยหน่า หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เจ้าเมือง ฆ่าผีเสื้อ ท้องฟ้าสีแดง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM