ทำนายฝัน 'แผล'

ฝันเห็น ฝันว่า แผล ฝันว่ามีบาดแผลตามร่างกาย มีเลือดไหลออกจากร่างกาย แต่ ไม่ได้มีอวัยวะหายไป ทำนายว่าจะหมดเคราะห์และมีโชคลาภ หรือมี ทุกข์นิดหน่อยแล้วจึงมีลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แผล'

ฝันว่ามีบาดแผลตามร่างกาย มีเลือดไหลออกจากร่างกาย แต่ ไม่ได้มีอวัยวะหายไป ทำนายว่าจะหมดเคราะห์และมีโชคลาภ หรือมี ทุกข์นิดหน่อยแล้วจึงมีลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ที่ฝังศพ เปรต ถูกเสือกัด ถูกเฉือนเนื้อ ตัวเองกลายเป็นนก แมลงสาบ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ขนมปังกรอบ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ตกใจจนสะดุ้ง ฉิ่ง อาบน้ำ ซื้อกระดุม ฉลาม เลิกกับแฟน จับขโมย เมฆสีเลือด ทอดผ้าป่า วัง ข่าวดีจากลูก อุ้มลูกสุนัข พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ออร์แกน เหาะ สายสะพาย ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด บุญ หญิงทุบตีกัน ฮก ลก ซิ่ว กระดาษสี กรวดทราย ดาดฟ้า กินโรตี ถ่านไฟ น้ำมันก๊าด ได้ใบสั่งจากตำรวจ ห่านฟ้า สังข์ ผม ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ต้นโพธิ์ คลื่นน้ำ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้หญิงโพกผ้า ได้สวมแว่นตาดำ ล่องแพ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ตกงาน พญานาค แข่งม้า เห็นคนโดนแทง ไฟ กระดาษสีขาว เหรียญ หว่านข้าวในนา เด็กผู้ชายสู้กัน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล บิดามารดา ถอดเสื้อ บวช ยิ้ม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชกต่อย เจ้า เก็บกวาดบ้าน งานศพ กรรมกร พระจันทร์เดือนหงาย นักประพันธ์ กาน้ำ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง บัว เสื้อเปื้อนเลือด ถูกปีศาจไล่ ทะเล วอ ถุงใส่เงิน เป็นแผลที่คอ สุนัขเข้ามาเลีย การทำผิดพลาด หวีไม้ รถยนต์ ถล่ม ฆ่ากระต่าย ได้รับรางวัล ได้ยินเสียงระฆัง ธงบนบ้าน หิมะตกในฤดูร้อน โรงพยาบาล หูแหว่ง เปลี่ยนเสื้อผ้า ป่วยลงท้อง ถูกผีหลอก เด็กกำลังดูดนม ล้างหวี จิ้งจก เดินไปตามท้องถนน บ่อน้ำใหญ่ อาเจียนเป็นหนอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM