ทำนายฝัน 'แผ่นดินแยกออกจากกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แผ่นดินแยกออกจากกัน คุณกำลังจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แผ่นดินแยกออกจากกัน'

คุณกำลังจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยิงนก สนามหญ้า เหยียบอุจจาระ อ้อย ทรมานคนอื่น ไทร ผึ้ง แขนถูกตัด ตัดหนวดตัวเอง ดื่ม นาฬิกาปลุก ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เวที บุตร พลักก้อนหิน ดื่มน้ำฝน ผดุงครรภ์ โยงเรือ มีเขาบนหัว พระพุทธเจ้า กรง ปลูกบ้าน คัมภีร์ บรรจุของลงหีบ เปิดร้านค้าขายสินค้า ฉ้อโกง กาน้ำ นอนเล่นกลางดิน ตกกองไฟ ปล่อยเต่า พายเรือกับคนอื่น จุดไฟแล้วดับ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน กระดาษเปื้อนหมึก บ้านมีช่องโหว่ หิมพานต์ (ป่า) เท้าขาด ต้องโทษ เวทีมวย อรุณ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง โฆษณา โจร มาเฟีย แช่ง ข่าวร้าย ยิ้ม เครื่องบูชา หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ไม้พลอง ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง มหรสพ เปิดเผยความลับกับเพื่อน สร้อยข้อมีชำรุด ยิงกา สิริภาจุกาภรณ์ ฉีกกระดาษ กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน มือ ตะเพียน ยืนบนลังไม้ ลวดหนาม จักรเย็บผ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดม สำลี จับขโมย ตรอมใจ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว จับปลา ขนม กระต๊อบ ซุกซ่อนของมีค่า เชือกรัดคอ เดินบริเวณวัด ขนมปังกรอบ ปรบมือ มดกัด ผจญภัย แฝด สามง่ามสำหรับแทงปลา มือตัวเอง ธุรกิจ ภาพ ได้เป็นเจ้าสาว นั่งบนเสื่อ กระถางหลุดมือแตก ประกาศการแต่งงานของตนเอง ผู้ชายผมยาว หยก ผู้หญิงหัวล้าน เมฆหมอก มองดูเหว นุ่งผ้าสีชมพู ถวาย หัวไก่ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย กาบินเข้ามาในบ้าน เฆี่ยน ทำนบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM