ทำนายฝัน 'แผ่นดินแยกออกจากกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แผ่นดินแยกออกจากกัน คุณกำลังจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แผ่นดินแยกออกจากกัน'

คุณกำลังจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปลือก เมฆสีดำ แคร่หาม บุพการี เท้าเจ็บ รากไม้ ผู้หญิงถือมีด เทียนไข จุดเทียนชัย ปลาฉลาม โต๊ะ ผ้าใบ งาช้าง กินลูกอม ขิม งูขดเป็นวงกลม ต่อสู้กับคนร้าย เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง แขกขายโรตี ธนบัตร มังกร บรรจุของลงหีบ ดักนก แบกหีบ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ดวงจันทร์ ดื่มน้ำมะพร้าว อรุณ พริก วอ ตะขาบกัด กินถั่วต้ม ใส่บาตร งูใหญ่ สารภี ล้างเท้าตัวเอง แมงมุม ทำให้คนอื่นตกใจ ก้อนหิน มองนํ้าตกตามลำพัง เห็นถนนที่ขรุขระ หุ่นโชว์เสื้อ อุ้มลูกหมา จรเข้กัด ถอยหลัง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด นกกาเหว่า ฟันหลุด ซองจดหมาย เวียนเทียน แมว ให้หวีคนอื่น บิลเลียด นกเค้าแมวหรือนกฮูก จรเข้ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ลำคานเสียงฉาบ หูเจ็บ ถวายข้าวพระ ขาขาด จับเงิน ถูกทรมาน อีกา ศาลเจ้า พายเรือกับคนอื่น นั่งเล่น ผลักของหนัก เงี่ยง มีดบาด อักษรย่อ บ้านร้าง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ปล่อยออกจากคุก แต่งงานก่อนกำหนด ตู้รับจดหมาย ปลิง ที่ฝังศพ ทาก งูเลื้อย ช้างตกมัน รดน้ำต้นไม้ เมฆลอยนิ่ง คางคก ผู้หญิงโพกผ้า ฝาหม้อ รูปภาพของเครือญาติ ตรอมใจ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ผิวหนัง พระปรางค์ ปล่อยสัตว์ โจรปล้นบ้าน สู้กับเสือ แล้วชนะ บริโภค ฝูงคนจำนวนมาก เพชรรัตนราชสุดา ต่อ ญาติตาย จุดเทียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM