ทำนายฝัน 'แผ่นดินแยกออกจากกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แผ่นดินแยกออกจากกัน คุณกำลังจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แผ่นดินแยกออกจากกัน'

คุณกำลังจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝักดาบ การผ่าตัด ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ถังขยะ กระท่อมในป่า ขอบคุณ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ปีนเขา ขนม ขี่นางโค เปิดร้านค้าขายสินค้า เห็นที่นารกร้าง ตัวเองถูกประหาร เทวดา กวาง ดื่มน้ำหวาน ด่า ถูกเฉือนเนื้อ เจ้า เดินลุยกองไฟ เดินเร็วๆ เบี้ย มีเขาบนหัว กุญแจ ฉมวก เดินละเมอ ถูกมัดด้วยเชือก เรือ เลี้ยง ดำน้ำ กล่าวคำอำลากับใครบางคน ลุยไฟ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ สายนาฬิกาข้อมือขาด กรอด้าย ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ครกสาก เชิงเทียน เตียง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ คนตาย มาเฟีย ขนสัตว์ เดินขึ้นภูเขา นอนบนที่นอน ปริญญาบัตร สาวไส้ น้ำฝน ไก่ฟ้า ทะเลที่เงียบสงบ ใยแมงมุม อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปั่นด้าย ฟ้าที่สดใส กระบี่ คนรับใช้ ฆ่าหมัด ที่ฝังศพ โรคร้าย ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก สุกรตายเอง บ้านตัวเอง เมือง ตู้ไปรษณีย์ ขัน ธง บ้านใหม่ ปอกเปลือกผลไม้ ธงบนบ้าน มองนํ้าตกตามลำพัง บวช ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ อาบน้ำในทะเล หมากรุก ทะเลทราย จับ สระผม ตับไต ถ่ายขี้ ดึงเชือก พระอรหันต์ แพรพรรณ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น นกยูง นกยูงรำแพน เบ็ดตกปลา ทองคำก้อน เปลือย กระโดดจากหน้าต่าง ฝุ่น องคมนตรี ดอกซ่อนกลิ่น เมาเหล้า ซี่โครงหัก ฝนตกปอยๆ ถวายพระด้วยดอกบัว เด็ดพริกออกจากต้นพริก ขนมปัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM