ทำนายฝัน 'แผ่นดินแยกออกจากกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า แผ่นดินแยกออกจากกัน คุณกำลังจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แผ่นดินแยกออกจากกัน'

คุณกำลังจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ประกาศข่าวการเกิด นกแก้ว ตะกร้าไม้ ตอไม้ ได้เป็นเจ้าบ่าว การตายของเพื่อน พระพุทธบาท นกแขกเต้า คราด ผมร่วง เมือง ข่มขืนคนอื่น รักใครบางคนมากๆ จอกใส่เหล้า คิดถึง ตกใจจนสะดุ้ง ดีใจ วิทยุ สู้กับเสือ แล้วชนะ จักรยาน ธุลี ก่อกองทราย เงาะ ตบแต่ง ขุด เก้าอี้ เขียด นุ่งผ้าสีแดง ถั่วลิสง ต้นไม้เหี่ยวเฉา คนแก่ หวีงา ประหารคนรัก ขึ้นต้นไม้ กระดาษสี โครงกระดูกมนุษย์ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง น้ำพุสวยงาม เสี้ยนตำเท้า ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน วงล้อกำลังหมุน กกกอด เนื้อหนัง นอนเล่นกลางดิน ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ แทง ผู้หญิงตั้งครรภ์ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เชือก หวีผม ผ้าเช็ดหน้า ทะเลาะ น้ำค้าง ไหว้เจ้า แผ่นดินแยกออกจากกัน สังข์ บนบาน กุญแจ ชลธาร มองดูเหว เรือโยง ประตู นกนางนวล เสี่ยงเซียมซี ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ฝนหยุดตก ปล้น ญาติ ภรรยาตาย ฟูก ครกสาก นกคุ่ม คนรักหรือคู่รัก ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ไฮโล แพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กุ้งทะเล กระจาด งูเหลือม ถูกฝังทั้งเป็น หมาหอน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ทำตัวเองบาดเจ็บ เป็นคนปรุงอาหาร คลื่นน้ำ เป่าลูกโป่ง ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง โขลงช้าง ไว้ทุกข์ เป็นแผลที่คอ เล่นฟองสบู่ ปลาทอง นกกระเรียน อาบน้ำในทะเล หนอนไต่ตามร่างกาย นอนกรน สารภาพต่อหน้าเพื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM