ทำนายฝัน 'แผ่นดินไหว'

ฝันเห็น ฝันว่า แผ่นดินไหว ฝันว่าอยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่ไม่ได้เกิดความเสียหาย แต่อย่างใด ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภ และเกิดการเปลี่ยนแปลง ในหน้าที่การงานดีขึ้น การเงินคล่องขึ้น แต่หากฝันว่าแผ่นดินไหว บ้าน เรือนถล่มทลายเสียหายหนัก ทำนายว่าจะเดือดร้อนหนักในเรื่องการเงิน และงาน มีเคราะห์หนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แผ่นดินไหว'

ฝันว่าอยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่ไม่ได้เกิดความเสียหาย แต่อย่างใด ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภ และเกิดการเปลี่ยนแปลง ในหน้าที่การงานดีขึ้น การเงินคล่องขึ้น แต่หากฝันว่าแผ่นดินไหว บ้าน เรือนถล่มทลายเสียหายหนัก ทำนายว่าจะเดือดร้อนหนักในเรื่องการเงิน และงาน มีเคราะห์หนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จำนอง คางคก ออร์แกน กินยา ได้ยินสุนัขเห่า วาฬ นอนกับนางงาม ซีเมนต์ วัด สายสร้อย นักสืบ ตกน้ำร้อน งานฉลอง ฆ่าวัว มังกร ทำให้คนอื่นตื่น เขากวาง ทอดทิ้งคนรัก คนตาย ดวงแก้ว ปอ ส้วม ถูกฝังทั้งเป็น นอนบนพื้นน้ำ นกพิราบ ขี่สุกร แร้งกินซากศพ ตะไบเหล็ก รัศมี เดินกะโผลกกะเผลก บั้งไฟ หน้า กินไก่ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า แสง เกลียดคนอื่น ช่างแกะสลัก ถังขยะ อาเจียน กฐิน ตั้งครรภ์ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ปลิง ตับไต ถูกกักตัว เข้าประตูไม่ได้ ผู้ชายมีผมน้อย จานชาม เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง กินกระต่าย ซาวข้าว กบฎ หวีหัก สวมแหวน เล่าเรื่องตลก ฮิปโปโปเตมัส ฉลาด ผัก กระจก บัญชี ปม ได้รับของที่ระลึกจากญาติ กกไข่ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) น้ำล้นเขื่อน หิมะตกถูกตัว แคร่หาม แต่งตัว ชลธาร แม่มด ฟ้าร้อง ซองบุหรี่ ฆ่าหมัด แขนหัก ประตูบ้านคนอื่น ภรรยาเปลือยกาย ไปยังเมืองนรก ข้าวสาร ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ลายมือ ตกใจจนสะดุ้ง เคี้ยวดิน จูบ เอามีดฟันเท้าตัวเอง ขโมยเงิน พรวนดิน ปี่ ดวงอาทิตย์ขึ้น มดเต็มบ้านเมือง เกณฑ์ทหาร ทหารยิงปืนใหญ่ มีด ตัดเล็บ หินก้อนใหญ่ เมา ปลูกต้นไม้ ทำโรตี แช่ง โอลิมปิก เท้าด้วน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM