ทำนายฝัน 'แผ่นดินไหว'

ฝันเห็น ฝันว่า แผ่นดินไหว ฝันว่าอยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่ไม่ได้เกิดความเสียหาย แต่อย่างใด ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภ และเกิดการเปลี่ยนแปลง ในหน้าที่การงานดีขึ้น การเงินคล่องขึ้น แต่หากฝันว่าแผ่นดินไหว บ้าน เรือนถล่มทลายเสียหายหนัก ทำนายว่าจะเดือดร้อนหนักในเรื่องการเงิน และงาน มีเคราะห์หนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แผ่นดินไหว'

ฝันว่าอยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่ไม่ได้เกิดความเสียหาย แต่อย่างใด ทำนายว่าเป็นฝันดี จะมีโชคลาภ และเกิดการเปลี่ยนแปลง ในหน้าที่การงานดีขึ้น การเงินคล่องขึ้น แต่หากฝันว่าแผ่นดินไหว บ้าน เรือนถล่มทลายเสียหายหนัก ทำนายว่าจะเดือดร้อนหนักในเรื่องการเงิน และงาน มีเคราะห์หนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หัวเราะ คนตาย พู่กัน ฉิ่ง รัศมี ขี่สัตว์ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ตาย เงาะป่า กระทง โคไล่ขวิดคน หมากฝรั่ง เงิน ฤกษ์ไม่ดี ซ่อง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ภาชนะ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ กระท่อม ถูกเฉือนเนื้อ ธนาคาร กะละมัง เลิกกับแฟน ซื้อเต่า ผ้าโพกหัว แผ่นดินแยกออกจากกัน คำนับ กำแพงเมือง กระท่อมในป่า ตะขาบ ข้าวสาร ตะโพน ขับรถ สายนาฬิกาข้อมือขาด ฉี่รดที่นอน เจ็บปวด กินถั่วต้ม ทะเบียนบ้าน มีความปรารถนา ขวาน ปล่องเมรุ ถวายของแด่พระสงฆ์ ฉลองพระบาท ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ต่อสู้กับปีศาจ โทรศัพท์ ความรังเกียจ ตู้เหล็กใส่เอกสาร สามเณร กลัว ปลาหลีฮื้อ คู คลอง บันไดเลื่อน กรวยกรอกน้ำมัน หายใจอึดอัด ฮัจญ์ ซื้อกระโปรง เศรษฐี ฝังทั้งเป็น ม่านกั้นกำบังสายตา ส้วม ปอกเปลือกไข่ ตีแมลงวันตาย เครื่องบูชา นกคุ่ม กินโรตี กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ไมโครโฟน ท่องเที่ยวในสวน เป่าขลุ่ย ประเจียด กำไลแตกหัก ฝี กระต่ายวิ่ง ปรบมือ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีนรั้ว เด็ก ย้อมผม เห็นปีศาจกินคน แฟนนอกใจ เมา ประตูบ้าน ค่ำมืด ลูกๆ ทำความผิด ตกทะเล นกอินทรี นางเงือก ดื่มน้ำฝน ครู ร่มกางอยู่ กินอาหาร ช้อน ธนูหลายดอก ถูกทรมาน ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน สวมเสื้อสีดำ ฐานทัพทหาร เดินเข้าออกประตูกว้างๆ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น