ทำนายฝัน 'แฝด'

ฝันเห็น ฝันว่า แฝด ฝันเห็นคนแฝดตัวติดกันหรือกินผลไม้ที่มีลูกแฝด ทำนายว่าจะ หายจากที่ป่วยอยู่ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แฝด'

ฝันเห็นคนแฝดตัวติดกันหรือกินผลไม้ที่มีลูกแฝด ทำนายว่าจะ หายจากที่ป่วยอยู่ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เช็ค ( Cheque ) ปลาทองที่ตายแล้ว ทดน้ำ ถูกเปลื้องผ้า กำแพงโบราณ ฟาง ฆ่างู ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ไหว้เจ้า ท่าเทียบเรือ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คนอื่นทำพลาด มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ปล้น ภาพยนตร์ เสี้ยนตำเท้า นายกรัฐมนตรี โบว์ดำผูกคอ ทอดทิ้งภริยา ตะเกียงที่จุดแล้ว ไฟไหม้ผม แมลงสาบ เห็นกล้วย ไม้กางเขน นอนบนพื้นน้ำ คันศรหรือคันธนู จาน ขวดเหล้า เปียก งูขดเป็นวงกลม ผักกาด บัวสีขาว โกนผม รัฐประหาร ปะชุน หมากัด นกเค้าแมวหรือนกฮูก เหี้ย ประเจียด ต้องโทษ นั่งบนแคร่หาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทำนบ ขอบฟ้า มาลัยดอกไม้ คนบ้า พูดคุยกับคนต่างชาติ เฒ่าแก่ กำไลแตกหัก อทิตยาทรกิติคุณ ฐานทัพทหาร ผ้าใบ ขบวนแห่ศพ มงกุฎ ทะเลาะกับเพื่อน ครุฑ แก่นจันทร์ ธรณีสูบ เป็ดว่ายน้ำ ปอด กังวล ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า นํ้าพุที่พุ่งสูง ญาติเสียชีวิต พายเรือ เคารพ คำนับ งูเลื้อย หอยที่มีเนื้อเต็ม ได้ยินสุนัขเห่า ไหว้พระราหู เรือนแพ เพื่อนอยู่ห่างไกล เมาเหล้า ภรรยาเอาน้ำมาให้ วงเวียน ตำรวจ อินสตาแกรม ( instargram ) กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ถุงใส่เงิน ตุ๊กตา ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฆ่าผึ้ง สายสนตะพาย ฟ้าแลบ องค์พระ คุก ตะราง โรงแรม โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ถูกจี้ กระบี่ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ไก่กกไข่ ผูกปมเชือก เชื้อเชิญ หมีกัด เงาะป่า กินไก่ ตัดหัว เหรียญ พระวรราชาทินัดดามาตุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM