ทำนายฝัน 'แฝด'

ฝันเห็น ฝันว่า แฝด ฝันเห็นคนแฝดตัวติดกันหรือกินผลไม้ที่มีลูกแฝด ทำนายว่าจะ หายจากที่ป่วยอยู่ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แฝด'

ฝันเห็นคนแฝดตัวติดกันหรือกินผลไม้ที่มีลูกแฝด ทำนายว่าจะ หายจากที่ป่วยอยู่ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรอบรูป ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ วงเวียน บ้านไฟไหม้ นั่งนับลูกประคำ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ เครื่องแบบตำรวจ ผดุงครรภ์ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เนื้อหนัง ดับตะเกียง ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ภรรยาเอาน้ำมาให้ ได้รับของมีค่า แบกเสา ยิงธนู ป่วย ด้วง ทาแป้ง คงกระพันชาตรี ดาวร่วงลงมาจากฟ้า โฆษณา นอนอยู่บนแผ่นดิน ระดู ของหาย ชลธาร หนอน กกไข่ พลับพลา บัว ไผ่ กางร่ม ควาย ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด มีผู้นำม้ามาให้ อาวุธ นอนกับสาวสวย เลิกกับแฟน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กุหลาบ งมของ ขบวนแห่ กะเหรี่ยง หายใจอึดอัด ยกโทษให้ใครบางคน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ขนนกสีดำ นุ่งผ้าสีม่วง ขับรถ หญิงทุบตีกัน หญิงชู้ เครื่องศาสตราวุธ นุ่งโจงกระเบน ฉีกจดหมายรัก เขียนหนังสือ แผ่นดินไหว แฝด มีปากเสียงภายในครอบครัว ปล่อยปลาดุก อู่เรือ ดาว มีคนนำเงินมาให้ หลุม กระดาษข่อย เศรษฐี งานศพ ก้น กินเฉาก๊วย ถาดดอกไม้ ขนคิ้ว ไก่ชน ปัดกวาดฝุ่น เซิ้งบั้งไฟ หญิงเปลือยกาย ลมหายใจมีกลิ่นหอม เบี้ย หนามตำ ทับทิม ภรรยานอกใจ ผ้าโพกหัว ขาด้วน ตารอบตัว ปู เข้าประตูไม่ได้ พวงมาลา อวัยวะเพศ ภิกษุณี ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เดินชนผนัง กินดิน ปีศาจ ต้นไม้ ตะเกียงที่จุดแล้ว ทราย ตะไคร้ ถูกตัดศีรษะ ไวโอลิน ไฮไฟว์ ( hi5 )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM