ทำนายฝัน 'แฝด'

ฝันเห็น ฝันว่า แฝด ฝันเห็นคนแฝดตัวติดกันหรือกินผลไม้ที่มีลูกแฝด ทำนายว่าจะ หายจากที่ป่วยอยู่ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แฝด'

ฝันเห็นคนแฝดตัวติดกันหรือกินผลไม้ที่มีลูกแฝด ทำนายว่าจะ หายจากที่ป่วยอยู่ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บวช บิลเลียด สวมแหวน เล่นน้ำฝน เมฆสีดำ เมฆสีแดง โกนขนหน้าแข้ง ถูกโยนลงทะเล หีบเปิดอยู่ ปริญญาบัตร เฒ่าแก่ ถูกทรมาน สวมเสื้อสีดำ แผ่นดิน กระดาษเช็ดมือ การทำผิดพลาด กระแสน้ำ โทรศัพท์ วัด ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ปล่องไฟ ภาพวาด ถูกมัดด้วยเชือก ทำบุญ ถูกปล้น ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ยืนบนลังไม้ พิมเสน กอดผู้หญิง ตีแมลงวันตาย บันไดสูง ขนมปังกรอบ จรวด เจ็บฝ่าเท้า เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ฝน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) กระเทย ค้อน ชักลาก มาลัยดอกไม้ กล้องยาสูบ ปล่อยสัตว์ ตีฆ้อง พูดกับกลุ่มชน ถูกฉ้อโกง จำนอง เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ถูกสัตว์กัด บ้านตัวเอง แจกัน กระต่ายวิ่ง ถุงน้ำร้อน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ กระดูกแตก นกเค้าแมวหรือนกฮูก กินปลาหมึก จูบสัตว์เลี้ยง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว จอกใส่เหล้า ไหว้พระราหู เจ็บปวด ด้วง น้ำลาย กระท่อม นั่งบนเสื่อ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง เจว็ด ฉิ่ง กระต่ายน้อย มีดหาย ป่าไผ่ ช่วยคน เชื้อเชิญ ตาข่าย รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เดินชนผนัง งม บ้านมีช่องโหว่ ล้มลงไปในหลุมลึก แข็งแรง โฆษณา อีกา เครา ถอนผมหงอก ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เดินกะโผลกกะเผลก ภิกษุ ตาบอด พูดคุยกับคนต่างชาติ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ สัปเหร่อ ผิงไฟ เล่นเกมส์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ กระป๋องนม ปล้นสะดม โรงพยาบาล ถูกโจรชิงทรัพย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM