ทำนายฝัน 'แฝด'

ฝันเห็น ฝันว่า แฝด ฝันเห็นคนแฝดตัวติดกันหรือกินผลไม้ที่มีลูกแฝด ทำนายว่าจะ หายจากที่ป่วยอยู่ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แฝด'

ฝันเห็นคนแฝดตัวติดกันหรือกินผลไม้ที่มีลูกแฝด ทำนายว่าจะ หายจากที่ป่วยอยู่ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใบมีดโกน คนป่วยอยู่บนรถ หญิง เนื้อหนัง กรรไกร ได้ยินเสียงกระดิ่ง ถูกตัดขา ลูกประคำ เดือน กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว พระสังฆราช ฉี่รดกำแพง เวทีมวย ร่างกายตัวเอง ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง กระต่ายวิ่ง ยากจน ศาล จับก้อนกรวด ก้อนทราย คำนับ เก็บผลมะม่วง ต้นไม้ งูรัด ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ชามแตก ต้องโทษ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เต้นรำ ล้มเหลว เก็บเงินได้ ชนไก่ อาบน้ำในทะเล มีความปรารถนา กาบินเข้ามาในบ้าน ถูกฝังทั้งเป็น ทุบตีภรรยา พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ปลูกบ้าน หญิงแปลกหน้า ถูกเรียกตัวมาประชุม ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ระฆัง ตู้เหล็กใส่เอกสาร มัจฉา ผจญภัย นกแร้ง คนเมา แมวสีสวาท กองไฟ ฟัก ของเล่น สวมใส่ชุดว่ายน้ำ เลิกมุ้งขึ้น กระต่ายขูดมะพร้าว เณรหน้าไฟ ฟาง แหวนแต่งงาน อาเจียนเป็นหนอง ตกน้ำร้อน ถูกประณาม กระติกน้ำร้อน จับสุกร เป็นไข้ ถูกตัดมือ ฟืน ฝังศพ พ่อหม้าย เซียมซี นั่งบนอาสนะสงฆ์ ประกาศการแต่งงานของตนเอง กางเขน (นก) บวชภิกสุนี ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ เดินไปบนเนินเขา เชือก นำพัดมาโบกตามร่างกาย ภรรยาทิ้ง งู ประเจียด บัว นกกำลังจิกกัน เล่นน้ำฝน ผ้าสีดำ ตราสัง ละลาย ทาส ปลอกหมอน สนามหญ้า ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด แก้ผ้า ต่างหู น้ำพุสวยงาม นักแสดง ปฏิมา นอนบนพื้นน้ำ ฝูงกบ จำนวนมาก ปีนข้ามกำแพง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ รอยเท้าของตัวเอง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM