ทำนายฝัน 'แพรพรรณ'

ฝันเห็น ฝันว่า แพรพรรณ ฝันเห็น หรือได้ห่มผ้าแพร เป็นมันเงาระ คุณจะอยู่อย่างเป็นสุข ปราศจากศัตรู ไร้โรคภัยต่าง ๆ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แพรพรรณ'

ฝันเห็น หรือได้ห่มผ้าแพร เป็นมันเงาระ คุณจะอยู่อย่างเป็นสุข ปราศจากศัตรู ไร้โรคภัยต่าง ๆ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็กทารก ฉลองพระบาท หีบปิดอยู่ รถไฟฟ้า อีกา ปลูกต้นไม้ ตั้งท้อง ย้อมผม บ้านตัวเอง น้ำตา เกิดความรู้สึกผิด กรง กุญแจ เดือน สายสะพาย เงินหาย หอยที่มีเนื้อเต็ม ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ กุ้ง ญาณ ต่อสู้กับคนร้าย โครงกระดูกมนุษย์ จน ดวงแก้ว เฒ่าหัวงู แขนถูกตัด ลากรถบรรทุก ทวด โฆษณา ปีศาจที่มีเขาและหาง เฮลิคอปเตอร์ ของกำนัล ราวตากผ้า กินหัวสุกร ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง สบู่ สัมผัสกรวดทราย รัฐประหาร ยิงกา ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฟันหลุด ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ถั่วลิสง ทางม้าลาย ถูกสัตว์กัด รบชนะ บิณฑบาต ภาพยนตร์ นอนบนเตียง โล่ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ประกาศการแต่งงานของตนเอง ฉลาม เครื่องแต่งกาย เครื่องแบบตำรวจ ดู pornhub ได้ยินเสียงกบ ซองบุหรี่ อยู่ในกระท่อม แดดเผาผิวหนังจนเกรียม แบกผลไม้ นํ้าวน ธุลี ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ขวด คัมภีร์ ธรรมจักร ภิกษุ จรวดไฟ ปล่อยเต่า เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ทำตัวเองบาดเจ็บ ยกทรง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เวทีมวย กัดลิ้น แขกขายโรตี โยคี เปลี่ยนมุ้งใหม่ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ข่วน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ถ่านไฟ ค้อน กระสือ ฝน ถูกหวายรัด กำลังเล่นเฟสบุค นุ่งโจงกระเบน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ธนูหลายดอก การสร้างโบสถ์ เงินโบราณ ต้นกก จับปลาตะเพียน หญิงทุบตีกัน กินเนื้อไก่ กบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM