ทำนายฝัน 'แพรพรรณ'

ฝันเห็น ฝันว่า แพรพรรณ ฝันเห็น หรือได้ห่มผ้าแพร เป็นมันเงาระ คุณจะอยู่อย่างเป็นสุข ปราศจากศัตรู ไร้โรคภัยต่าง ๆ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แพรพรรณ'

ฝันเห็น หรือได้ห่มผ้าแพร เป็นมันเงาระ คุณจะอยู่อย่างเป็นสุข ปราศจากศัตรู ไร้โรคภัยต่าง ๆ และจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ขอโทษผู้อื่น น้ำหอม คู คลอง บุคคลที่เป็นคนร้าย ญาตินํ้าตาตก จับปลาตะเพียน ประดิษฐ์ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ซาวข้าว ปู บาดแผล ต้นไม้แห้ง เทียนชัย ปลาหมึกหลายตัว สัตว์เลี้ยงตาย ตีเหล็ก พระเจ้าแผ่นดิน เห็นกองไม้กระดาน ผ้าสีขาว เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ฟ้าผ่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ซาบซึ้งใจ ปอ น้ำท่วม เจ้าเมือง ย่างเนื้อ บิน (สูงขึ้น) ฆ้อง ต้นโพธิ์ รังดุม โล่รางวัล เข็มเย็บผ้า ตกทะเล กระโปรงเก่า รถจักรยาน หูขาด ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เผาขยะ ฝังศพคนที่รู้จัก โจรปล้นบ้าน กระป๋องนม หมากรุก นอนในมุ้ง เครื่องปั้นดินเผา สบู่ ลากรถบรรทุก ชุดว่ายน้ำ เพชรรัตนราชสุดา บาดเจ็บ โรงพยาบาล กินเนื้อวัว เชี่ยนหมาก ไอ นก หนอนไต่ตามร่างกาย เกลียดคนอื่น คนที่มีท่าทางเร่งรีบ กินผลไม้แฝด ใช้ยาเสพติด จำเลย ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า กินโทสต์ ซ่อน ประกาศข่าวการตาย ดาวตกจากท้องฟ้า ไผ่ ธารน้ำ ธนูหัก ต่อสู้กับปีศาจ ทูตชาวต่างชาติ ภรรยาเอาน้ำมาให้ พระสังฆราช ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ได้รับของมีค่า ตู้นิรภัย งูเขียว ได้กลิ่นของบูดเน่า เหี้ย วัวควาย มหาสมุทรมีพายุ ยื้อแย่ง ดอกซ่อนกลิ่น ฆ่าผีเสื้อ จรวด เสื่อไม้ไผ่ จับกัง ทิวเขา คดีฟ้องร้องกัน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เดินละเมอ ไฮโล เหยียบอุจจาระ เลิกมุ้งขึ้น ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ อาเจียนเป็นหนอง มัคคุเทศก์ หญิงเปลือยกาย ดวงจันทร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM