ทำนายฝัน 'แมงป่อง'

ฝันเห็น ฝันว่า แมงป่อง ฝันเห็นแมงป่อง ให้ระวังป้องกันตัวจากสิ่งชั่วร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมงป่อง'

ฝันเห็นแมงป่อง ให้ระวังป้องกันตัวจากสิ่งชั่วร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เต้นรำ กินเนื้อวัว โครงกระดูกสัตว์ กินองุ่น ภิกษุณี ทองคำก้อน สู้กับเหยี่ยว กำไลข้อเท้า เที่ยวซ่อง เลี่ยมฟันทอง ธารน้ำตก บอลลูน คนกำลังเปลื้องผ้า เจ้า กระเป๋าเดินทาง หนีจากถ้ำ ฉี่รดที่นอน คนตายในบ้าน ธง เก็บมุ้ง ฟ้าร้อง น้ำเหลือง แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป วิทยา ดิน เปลหามคนเจ็บ แพทย์ ยา จูบเด็กเล็ก แป้ง ย้ายบ้าน ยารักษาโรค ย่างเนื้อ มารดา กระบอกไม้ไผ่ ตะเพียน ทอง เบาะ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เด็กพิการ ล้มละลาย เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ผึ้ง งมของ กริช มีดบาด วงกบ ลากสัตว์ เท้าด้วน ทารก มังกร ถลกหนังสัตว์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ฟังเรื่องตลก ไอ ขับรถ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ กลด ขึ้นต้นไม้ จาระบี แท่น ถุงเท้า ภรรยามีครรภ์ ฟาก คนมุงซื้อขาย ของหวาน กินเนื้อมะพร้าว ขนตาร่วง ขนมชั้นหลากสี ถอยหลัง ลูกประคำ งูเผือก วิมาน สร้างบ้าน ผู้หญิงโพกผ้า เข้ารับการผ่าตัด โคลน ตั๊กแตน คนกำลังถ่ายรูป ค่ำมืด ชลธาร หญิง สัมผัสกรวดทราย เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด โทรศัพท์ เงื่อน ดาวตกจากท้องฟ้า เจ็บปวดตามร่างกาย ทำกับข้าว ลายมือ จมน้ำ ปากเน่า เด็ก ขนสัตว์ นกอินทรี รถยนต์ ยิงธนู ถล่ม คนแปลกหน้า ได้ยินเสียงกบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM