ทำนายฝัน 'แมงมุม'

ฝันเห็น ฝันว่า แมงมุม ฝันเห็นแมงมุม ทำนายว่ามีโอกาสถูกหลอกลวงหรือถูกโกง แต่หากเป็นแมงมุมขี่กัน ทำนายว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นดี มีโชคลาภ แต่หากเห็นใยแมงมุม แต่ไม่มีตัวแมงมุม ทำนายว่าจะมีโอกาสพบเพื่อน ต่างเพศที่นำโชคลาภหรือมีของกำนัลมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แมงมุม'

ฝันเห็นแมงมุม ทำนายว่ามีโอกาสถูกหลอกลวงหรือถูกโกง แต่หากเป็นแมงมุมขี่กัน ทำนายว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นดี มีโชคลาภ แต่หากเห็นใยแมงมุม แต่ไม่มีตัวแมงมุม ทำนายว่าจะมีโอกาสพบเพื่อน ต่างเพศที่นำโชคลาภหรือมีของกำนัลมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินปลาหมึก ได้ใบสั่งจากตำรวจ ฉีกจดหมายรัก ญาณ แว่นตาเลนส์สีดำ เครื่องแบบทหาร ประกาศข่าวการเกิด ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กินเลี้ยง ตีงู หญิงชู้ มีฤทธิ์ เหงื่อ ปลวก เครื่องศาสตราวุธ จุดดอกไม้ไฟ ตู้เย็น ลาวาภูเขาไฟ แมวดำ แมลงปีกแข็ง ถูกลูกปลุกให้ตื่น ไม้พลอง ทองคำก้อน ปืน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ฤดูร้อน ตับไต กัลปพฤกษ์ ฟ้อนรำ น้ำเต้า พระสังฆราช ทำนาเกี่ยวข้าว ปราศจากอํานาจ เพชรพลอย ปีนป่ายภูเขา รอยเท้าของตัวเอง ตู้หนังสือ ฤดูหนาว คางคก จมูกของตัวเองยาวใหญ่ หีบเปิดอยู่ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ นุ่งผ้าขาด สวมเสื้อขาด ฌาน ทำขวดแตก ได้ฟังเรื่องตลก ฉมวก วงเวียน อยู่ในถ้ำกับคนอื่น โถส้วม เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด คดข้าวเย็นกิน โต๊ะรับประทานอาหาร ถูกข่มขืน กัดคน หนู ต้นโพธิ์ ชายชรา ภรรยาออกจากบ้าน แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ขี่โคเข้าเมือง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ม้านั่ง ปีศาจหลายตน กาบินเข้ามาในบ้าน แร้งเกาะหลังคาบ้าน โล่ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ อาจารย์ กำไล ทรมานคนอื่น ปีนข้ามกำแพง ตีฆ้อง เก็บดอกบัว ปลิงหลายตัว ดับกองไฟ นอนกลับหัว กระต่ายวิ่ง โต้เถียง ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง กระถางหลุดมือแตก แชมพู ฟ้ายามเมฆครึ้ม กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ศัสตราวุธ ยมทูต คนเกี่ยวข้าว งมหาของ กระต่ายขูดมะพร้าว กลองโบราณ กวาง ข่าวดีจากลูก กุ้งทะเล กลางคืน ยื้อแย่ง กระติกน้ำร้อน เห็นประตูปิด ถูกตีหู หุงข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น