ทำนายฝัน 'แมลง'

ฝันเห็น ฝันว่า แมลง ฝันเห็นแมลง คุณจะถูกเพื่อนตามรังควาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมลง'

ฝันเห็นแมลง คุณจะถูกเพื่อนตามรังควาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ถือไต้ หรือ คบไฟ ถุงน้ำร้อน ถีบจักรเย็บผ้า กินลูกอม ออกจากบ้าน ไส้เดือน ท่อน้ำ กุฏิพระ ฆ่าผึ้ง ทำกาแฟหก โขลงช้าง รักกับนักบินหญิง ฤาษี เป็นแม่ยาย เปลื้องผ้าตัวเอง ตกเลือด ทอดทิ้งภริยา ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ญาติทำความผิด แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ค้นหา กรวยใบตองใส่ดอกไม้ เจ็บปวด นกเกาะหลังงู นั่งราชรถ ปู ไหล่ โรงพยาบาล จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ถูกฝังทั้งเป็น ผลไม้ โบว์ดำผูกคอ คนร้าย อยู่ในอาการเร่งรีบ หวีเสนียด หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เก้าอี้ วิทยา พาน ติดคุก ท้องเสีย ปีนข้ามกำแพง ไฟ ปอก บวงสรวง เต้าฮวย งา คอกหมู จับสุกร มีฤทธิ์ ขี่นางโค เทียนไข กุญแจหาย ทาก ทอดทิ้งครอบครัว พ่อตาย ศาลพระภูมิ เดินอยู่กลางทุ่งนา ซองจดหมายสีชมพู แผนผัง ตะกร้อ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เด็กนอนบนเตียง ทันตแพทย์ คนบ้า เฆี่ยน ธุรกิจ ขี่สุกร มีคนขอโทษ ชายชรา เผาไม้กระดาน ฝักดาบ ยาพิษ ชนไก่ เที่ยวบ่อนการพนัน ทรงกลด สวดมนต์ ภาพยนตร์ กำแพงเมือง น้ำท่วม ฉ้อโกง ได้ยินเสียงระฆัง สนามหญ้า ปลิง ปลวกขึ้นบ้าน อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ตีฆ้อง ขอโทษผู้อื่น พระวรราชาทินัดดามาตุ สวมมงกุฎ สุกรตายเอง ธารน้ำ เจ้าบ่าว เถาวัลย์ รักตัวเอง หน้าต่างพัง ถั่วงอก เดินเล่นบนหาดทราย นกแร้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM