ทำนายฝัน 'แมลง'

ฝันเห็น ฝันว่า แมลง ฝันเห็นแมลง คุณจะถูกเพื่อนตามรังควาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมลง'

ฝันเห็นแมลง คุณจะถูกเพื่อนตามรังควาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นประตูบ้านตัวเอง พลอยหลากสีสัน นุ่งโจงกระเบน ยื้อแย่ง กลด ทำแว่นตาแตก คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ นกนางแอ่น บ้านพัง เอทีเอ็ม คนร้าย ท้องเสีย ผู้หญิงโพกผ้า ปัสสาวะ จมูกขาด ดื่มน้ำมะพร้าว กระบอกไม้ไผ่ เคี้ยวดิน แก้บน เรือนแพ กระดาษทิชชู นาฬิกาข้อมือเสีย ได้กลิ่นเครื่องเทศ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี คลอดลูกก่อนกำหนด เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เพื่อนที่ตายไปแล้ว ขอบฟ้า ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ภาพยนตร์ ลากเกวียน ถูกด่าทอ ภาชนะแตกร้าว สติ ขี่กระบือ แปรงฟัน ไส้เดือน เกิดสงคราม ถังน้ำ แผ่นดิน สายสนตะพาย โต๊ะเขียนหนังสือ อู่เรือ ดาดฟ้า คงกระพันชาตรี ถูกฉ้อโกง กงเต๊ก ผู้หญิงหัวล้าน ธารน้ำ ดื่มน้ำฝน ยมทูต ลูกอินทร์ ตกใจจนสะดุ้ง หมู ฤดูหนาว จับผีเสื้อ รถไฟ สุกร ร้องตะโกน เตียง กระบอก อ่างน้ำ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เณรหางนาค น้ำล้นเขื่อน ทำกับข้าว โบสีดำ ให้รางวัล กินถั่วต้ม โครงกระดูก ต้นไม้แห้ง ปราสาทเล็กๆ ก้อนหินตก คนตกนรก ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น แมลง ได้ยินเสียงกลอง มีคนขอโทษ ภาพ ถอดเสื้อ บันไดเลื่อน ก้น ทุบตีภรรยา กริช รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การทำผิดพลาด ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ทูตชาวต่างชาติ พังประตู พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชินี กล้องถ่ายรูป คนหามวอผ่านหน้า ขี่โคเข้าเมือง จลาจล เงาะป่า ข้อเท้าเจ็บ เชือดคอสุกร มุ้งหมอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM