ทำนายฝัน 'แมลงปอ'

ฝันเห็น ฝันว่า แมลงปอ ฝันเห็นแมลงปอ คุณจะต้องเดินทาง ฝันเห็นแมลงปอบินคู่ จะได้คู่ครองรูปงาม ฝันเห็นลูกแมลงปอ จะได้โชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แมลงปอ'

ฝันเห็นแมลงปอ คุณจะต้องเดินทาง ฝันเห็นแมลงปอบินคู่ จะได้คู่ครองรูปงาม ฝันเห็นลูกแมลงปอ จะได้โชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน หว่านข้าวในนา คนร้องไห้ ฤดูร้อน ตีฆ้อง หมู แจกันคู่ ประกายไฟ คิ้วตัวเองดกดำ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ กินกล้วย เซรุ่ม หมีทำร้าย เฟซบุ๊ก ( Facebook ) เชือดคอสุกร นกนางแอ่น ถังขยะ จุดเทียน ปะชุน ทำนาไม่ได้ผลดี ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง งานมงคล กินเนื้อไก่ เทวดา เรือนแพ กองทัพ กล้วย ร่มกางอยู่ นอนบนกองฟาง กล้องถ่ายรูป เต้าหู้ ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว รังนก คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง พญาอินทรี พระวรราชาทินัดดามาตุ เงิน ภูเขาไฟ มีคนนำเงินมาให้ บ่อน้ำใหญ่ ลมหายใจมีกลิ่นหอม เห็นที่นารกร้าง ตกบ่อลึก คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ตัวเองกลายเป็นนก เตียง น้ำล้นเขื่อน ขายไม้กระดาน จูบเด็กเล็ก ฉมวก ขี้ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง วงเวียน ป่าช้า คุก ตะราง สติ มดหรือแมลง ลูกเห็บ อีเมล ( Email ) ก้น ธนูหัก ต้องโทษ เลิกกับแฟน เถ้าแก่ ฟันโยก กระเป๋าเงิน ดื่มสุรา ตกน้ำ ตัวเองถูกประหาร สร้อยทอง ถุงมือ ได้ยินสุนัขเห่า แป้ง แพรพรรณ อิฐ งา คำนับ หิมพานต์ (ป่า) ปรบมือ หิมะตกถูกตัว ฝาเรือน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ตกกระ เชือก ปิดผนึกซองจดหมาย กัลปพฤกษ์ ระเบิด ทหารยิงปืนใหญ่ ปอกเปลือกไข่ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เล่นฟุตบอล ครกสาก ตัวเองมีปีก เดินอยู่ในสุสาน บุคคลที่เป็นคนร้าย เปลี่ยนเสื้อผ้า จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ถูกจี้ เก็บเงินได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น