ทำนายฝัน 'แมลงปีกแข็ง'

ฝันเห็น ฝันว่า แมลงปีกแข็ง ฝันเห็นแมลงปีกแข็งไต่ข้ามตัว คุณจะเดือดร้อนทางการเงิน ฝันว่าฆ่าแมลงปีกแข็ง ฐานะการเงิน จะกระเตื้องขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมลงปีกแข็ง'

ฝันเห็นแมลงปีกแข็งไต่ข้ามตัว คุณจะเดือดร้อนทางการเงิน ฝันว่าฆ่าแมลงปีกแข็ง ฐานะการเงิน จะกระเตื้องขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไถ่ถอน หักธนู กรรไกร ตะกร้าพลาสติก เป่าลูกโป่ง ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน บัวสีขาว เดินทางกลางทะเลทราย พระธาตุ ฉุด ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตราสัง ระฆัง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กระท่อมในป่า อีกา ผักกาด ผลักประตู กระต่ายวิ่ง สระผม บิลเลียด ฆ่าควาย ตะกวด ปวดท้อง ถูกเฉือนเนื้อ กระดาษสีขาว ได้ฟังเรื่องตลก แสงสว่าง น้ำเหลือง ยกโทษให้ใครบางคน ขี่ควาย ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น มรดก เขียด บ้านพัง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กล้วยแฝด คนรักหรือคู่รัก สิริภาจุกาภรณ์ กงเกวียน โถส้วม ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ฆ่างู พระปรางค์ เดินเร็วๆ กัดคน แช่ง คำสัญญา จำเลย ภรรยา กวาง กรวยใบตองใส่ดอกไม้ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด บุญ แข็งแรง เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง มีดตกน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ได้สวมแว่นตาดำ เห็นรองเท้าเก่า นํ้าพุที่พุ่งสูง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง อาเจียน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ นกอินทรี ทาสี งอบ ฝาหม้อ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา จับ กางร่ม เข็มแทง ฝนหยุดตก เป็ดว่ายน้ำ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เผาไม้กระดาน ปัสสาวะ แมลงภู่ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย มดหรือแมลง น้ำแข็ง เหยี่ยว หญิงแต่งชุดสีขาว ถูกฝังทั้งเป็น กระโปรงเก่า ฝักดาบ ฟันล่างหัก ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา จับปลา คนรับใช้ ศาล แม่นํ้า เชือก คนร้องไห้ เฮลิคอปเตอร์ แปรงฟัน ต้นไม้ยืนต้นตาย ศิลา เดินทางไปวัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM