ทำนายฝัน 'แมลงปีกแข็ง'

ฝันเห็น ฝันว่า แมลงปีกแข็ง ฝันเห็นแมลงปีกแข็งไต่ข้ามตัว คุณจะเดือดร้อนทางการเงิน ฝันว่าฆ่าแมลงปีกแข็ง ฐานะการเงิน จะกระเตื้องขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมลงปีกแข็ง'

ฝันเห็นแมลงปีกแข็งไต่ข้ามตัว คุณจะเดือดร้อนทางการเงิน ฝันว่าฆ่าแมลงปีกแข็ง ฐานะการเงิน จะกระเตื้องขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไหล่ หวีงา เล่นไพ่ เดินขึ้นที่สูง บ่อน้ำ ขวดน้ำ อาคันตุกะ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ถ่ายอุจจาระ ฉีกจดหมายรัก ช่อดอกไม้ กุหลาบ เฉาก๊วย กระดาษสีขาว ภาพ ถอนผมหงอก กระต่ายวิ่ง ฝังทั้งเป็น กลัว นายกรัฐมนตรี กีตาร์ ถูกเฉือนเนื้อ ผู้คุมนักโทษ กระทะ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง จับปลา ขึ้นศาล ปราศจากอํานาจ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เก็บมุ้ง งานวัด มีด โดด คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น รีดนมโค ตัวเองเป็นนักโทษ หน้าอก แจกัน โขลงช้าง บ้องไฟ ซองจดหมายสีขาว กัลยาณิวัฒนา สุกรกลายเป็นคน งานศพ ทัพพี ปฏิกูล นุ่งโจงกระเบน ประดิษฐ์ แตกร้าว ตลับแป้งทาหน้า เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ พ่อหม้าย ตู้ ประดาน้ำ หูขาด พระพุทธรูป เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ฤดูฝน พระวรราชาทินัดดามาตุ ข้าว พระเจ้าแผ่นดิน เบี้ย นั่งบนลังไม้ เกณฑ์ทหาร ขวัญ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ตาหลายคู่ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ต้นไม้ หูแหว่ง อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ธนูหัก มาลี โครงกระดูกมนุษย์ ส้มตำ มะนาว โยคี บิน (สูงขึ้น) ดัดผม ถูกไล่ออกจากงาน สิงโต ชะลอม ขนมชั้น นุ่งผ้าสีม่วง นอนบนกองฟาง เฒ่าแก่ กุมารเทพ โจรสลัด ชักลาก ลอย หญิงโสเภณี ปะชุน เกาหัว สถานี ตู้หนังสือ ตัดเล็บ เชือก ทูต กลืนดวงอาทิตย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM