ทำนายฝัน 'แมลงสาบ'

ฝันเห็น ฝันว่า แมลงสาบ ฝันเห็นแมลงสาบ คุณจะมีปัญหากับคนรอบข้าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมลงสาบ'

ฝันเห็นแมลงสาบ คุณจะมีปัญหากับคนรอบข้าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มงกุฎ กินเลี้ยง กำไลข้อมือ สร้าง ทะเลทราย ผ้าขี้ริ้ว ข้อเท้าแพลง เชือก ถูกล็อตเตอรี่ ขนมเข่ง สวมเสื้อสีเขียว ญาติมิตร คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด แจกันคู่ เทียนไข เป่าแตร เกลือ มวยผม โค่นต้นไม้แก่ งานฉลอง ของเน่าเสีย เห็นรองเท้าเก่า กระท่อม จมูก ใบไม้ เห็นถนนที่ขรุขระ ขอโทษผู้อื่น อาเจียนเป็นหนอง คนถูกฉีดยา ข่าวลือ งวง นั่งราชรถ ได้เป็นเจ้าบ่าว นั่งบนหลังนกกระเรียน ปลูกกล้วย สร้อยข้อมือ กุญแจ ขโมยขึ้นบ้าน ตกเขา ผ้าสีขาว ฟูก ถูกประณาม ขวานหัก กระโปรงเก่า เจ้าสาว หมูกลายเป็นคน นั่งบนเสื่อ เปลือก นกขมิ้น นอนกับสาวสวย เงา เวทีมวย มุ้งขาด เป็ด ทวด เป็นไข้ ไหว้พระราหู เข้าไปในโรงพยาบาล กลืนดวงอาทิตย์ มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ตู้ไปรษณีย์ ใช้กระเทียมทำอาหาร งมหอย อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ช่างเหล็ก เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ต้นกก ธงชัย ปฏิกูล กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ปลิงดูดเลือด เณรหน้าไฟ งมของในแม่น้ำ ประกายไฟ ไผ่ ถูกกรรโชกทรัพย์ ตะกวดขึ้นบ้าน โบดำผูกเสาบ้าน บุคคลที่มีชื่อเสียง เปลื้องผ้าตัวเอง พนมมือ กิ้งกือ ขี่สัตว์ เลือกผัก ป้อมปราการ ทอดทิ้งคนรัก ควันไฟ รอยเท้าของตัวเอง ตกเลือด อุ้มเด็กทารก จองหอง ผึ้งมากมาย ตะกร้าพลาสติก กินกล้วย บ้านตัวเอง คบไฟ ดอกกุหลาบ ดารา พิมพ์ เวที

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM