ทำนายฝัน 'แมลงสาบ'

ฝันเห็น ฝันว่า แมลงสาบ ฝันเห็นแมลงสาบ คุณจะมีปัญหากับคนรอบข้าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมลงสาบ'

ฝันเห็นแมลงสาบ คุณจะมีปัญหากับคนรอบข้าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กอดอก ขนมอร่อย ปอกเปลือกผลไม้ ปวดท้อง ตัวเองถูกธรณีสูบ ศัตรู นกอินทรี เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ตัวเองถูกฉีดยา ดีใจ ฉมวก วิ่งออกกำลังกาย ประหาร บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ร่องน้ำ สวรรค์ ประตู จักจั่น เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เดินทางในป่ารก กอดกะเทย ปากเน่า ข้าวเปลือก ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ พายเรือตามลำพัง ดำน้ำ เกิดความรู้สึกผิด กังวล เถาวัลย์ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เป็นคนผอมบาง สัปเหร่อ เชือกรัดคอ องค์พระ ขบวนแห่ศพ งานบวชเณร กุหลาบ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ฉิ่ง มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ กุมารเทพ โล่รางวัล ถั่วปลูกอยู่ในไร่ นอนบนที่นอน เปิดร้านค้าขายสินค้า ปอด ตำรวจตั้งด่าน รบชนะ ได้กลิ่นเครื่องเทศ แลบลิ้น หลงรักสามีคนอื่น เข็มแทง เสื้อเปื้อนเลือด ปัดกวาดฝุ่น ฟันบนตนเองหัก ทะเลาะ ไม้กางเขน เกา อากาศทึบมืดมัว ยุ้งข้าว ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ไหว้พระ ยิงธนู แต่งตัว ให้มีดแก่คนอื่น แมวดำ เศร้าโศก สะพายย่าม วิชา ซ่อง ธารน้ำตก ดินสอ ไข่ ปล่อยนก ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ข่าวดี มีผู้นำม้ามาให้ ทอง ขโมยอาหาร คนกำลังเปลื้องผ้า ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กาบินเข้ามาในบ้าน อยากมีเงิน ถูกมัดมือมัดเท้า นำฟองน้ำมาล้างจาน เดินเป็นวงกลม ห่าน นกแร้ง เห็นคนเดินละเมอ ไข่เป็ด เจอเงิน หญิง สายสนตะพาย ถูกตบ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เดินทางไกล กระทะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM