ทำนายฝัน 'แมลงสาบ'

ฝันเห็น ฝันว่า แมลงสาบ ฝันเห็นแมลงสาบ คุณจะมีปัญหากับคนรอบข้าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมลงสาบ'

ฝันเห็นแมลงสาบ คุณจะมีปัญหากับคนรอบข้าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ผ้าเช็ดหน้า กระต๊อบ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า จุดเทียน กระต่ายหลายตัววิ่ง นั่งบนแคร่หาม เงินปากผี พูดคุยกับคนต่างชาติ ปล่อยนก โฉนดที่ดิน ให้รางวัล คุก ตะราง ตกลงไปในบ่อ ผ้าแพร กระดาษสีขาว กงจักร ตกน้ำ ปลูก สระผม พระเจ้า เจ็บป่วย ขลุ่ย เด็ดพริกออกจากต้นพริก ไหล่เจ็บ กระโดด ฟองสบู่ กินอุจจาระ วงเวียน ขันตักน้ำ ตะกร้อ เงาะป่า กระหายน้ำ ประตู ตีผึ้ง น้ำตก ก้อนหิน ช้อนเงิน ละลาย จีวร ขึ้นบันได ขึ้นเขา กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ข้าวติดคอ เสาตกน้ำมันในบ้าน ขนตา นุ่น ตะกร้าหวาย แพทย์ ขนมปังกรอบ หักธนู กินก้อนดิน ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด อากาศบริสุทธิ์ ถูกทำโทษ บัตรเชิญ เห็นบ่อร้าง กิ้งก่า ข้าวสาร ใช้ผ้าโพกศีรษะ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น งานบวชเณร โคลน ศีรษะมีเหา จับนก เป็นใบ้ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย โต๊ะ ถูกตัดศีรษะ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง สลัก บาดแผล เที่ยวซ่อง นางฟ้า ชัยชนะ การผ่าตัด โบว์ดำผูกคอ ความผิด ขนสัตว์ บ้านไฟไหม้ ดอกไม้ ช่างปั้น แม่นํ้า ได้รับแก้วเป็นของขวัญ พนมมือ กระโปรงใหม่ ฆ่ากระต่าย ประกาศข่าวการตาย ดอกมะลิ เสี้ยนตำเท้า นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ขโมยอาหาร การทำผิดพลาด ม่าน กระทะ ไก่ชน ระบำ ฮูก (นกฮูก) ลูกๆ ทำความผิด ปลิงหลายตัว ยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM