ทำนายฝัน 'แมลงสาบ'

ฝันเห็น ฝันว่า แมลงสาบ ฝันเห็นแมลงสาบ คุณจะมีปัญหากับคนรอบข้าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมลงสาบ'

ฝันเห็นแมลงสาบ คุณจะมีปัญหากับคนรอบข้าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำเต้า กระดาษข่อย ตับไต ปราสาท เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ กินลิ้น กริช เลือกผัก ขี่คอคน ล้างเท้า ต้นไม้เหี่ยวเฉา บิณฑบาต ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย มีหางงอก พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง กินดิน จอก ลมพายุ ความดีความชอบ กรวยกรอกน้ำ ถูกตัดมือ โยงเรือ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ดอกกุหลาบ เป็นแผลที่คอ ทอดทิ้งลูกๆ จน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง สร้อย เหาะ ดีใจ นำพัดมาโบกตามร่างกาย คนรักนอกใจ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ เป็ดว่ายน้ำ จระเข้ ลากฉุด ฆ่ากระต่าย ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ กุ้งยักษ์ วิ่ง กัดลิ้น บาดเจ็บ ขวดยา โลงศพ ยารักษาโรค ย้อมผม แป้งผัดหน้า กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ได้กลิ่นธูป ทหารเข้าบ้าน ยานพาหนะ ฉิ่งฉาบ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ข่าวดี ก้อนหิน ทำแว่นตาแตก เปลี่ยนเสื้อผ้า กินสายบัว กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน จำเลย คันศรหรือคันธนู ตัดหนวดตัวเอง กระดาษทิชชู แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ฉี่ จักรพรรดิ น้ำตก ซองบุหรี่ ตีคนอื่นด้วยเชือก แผ่นดินแยกออกจากกัน ขึ้นศาล งานมงคล หนอนไต่ตามร่างกาย ยื้อแย่ง ฟ้อนรำ ฝาหม้อตกลงพื้น ฌาน ไม้ขีดไฟ อุ้มลูกสุนัข ละทิ้งบ้าน ลักขโมย คนมีเขา กินผัก สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ถูกน้ำร้อนลวก ขอโทษผู้อื่น ปากกา ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เพื่อนที่ตายไปแล้ว ชนไก่ ท่องเที่ยวในสวน เปลหามคนเจ็บ ปากเปื่อย อสนีบาต เดินทางไกล ปล่อยสัตว์ ตะไกร เสื้อใหม่ หญิงทุบตีกัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM