ทำนายฝัน 'แมว'

ฝันเห็น ฝันว่า แมว ฝันเห็นแมว หากเป็นแมวสีขาว ทำนายว่าจะมีปัญหาเรื่อง ทุกข์ใจ แต่ก็มีผู้เข้ามาช่วยเหลือ แต่หากว่าเป็นแมวสีดำ ทำนายว่า จะมีเรื่องร้าย เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงาน ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือ ทำอะไรใหม่ๆ เพราะมีโอกาสไม่สำเร็จได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แมว'

ฝันเห็นแมว หากเป็นแมวสีขาว ทำนายว่าจะมีปัญหาเรื่อง ทุกข์ใจ แต่ก็มีผู้เข้ามาช่วยเหลือ แต่หากว่าเป็นแมวสีดำ ทำนายว่า จะมีเรื่องร้าย เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงาน ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคหรือ ทำอะไรใหม่ๆ เพราะมีโอกาสไม่สำเร็จได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แทะกระดูก ถ่านไฟ ได้กลิ่นธูป ตะกร้อ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ไวโอลิน ความลับ เตียง หีบสมบัติ ภรรยานอกใจ แก้บน กำไล แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ขี่วัว แล้ว ตกวัว รักตัวเอง ผลไม้ ผู้หญิงโพกผ้า กระต่ายวิ่ง ได้ยินเสียงปืน งมหาของ ขวานหัก ตลับแป้งทาหน้า กระจกหลากสี ตกใจเพราะเห็นผี ตัวเองมีชื่อเสียง ดนตรี ปีนรั้ว อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ถูกตี บัว ข่มขืนคนอื่น สวมเสื้อสีเขียว มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง โทรศัพท์มือถือหาย ถูกปีศาจไล่ เซียมซี แก้วแตก ฆ่าหมี พาน นักเรียน ม่านกั้นกำบังสายตา เครื่องศาสตราวุธ หอก เด็กผู้ชาย หนี้สิน ม้า กินเนื้อคนอื่น วิดน้ำ ผ้าขาว พวงมาลัยดอกไม้สด อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เขี้ยวสัตว์ ตกหลังม้า ฌาน ตีฆ้อง ที่พึ่ง แต่งตัว หมา ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ใบลาน ปลิงดูดเลือด งง พู่กัน ผู้ชายมีผมน้อย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เทียนชัย ปะชุน ประกาศข่าวการตาย ตบแต่ง ลูกปัด หวีไม้ กรงนก หาบขี้กลับบ้าน แม่ แชมพู อุ้มลูกสุนัข สบู่ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ดวงอาทิตย์ขึ้น เซิ้งบั้งไฟ ทอดทิ้งครอบครัว นุ่งผ้าสีม่วง ชะนี ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เล่นไพ่ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ศรีนครินทราบรมราชชนนี ลากเกวียน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เท้าขาด พนัน โจรปล้นบ้าน โครงกระดูกสัตว์ ถอนผมหงอก กองไฟ อาคันตุกะ ฉาบแตก กินเนื้อวัว หนอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น