ทำนายฝัน 'แมวข่วน'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวข่วน ฝันว่าถูกแมวข่วน คุณจะเจ็บป่วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมวข่วน'

ฝันว่าถูกแมวข่วน คุณจะเจ็บป่วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ให้มีดแก่คนอื่น กระต่ายวิ่ง เดินไปตามท้องถนน หว่านข้าวในนา ยื้อแย่ง ราวตากผ้า ระฆัง สวมแหวน ขนมชั้นหลากสี แมลงวัน ไม้ขีดไฟ ขบวนแห่ศพ ฟักทอง ตะกร้าหวาย ฤดูร้อน ผจญภัย เดินทางไปมหาสมุทร เขาวงกต เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง มู่ลี่ ความร่าเริง ฝาหม้อตกลงพื้น ตู้ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด โคกินหญ้า เงาะป่า พระปรางค์ เรือนแพ ตัวเองถูกฉีดยา ตราสัง ได้ยินเสียงกบ บัว กระเป๋าใส่เสื้อผ้า นกแก้ว ขุด ราชา ขี่วัว ม่าน ช่างตัดผม ทีปังกรรัศมีโชติ มวย กระโดดจากหน้าต่าง ดับกองไฟ นาฬิกาปลุก ตกช้าง เงินโบราณ หุงข้าว หยก จมูกแหว่ง วอ พระราชินี หิมะตกถูกตัว จดหมาย คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ไก่ พัด แพทย์ ชี ฟุตบอล ผิงไฟ ทวิตเตอร์ พวงมาลัยดอกไม้สด ผมถูกตัดให้สั้น ฝ้าย ตะปู เก้าอี้ ศิลา เดินทางไปวัด ก้ามกุ้ง เวที ปลิงดูดเลือด สบู่ จับ ขนมชั้น ไฟไหม้ปราสาท นกกางเขน ดอกราตรี เคี้ยวดิน ต่อ ฉิ่งฉาบ ได้กลิ่นของบูดเน่า กอดรัด ฝูงคนจำนวนมาก ทัพพี ล้างบ้าน ซื้อเต่า ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ทอดผ้าป่า งวงช้างรัดตัว มรกต เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ของที่ระลึก ธารน้ำตก ฉีกกระดาษ กินเลี้ยง ฆ่างู เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ผดุงครรภ์ ลวดหนาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM