ทำนายฝัน 'แมวดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวดำ ฝันเห็นแมวดำ คุณจะเจ็บป่วยในอนาคตอันใกล้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมวดำ'

ฝันเห็นแมวดำ คุณจะเจ็บป่วยในอนาคตอันใกล้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชัยชนะ นำเที่ยว ลากเกวียน เดินขึ้นที่สูง แมวออกลูก เป็นคนผอมบาง โครงกระดูก หนี้สิน แร้งกินซากศพ ไมโครโฟน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ภรรยา มหาสมุทรมีพายุ จีวร ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ กล้วยแฝด แม่หม้าย คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ตัวเองแก่ จับหนอน บ้านตัวเอง เกิดสงคราม เสื้อใหม่ เมาสุรา ถูกคนเตะ เปิดร้านค้าขายสินค้า ข้าวสาร กรวยจราจร แมลงวัน หัตถกรรม ตกช้าง ถุงเงิน-ถุงทอง ฝันเห็นนํ้าวน ต้นกก ปากเจ็บ สวมเสื้อสีดำ แขกขายโรตี ดูละคร สิริภาจุกาภรณ์ ตรอมใจ สนามหญ้า น้ำฝน ไลน์ ( LINE ) กองดิน ฤดูฝน นาฬิกาปลุก จอกใส่เหล้า ทำนาเกี่ยวข้าว โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ถาด ฟ้าผ่า ทะเลาะกับเพื่อน บอลลูนตก มีปากเสียงภายในครอบครัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิ๊บติดผม หนามตำ ย้อมผม ญาณ โครงกระดูกสัตว์ ไหว้เจ้า ปีนข้ามกำแพง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า อุ้มลูกหมา กุหลาบ กิ่งก่าวิ่งไปมา ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ยกยอ แช่ง ทูต หัวไก่ ทะเลาะกับคนรัก ถูกสุนัขเห่า ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เป่าขลุ่ย ตกจากที่สูง ขโมย น้ำพุ ยารักษาโรค ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง หินก้อนใหญ่ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น บ้านไฟไหม้ สัปทน ครก ขนนกสีขาว แว่นตาเลนส์สีดำ ทำตัวเองบาดเจ็บ งูกัด พระอาทิตย์ นกแสก ภรรยาเอาน้ำมาให้ ไก่ชน หญิงชู้ มรดก ตะกร้าหวาย ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ดูหนัง คนฆ่าสัตว์ เปลือย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM