ทำนายฝัน 'แมวสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวสีขาว คุณกำลังมีเคราะห์ หรือ มีเรื่องทุกข์ร้อน แต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมวสีขาว'

คุณกำลังมีเคราะห์ หรือ มีเรื่องทุกข์ร้อน แต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คุก ตะราง ปล่อยนก ปลอบโยน ดอกไม้ นอนกับสาวสวย บาดเจ็บ กินอาหารเจ ตุ๊กแก ฝุ่น ปีนข้ามกำแพง ดาวตกจากท้องฟ้า การสร้างโบสถ์ เอามือตบต้นขาตัวเอง ร้านค้า ขึ้นบันได ขึ้นเขา มีผู้นำม้ามาให้ อาบน้ำในทะเล มดรุมเป็นกลุ่มๆ ฝักดาบ ถุงเงิน ถุงทอง หัตถกรรม ภรรยาหนี ภาพ ดอกซ่อนกลิ่น กางเกง ฆ่าใครบางคน ซื้อปลาหมึก ลากสัตว์ แว่นตาเลนส์สีดำ ตะโพน ตั้งท้อง กระโดด เมฆหมอก ถูกจับ ผดุงครรภ์ ดีใจ น้ำท่วม หูแหว่ง เข้าเฟสบุคไม่ได้ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ช้อนทอง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ อยู่ในกระท่อม สวมเสื้อสีขาว วัง กินดิน เพื่อนอยู่ห่างไกล ถูกปีศาจไล่ ได้ยินเสียงดนตรีไทย ตกปลากับคนรัก ฝาหม้อตกลงพื้น เด็กทารก ก้อนหินตก คอมพิวเตอร์ พู่กัน ฌาปนกิจ นอนในมุ้ง บิณฑบาต ญาติตาย ถั่ว แต่งงานก่อนกำหนด ตู้เย็น งานบวชเณร เป่าลูกโป่ง ฝ้าย ถูกผีหลอก ฤดูหนาว ทำบุญ กระท่อมริมทะเล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไมโครโฟน เรือจอด ทดน้ำ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ แร้งเกาะหลังคาบ้าน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ค้อน ศิลปิน สนามหญ้า ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน คนป่วยอยู่บนรถ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ขัดแย้ง เจ็บปวดตามร่างกาย กริช ผึ้งต่อย กำลังขับรถ ขนตา กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา บวชชี ถั่วปลูกอยู่ในไร่ จับ เลือกผัก สุกรตายเอง คลื่นน้ำ ฝังทั้งเป็น ทาก แข็งแรง ดาว ผ้าสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM