ทำนายฝัน 'แมวสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวสีขาว คุณกำลังมีเคราะห์ หรือ มีเรื่องทุกข์ร้อน แต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมวสีขาว'

คุณกำลังมีเคราะห์ หรือ มีเรื่องทุกข์ร้อน แต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ มโหรี นก ฉาบ รถยนต์ ถูกยิงด้วยธนู นอนกรน ได้เสื่อใหม่ ตามทวงหนี้ วิวาท มีดเหน็บที่เอว คิดถึง ทำนาเกี่ยวข้าว จลาจล ดวงแก้ว ปลาเงินปลาทอง ธำมรงค์ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ซื้อเต่า เปิดเผยความลับกับเพื่อน ไฟไหม้ป่า เสี้ยนตำเท้า ตำรวจตั้งด่าน เสี่ยงเซียมซี ปัสสาวะรดกำาแพง นกขมิ้น มัคคุเทศก์ อนุสาวรีย์ ได้ยินเสียงกลอง เดินลุยกองไฟ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ชกมวย กระบอก รากไม้ คนกำลังถ่ายรูป มีคนขอโทษ ทิชชู เจดีย์ บ่อน้ำพุแห้งขอด เฉาก๊วย เครือญาติ กรงสัตว์ เก็บกวาดบ้าน เณรหางนาค คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง มาลัยดอกไม้ ศีล ปล่องไฟ สามีตาย สงฆ์ ไอศกรีม บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เป่าลูกโป่ง เชือดคอสุกร มะนาว ยิงนก ลา ( สัตว์ ) สร้างบ้าน ขนทรายเข้าวัด กินก้างปลา จับปลาช่อน ไก่ออกไข่ ฉ้อโกง คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ข้อเท้าเจ็บ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เรือจอด คงกระพันชาตรี ตะขาบ ทำกับข้าว เดินอยู่ในป่าช้า ถูกฉ้อโกง ฟันหลุด กระดาษข่อย เห็นกระดุม สร้อย เสื้อผ้า บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ขี่หมู โง่ นายกรัฐมนตรี โต๊ะรับประทานอาหาร ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน อาบน้ำในมหาสมุทร เฒ่าแก่ เมฆสีดำ ไหล่ พังประตู เมฆหมอก จุดไฟ ช้างตกมัน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ได้ยินเสียงระฆัง ดวงอาทิตย์ทรงกลด ทหาร กินเนื้อคนอื่น แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป แข่งม้า ฝ่าเท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM