ทำนายฝัน 'แมวสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวสีขาว คุณกำลังมีเคราะห์ หรือ มีเรื่องทุกข์ร้อน แต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมวสีขาว'

คุณกำลังมีเคราะห์ หรือ มีเรื่องทุกข์ร้อน แต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ช่างปั้น เศรษฐี ถูกคนเตะ ตาข่าย มุ้งขาด สร้อยทองคำ ราวตากผ้า ผลักของหนัก ทันตแพทย์ คนตายมาหา เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ผู้ชายตบผู้หญิง กินดิน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ไม้กวาด แชมพู ฝาแฝด ท้องฟ้าสดใส โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ความลับ ระย้า ฤาษี เปลือก ปอ เครื่องร่อน โบว์ดำผูกเสาบ้าน อากาศทึบมืดมัว ขุด ไฝ แช่ง พระแก้วมรกต ม้าสีดำ ขวดแก้ว นาฬิกาข้อมือเสีย เปียก ปรบมือ ผู้คุมนักโทษ องคมนตรี ไข่ไก่ ฟัน ขี่ม้า แล้ว ตกม้า คางคก ถูกมัดด้วยเชือก กินโดนัท มรดก ไซเรน เก็บมุ้ง คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ท้องเสีย ยอดตึกสูงทรงกลม ตลับแป้งทาหน้า ฆ่าวัว จอมปลวก จอกใส่เหล้า บวชพระ พวงมาลา พระนาคปรก หัวไก่ ไปยังเมืองนรก งู ฉลาม เงาะป่า ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ขี่วัว แล้ว ตกวัว เล่นการพนัน กอดอก ผู้ชายมีผมน้อย ภาชนะ นั่งเล่น ถูกขัง ขี่โคเข้าเมือง รักใครบางคนมากๆ ตกทะเล อยู่ในถ้ำ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ กำแพงโบราณ เด็กทารก นอนอยู่บนแผ่นดิน นกกางเขน ปลอบโยน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง จราจรที่สับสนวุ่นวาย มีโชคลาภ คอมพิวเตอร์ ผักกาด กระจาด ถูกทำโทษ กุ้งยักษ์ แร้ง บิณฑบาต ตีผึ้ง กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี โถแป้ง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง แต่งตัว ซองจดหมายสีชมพู ขึ้นต้นไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM