ทำนายฝัน 'แมวสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวสีขาว คุณกำลังมีเคราะห์ หรือ มีเรื่องทุกข์ร้อน แต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แมวสีขาว'

คุณกำลังมีเคราะห์ หรือ มีเรื่องทุกข์ร้อน แต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นิล สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ หม้อ ฮา ดนตรี ทรงกลด ซองจดหมายสีขาว ครุฑ ญาตินํ้าตาตก อักษรย่อ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เขาวงกต พายเรือตามลำพัง อ่างล้างหน้า พญาอินทรี ศิลปิน นกกระจอก ได้สวมแว่นตาดำ ซื้อของโบราณ งง กินเลือด ภาพ รถเข็นศพ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง หีบปิดอยู่ ห่มผ้า ฟันบนตนเองหัก ตัวเองมีผมหงอก ป่า เปลี่ยนมุ้งใหม่ แก้ผ้า หิ้วกระเป๋า เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง นกอินทรี เดินอยู่ในป่าช้า ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ต่อสู้กับเด็ก ท่องเที่ยวต่างประเทศ เห็นประตูปิด เดินไปตามท้องถนน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ลาภ ฟ้อนรำ ผ้าขี้ริ้ว ทะเล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ต่อสู้กับปีศาจ ลำคานเสียงฉาบ งูเห่า ผ้าเช็ดหน้า งานวัด ถือดอกบัวในมือ บั้งไฟ เซรุ่ม เก้าอี้ หญิง เครื่องขยายเสียง หม้าย ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ผึ้งต่อย วาฬ ช่างเงินทอง ปลาฉลาม ร่องน้ำ นกคุ่ม แบกเสา กินหัวสุกร ธนูหัก พิมเสน ผักกาด ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง กางเขน (นก) ถูกตะปูตำเท้า เอามีดฟันเท้าตัวเอง ตำหนัก ไฟ โยคี ไฟไหม้ป่า หีบศพ ชักลาก กอดกะเทย นางกวัก กล้วยแฝด เกือก ทุ่งโล่ง จดหมาย เดินทางไกล หูแหว่ง จุฬามณี ตีฆ้อง ชกคนที่จมูก ตบแต่ง เข็มเย็บผ้า ตีผึ้ง มู่ลี่ ขนตาร่วง เลิกกับแฟน ขื่อคา กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM