ทำนายฝัน 'แมวสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวสีขาว คุณกำลังมีเคราะห์ หรือ มีเรื่องทุกข์ร้อน แต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมวสีขาว'

คุณกำลังมีเคราะห์ หรือ มีเรื่องทุกข์ร้อน แต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกแสก ฝ้าย แกงการู ยิงธนู ถือกรรไกร ดูละคร ฟาก เจ้า วิชา รูปภาพของเครือญาติ ตักน้ำ กางเขน นกเค้าแมวหรือนกฮูก ทิวเขา ใช้ผ้าโพกศีรษะ ถูกตำหนิ ดอกซ่อนกลิ่น อุปกรณ์ทำครัว โรงพยาบาล ขี้ กินกล้วย หญิงชรา เฆี่ยนตีผู้อื่น ราชา โน๊ตบุ๊ก กินเลือด คนแก่ ขโมยเงิน ฆ้อง กระท่อม บนบาน กล้วยไม้ กัดลิ้น อ่าง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เบาะ หมูตาย ตักบาตร สร้อย เขื่อน ดวงอาทิตย์มืดมัว เห็นคนโดนแทง แฉลบ ตะไคร้ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ เซิ้งบั้งไฟ อยู่ในกระท่อม ไส้เดือน บริโภคเนื่อสุกร งูเห่า เฒ่าหัวงู กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ปากเน่า เด็กเกิดใหม่ ฝีขึ้นตามร่างกาย ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง กรน แก้ผ้า ปีนเขา หญิงแต่งชุดสีขาว ที่พึ่ง เลือดออกเต็มตัว ขโมย ได้เข้าร่วมในสงคราม ถูกขัง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ เดินรอดราวผ้า บาดเจ็บ กองกระดูก ตลับแป้งทาหน้า พระพุทธเจ้า ไม้เท้า ธุลี ทุ่งนา นักเรียน กล่าวคำอำลากับใครบางคน ตับไต ถือไต้ หรือ คบไฟ อากาศบริสุทธิ์ ได้พูดคุยกับเพื่อน แตกร้าว ความรัก ก้ามกุ้ง ศัสตราวุธ กระต่ายขูดมะพร้าว บริโภค ชะลอม จมูกขาด คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ผจญภัย ปราสาทเล็กๆ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ก้ามปู เครื่องจักรไม่ทำงาน ลูกกระพรวน ขับรถยนต์ หมาเลียขา จับ ถูกตีหู เชิงตะกอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM