ทำนายฝัน 'แมวออกลูก'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวออกลูก ฝันเห็นแมวออกลูก ศัตรูหรือคู่แข่งจะตาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมวออกลูก'

ฝันเห็นแมวออกลูก ศัตรูหรือคู่แข่งจะตาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เดินทาง หุงข้าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โจร เมฆบังแสงอาทิตย์ บัตรเครดิต กระถางหลุดมือแตก บุตร เต้นรำ อยู่ในอาการเร่งรีบ บ้านคนอื่น เสี้ยนหนาม คนตายมาหา มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ รังดุม ตู้หนังสือ สู้กับเหยี่ยว ขนมเข่ง ถูกประณาม เลิกกับแฟน มีคนเกลียด คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ป่าช้า ครกสาก ญาติมิตร กินดิน ได้เป็นเจ้าสาว สิริภาจุกาภรณ์ ถูกสุนัขเห่า สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี แสตมป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประตูบ้าน ยาพิษ ศีรษะ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ทาขมิ้น จุดเทียนชัย ดื่มสุรา ขันตักน้ำ ฟักทอง เจ้า ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ม้า ได้รับของที่ระลึกจากญาติ กินอุจจาระ จำปีหรือจำปา ถอด สร้าง เป็นบ้า จรวดไฟ ทูตชาวต่างชาติ ไหล่ เด็กผู้ชายสู้กัน ลูกจัน หิมพานต์ (ป่า) ไก่ฟ้า ไข่เป็ด ดื่มน้ำมะพร้าว มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ปลอบโยน ฟันล่างหัก อาบน้ำในมหาสมุทร มหาสมุทรมีพายุ แบกผลไม้ จับเงิน หน้าไม้ วัวควาย ออร์แกน ตำรวจตั้งด่าน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถีบจักรเย็บผ้า แหวนหาย คนหามวอผ่านหน้า เข็มเย็บผ้า ค้นหา ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง สร้อยข้อมือ องค์กฐิน ตัวเองเป็นชู้ ชามแตก หญิงแต่งชุดสีฟ้า แผ่นดินไหว รบกวน เด็ก ขนทรายเข้าวัด คนถูกฉีดยา บดเมล็ดกาแฟ ขาขาด ไฟไหม้ต้นไม้ นกอินทรี ยานพาหนะ ทัพพี เด็กพิการ มีหลายหู สวมเสื้อสีเหลือง ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ซื้อปลาหมึก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM