ทำนายฝัน 'แมวออกลูก'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวออกลูก ฝันเห็นแมวออกลูก ศัตรูหรือคู่แข่งจะตาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมวออกลูก'

ฝันเห็นแมวออกลูก ศัตรูหรือคู่แข่งจะตาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เวียนเทียน พระสถูป โง่ เสี้ยนตำเท้า นำพัดมาโบกตามร่างกาย ยุง โฆษก นกแสก พระสังฆราช เจดีย์ เปลื้องผ้าตัวเอง งูเหลือม นอนกรน กระต่าย หงอนไก่ ตัวเองตายไปแล้ว ตำรวจ หมากฝรั่ง ไว้ทุกข์ ดื่มน้ำ เด็กทารก ถูกคู่รักกักตัว เปื้อน โต๊ะหมู่บูชา ไก่ฟ้า ตู้เย็น พร้า หมูกลายเป็นคน จมูก ฝังศพ บดเมล็ดกาแฟ นอนเล่นกลางดิน ซ่อน เดินช้าๆ มังกร คบไฟ เดินบริเวณวัด ข่าวดี หิมะตกในฤดูร้อน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร รบกวน ไม้กางเขน เห็นประตูบ้านตัวเอง รอยเท้าของตัวเอง ไต่ลวด ธุลี ถูกมัดด้วยเชือก หุ่นยนต์ เห็นคนเดินละเมอ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถูกเปลื้องผ้า ศพ พระพิฆเณศ ตีเหล็ก เดินเร็วๆ นกอยู่ในรัง นุ่งผ้าสีชมพู เป็ดไก่ ไอศกรีม ถัง ขนมเข่ง สถานีขนส่ง ญาติเสียชีวิต ซื้อเต่า ดวงจันทร์ กุฏิพระ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ จุดไฟ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ปม ทาเล็บ แบกหีบ สวมเสื้อสีเขียว ทอดผ้าป่า ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ความร่าเริง แบกเสา หมาก ถูกตัดขา ปลาหลีฮื้อ โคเข้าบ้าน มู่ลี่ ยิงนก เด็กกำลังดูดนม กระป๋องนม แก้ผ้า สายสนตะพาย ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง รบชนะ ผ้าขาว แขนหัก ถลกหนังสัตว์ เต้านม งูกินสัตว์ ดีใจ กินพระจันทร์ กงเกวียน ฆาตกร หวีผม ดื่มสุรา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM