ทำนายฝัน 'แมวออกลูก'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวออกลูก ฝันเห็นแมวออกลูก ศัตรูหรือคู่แข่งจะตาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมวออกลูก'

ฝันเห็นแมวออกลูก ศัตรูหรือคู่แข่งจะตาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เป็นบ้า กินผัก ทุเรียน กระท่อม ขี่ม้า แล้ว ตกม้า นาฬิกาข้อมือ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ คอบิด ทองคำก้อน น้ำฝน แกะสลักรูปปั้น พระจันทร์ ประกายไฟ ทอดสมอ กระเป๋าเงิน ถลกหนังสัตว์ ตัวเองเป็นชู้ ยมทูต ทางรถไฟ งมหาของ เรือน คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ดราฟต์ กระโดดลงจากต้นไม้ เล่นน้ำฝน ขนมเข่ง เปื้อน หม้อ โถแป้ง ท่องเที่ยวในสวน เลื่อยไม้กระดาน ก้อนหินตก พวงมาลา น้อยหน่า มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ช่วยคน ฆ่าเป็ด ทำแท้ง บัตรเชิญ ดอกซ่อนกลิ่น ห่วงเหล็ก แต่งตัว ตลับแป้งทาหน้า ถังขยะ ถูกตัดใบหู ชายหนุ่ม ปลาเงินปลาทอง คนกำลังเปลื้องผ้า หิมะตกถูกตัว ตะไกร ถ้ำ ยา ฉี่ ความลับ ช้าง มองนํ้าตกกับคนรัก ดม ทิวเขา ฆ่านกกระจิบ ถูกเสือกัด พวงกุญแจ ยุ้งข้าว ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ซุกซ่อนของมีค่า กินพระจันทร์ มดกัด มีเขาบนหัว ซองจดหมาย ทะเลสาบ งม ช่างปั้น นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ถูกกลั่นแกล้ง ปะชุน ครีบปลา ฤดูร้อน นั่งบนแคร่หาม ปู ทันตแพทย์ ธงบนบ้าน มู่ลี่ จอมปลวกกลางถนน อยู่ในถ้ำ กระต่ายขูดมะพร้าว มองดูเหว ช้อนเงิน นอนกับนางงาม คบบัณฑิต ตกเขา ล้างหน้าตัวเอง ทุบตีภรรยา ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ทรัพย์สมบัติ กระต่ายวิ่ง ขบวนแห่ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM