ทำนายฝัน 'แมวออกลูก'

ฝันเห็น ฝันว่า แมวออกลูก ฝันเห็นแมวออกลูก ศัตรูหรือคู่แข่งจะตาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แมวออกลูก'

ฝันเห็นแมวออกลูก ศัตรูหรือคู่แข่งจะตาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉิ่งฉาบ ช่างเงินทอง แตงโม วงกต ไทร นอนบนเสื่อ กินเนื้อย่าง หญิงแปลกหน้า มดรุมเป็นกลุ่มๆ ลายแทง ชนกระบือ ลายนิ้วมือ ต่อสู้กับเด็ก มุ้งหมอน คอมพิวเตอร์ มีปากเสียงภายในครอบครัว มหาสมุทรมีพายุ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ตลาด กล้วยแขก ข่าวดีจากลูก อากาศบริสุทธิ์ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง กระดุมหาย หัวไก่ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง กินคอลลาเจน ลายมือ ช่วยคน ธำมรงค์ จานชาม ผู้คุมนักโทษ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ พวงกุญแจ ผ้าเช็ดตัว ไฟไหม้ปราสาท ถูกตัดแขน ดัดผม กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ใช้ผ้าโพกศีรษะ เด็กผู้ชายสู้กัน กระป๋องนม กระปุก ดีใจ เงินปากผี สุสาน ขี่นางโค กินองุ่น มุ้งขาด รวงข้าว จับลูกเสือ บวชภิกสุนี โกรธ ศาลา บ้านไฟไหม้ องคมนตรี ขโมยอาหาร ฝ้าย ถ่อเรือ ฝันเห็นนํ้าวน รักเพื่อน ถวาย ได้ยินเสียงปืน เป็ด เจ็บฝ่าเท้า ตุ๊กแก ไข่ไก่ ภรรยาเปลือยกาย เลือดออกเต็มตัว พี่น้อง จอกใส่เหล้า ปล่อยนก งา ดับตะเกียง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ธารน้ำ ฟัน รถยนต์ มีขาเดียว ไฟไหม้บ้าน กระแสน้ำ ประกาศข่าวการเกิด กระจอก จิ้งจก ปล่อยปลาดุก โล่รางวัล อทิตยาทรกิติคุณ กอดกะเทย ผู้ชายผมยาว นกนางนวลโผบิน ถั่ว ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น อาบน้ำในอ่าง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ขนมปัง ถนน ซื้อกระดุม เพื่อน พระอาทิตย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM