ทำนายฝัน 'แม่ชี'

ฝันเห็น ฝันว่า แม่ชี ฝันเห็นแม่ชี คุณจะได้รับความสุข ที่ป่วยอยู่จะหายเร็ววัน ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์จะได้บุตรเป็นผู้หญิง เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แม่ชี'

ฝันเห็นแม่ชี คุณจะได้รับความสุข ที่ป่วยอยู่จะหายเร็ววัน ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์จะได้บุตรเป็นผู้หญิง เป็นเกียรติเป็นศรีแก่ครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกกระจอก ท้องฟ้าสดใส เผาขยะ ปลูกบ้าน เห็นรองเท้าเก่า เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด วัง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว สู้กับเสือ แล้วชนะ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา รถบรรทุกศพ ลากฉุด ฟักทอง กระจกแตก ไฮโล ว่าว ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กำไลข้อเท้า คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ถุงมือ เจ้า เครื่องจักรไม่ทำงาน มดกัด ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เกิดสงคราม เครื่องศาสตราวุธ หลงรักสามีคนอื่น ได้ยินเสียงกระดิ่ง ขี่ช้าง ฉีกจดหมายรัก ยิงกา กินข้าวบนใบบัว นองเลือด คนแคระ จลาจล ปั่นด้าย จับ กำแพงเมืองจีน เณรหน้าไฟ ฟาง นางฟ้า เงินหาย ธารน้ำ กินเนื้อคนอื่น ทะเบียนบ้าน สนามกีฬา งมของในแม่น้ำ จรเข้กัด ศาลพระภูมิ ดึงเชือก ดวงอาทิตย์ดับ การทำผิดพลาด ห่มผ้า กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ขโมยทรัพย์สมบัติ เมายา คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ลำธาร เต้าหู้ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดับไฟ ตู้รับจดหมาย ยกยอ ถูกจี้ ผู้หญิงโพกผ้า เพชรพลอย ผู้ถือศีล ขี่คอคน กุหลาบ รังดุม ขโมยอาหาร ฟันบนตนเองหัก จักจั่น สตางค์ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ปีศาจ ขวานหัก ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กระท่อม จับลูกเสือ วิ่งออกกำลังกาย ฝุ่น ขนนกสีดำ กอไผ่ เกือก อยู่ในอาการเร่งรีบ ออกจากบ้าน มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก กอดผู้หญิง ไอศกรีม คนตายในบ้าน ได้ยินเสียงกลอง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ หมาก กระบอกไม้ไผ่ ทำอะไรแปลกๆ กระบอกสูบลม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM