ทำนายฝัน 'แม่นํ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า แม่นํ้า ฝันเห็นแม่นํ้า คุณจะมีความสุขในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'แม่นํ้า'

ฝันเห็นแม่นํ้า คุณจะมีความสุขในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่ม้า แล้ว ตกม้า บ้านตัวเองสวยงาม ร่วมงานทอดกฐิน ปีนข้ามกำแพง สร้อย เกิดสงคราม บ้า ฝังศพคนที่รู้จัก จิ้งเหลน อ่างน้ำ ตัวเองมีปีก แก่นจันทร์ ทวด ตะกร้าหวาย เอสเอ็มเอส ( SMS ) กอไผ่ นำอุจจาระกลับบ้าน แก้ว เครื่องจักรไม่ทำงาน งูขดเป็นวงกลม รบชนะ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เสี้ยนตำเท้า นั่งบนเตียง ตะไบเหล็ก เด็กเกิดใหม่ กินรีหรือกินนร ช่วยคน กะเหรี่ยงคอยาว เดินชนผนัง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า บานไม่รู้โรย คนตกน้ำกำลังจะจม แตร ตัวเองร่ำรวย หม้อ การผ่าตัด ทะเล รัฐประหาร เกลียดคนอื่น น้ำพุสวยงาม จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด เลือดออกเต็มตัว มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เดินอยู่ในป่า สาหร่าย ความดีความชอบ ตู้อาหาร บินขึ้นไปบนท้องฟ้า เทศน์ จับเงิน เห็นคนโดนแทง งานฉลอง หมี ทารกดูดนมคุณ ตนเองทำความผิด กินอาหาร นาฬิกา ศาลา งมปู พังพอน สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เท้าด้วน ฮัจญ์ ขอโทษ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ประกาศนียบัตร มีโชคลาภ สวมเสื้อสีขาว ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ปีก ช่วย สร้างบ้าน สนามกีฬา ทิวเขา พลับพลา คบบัณฑิต ย่าง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ รัศมี สายนาฬิกาข้อมือขาด น้ำมันก๊าด จดหมาย ฝน พรวนดิน ถูกเรียกตัวมาประชุม ฉิ่งฉาบ เส้นด้าย ถ่านไฟ มีคนเกลียด เมายา ทราย พวงมาลัยดอกไม้สด ทาขมิ้น ปลาทองที่ตายแล้ว ไต่เขา ใต้ถุน ตะเกียงที่จุดแล้ว ขนกา กระโดดจากหน้าต่าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น