ทำนายฝัน 'แม่นํ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า แม่นํ้า ฝันเห็นแม่นํ้า คุณจะมีความสุขในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แม่นํ้า'

ฝันเห็นแม่นํ้า คุณจะมีความสุขในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ใบสั่งจากตำรวจ เห็นที่นารกร้าง ลาภ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กระต่ายวิ่ง พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ฆ่าวัว มหรสพ จับปลาช่อน แบกหาม ช้อนทอง กิ่งก่าวิ่งไปมา นุ่งผ้าขาด ผู้หญิงชักมีด พายเรือตามลำพัง อยู่ในถ้ำ ก้างปลา กระสอบข้าวสาร ดราฟต์ ประกาศข่าวดี ตาลปัตร จมูก ได้ยินเสียงปืน ตัดหนวดตัวเอง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว คนตายมาหา งูเขียว กุลี จับปลา คนหามวอผ่านหน้า ตกเลือด มือ จน ทะเลสาบ อสนีบาต สวมเสื้อสีดำ จับกระต่าย ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น แขก ฮอกกี้ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ พ่อตาย พญานาค ศีรษะล้าน ถูกตะปูตำเท้า ตำรา ถลกหนัง ปลูกกล้วย มโหรี ของหาย เถียงกับคน ตกหน้าผา ตราสัง กวาด ครกสาก บุคคลที่เป็นคนร้าย อยู่ในอาการเร่งรีบ ภาพยนตร์ ทุ่งโล่ง มีเขาบนหัว ลังไม้ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ สวมเสื้อสีขาว มีหลายหู เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ แกะ ตกกล้า เมฆกลางแดด กินถั่วต้ม ปัสสาวะ ประตูกำลังถูกไฟไหม สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จาน กอดผู้ชาย รางรถไฟ ของกำนัล เสี้ยนหนาม จานชาม ตัวเองแก่ นอนบนเตียง ภรรยาออกจากบ้าน แสง หีบปิดอยู่ บัวสีขาว ขี้ ฟันโยก นอนกับสาวสวย แช่ง ถีบจักรยาน หมาคาบหม้อ กำแพงเมืองจีน กำไล ปล้นสะดม ตู้กับข้าว เครา ต้นกก ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ลา ( สัตว์ )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM