ทำนายฝัน 'แม่มด'

ฝันเห็น ฝันว่า แม่มด ใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ ต้องดูข้อมูลหรือความเห็นของคนอื่นประกอบด้วย ว่าสมควรหรือไม่ และให้ระวังอาการปวดข้อกระดูก ปวดหลัง ระวังเรื่องกล้าได้ กล้าเสีย จะทำให้พลาดพลั้งได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แม่มด'

ใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ ต้องดูข้อมูลหรือความเห็นของคนอื่นประกอบด้วย ว่าสมควรหรือไม่ และให้ระวังอาการปวดข้อกระดูก ปวดหลัง ระวังเรื่องกล้าได้ กล้าเสีย จะทำให้พลาดพลั้งได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หมาหอน จับปิ้ง ดาวตกจากท้องฟ้า ศิลปิน กระจก กินพริก หุ่น ดาวตกที่หลังคาบ้าน เณรหน้าไฟ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ บัญชี ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ผู้ชายมีผมน้อย ขวัญ เครื่องลายคราม อยู่ในถ้ำ ถือไต้ หรือ คบไฟ ดาว ได้เงิน ปั่นด้าย อินทรี กะโหลก กระบี่ คนตายมาหา ถังน้ำ มีดเหน็บที่เอว เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ท่องเที่ยวในสวน ทำแท้ง ธรณีสูบ ต่อ งมปู ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง นายกรัฐมนตรี ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง เขียนหนังสือ กินถั่วต้ม ฆ่าวัว หวีเสนียด ใต้ถุน ตีผึ้ง เสื้อครุย สุสาน ฟักแฟง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ข่มขืนคนอื่น บ้องไฟ กงสุล ขาหัก เคารพ คำนับ ถูกปล้น แมงป่อง ตำรวจ แกงการู ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน หินก้อนใหญ่ ภาษา นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ปล่อยปลาดุก ไฟไหม้บ้าน ชะลอม พู่กัน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ฉีกจดหมายรัก แจกันคู่ ตักทรายเข้าบ้าน เด็กผู้ชาย ดวงอาทิตย์ขึ้น เฆี่ยนตีผู้อื่น ขโมย ป่าไผ่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เจ้านาย รังนก หมู กินเกินขนาด อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เทียนไข หวีหัก วอ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ยารักษาโรค ตัวเองเป็นคนวิกลจริต เรือโยง อาเจียนเอาลำไส้ออกมา เรียก ลอยคอ กระจอก คนถูกฉีดยา ถูกผีหลอก ห่าน ข่าวดี ดวงดาว รถบรรทุกศพ กาน้ำร้อน จับกระต่าย ถ่านไฟ ของกำนัล กินขนม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM