ทำนายฝัน 'แม่มด'

ฝันเห็น ฝันว่า แม่มด ใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ ต้องดูข้อมูลหรือความเห็นของคนอื่นประกอบด้วย ว่าสมควรหรือไม่ และให้ระวังอาการปวดข้อกระดูก ปวดหลัง ระวังเรื่องกล้าได้ กล้าเสีย จะทำให้พลาดพลั้งได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แม่มด'

ใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ ต้องดูข้อมูลหรือความเห็นของคนอื่นประกอบด้วย ว่าสมควรหรือไม่ และให้ระวังอาการปวดข้อกระดูก ปวดหลัง ระวังเรื่องกล้าได้ กล้าเสีย จะทำให้พลาดพลั้งได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จน เดินอยู่กลางทุ่งนา จมูกหาย ช่วย หวีเสนียด ปอก ธำมรงค์ ซุกซ่อนของมีค่า คุก ตะราง วงกบ งมของในแม่น้ำ ทอดทิ้งครอบครัว เสื้อเปื้อนเลือด เสื่อไม้ไผ่ คนขาพิการ ขอบคุณ หมีกัด กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เลือกตั้ง ถูกหวายรัด เมฆกลางแดด ขาขาด ถางหญ้า รถยนต์ ชักว่าว ไปยังเมืองนรก กระดาษสี แร้งเกาะหลังคาบ้าน จับปลาช่อน สตรี คางคก คำสัญญา ยอดโดม อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เดินบนฟ้า กงสุล ได้ยินเสียงดนตรีไทย โรคร้าย เคี้ยวดิน ตกปลา สมอเรือ ตะเกียงที่จุดแล้ว ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า หัตถกรรม โกนขนหน้าแข้ง ผลไม้ เส้นด้าย กินพระจันทร์ ประหารคนรัก ล้างหน้าตัวเอง ผมร่วง ท่องเที่ยวต่างประเทศ กุหลาบ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง โจรปล้นบ้าน สระผม ฮูก (นกฮูก) คนหามวอผ่านหน้า ฆ่าเป็ด ฆ่าเสือ ผู้คุมนักโทษ ฝังทั้งเป็น พวงมาลัย ผึ้งต่อย เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง พี่น้อง ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร โครงกระดูก ขึ้นต้นไม้ เตาไฟ ศัสตราวุธ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ยุง ความร่าเริง กุ้งมังกร บวชชี ตกจากที่สูง ตัวเองเป็นโจร เกาหัว ผึ้ง ไข่มุก หิมพานต์ (ป่า) รุ้งกินน้ำ ปราสาทเล็กๆ เหี้ย อีเมล ( Email ) กล้องถ่ายรูป ฉิ่ง ฮัจญ์ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ แต่งงานก่อนกำหนด ฮวงซุ้ย ตำรวจ ซ่อนหา เด็กเกิดใหม่ มหาสมุทร กาน้ำ ท่อนซุง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM