ทำนายฝัน 'แม่หม้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า แม่หม้าย ญาติมิตรหรือคนที่อยู่ห่างไกลจะส่งข่าว หรือ อาจเดินทางมาหา จะมีเรื่องติดขัดไม่ราบรื่น เพราะคนรอบข้าง ช่วงนี้ต้องหนักแน่น และ อดทนในการทำงานต่าง ๆ แล้วทุกคนจะยอมรับในความสามารถของท่านเอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แม่หม้าย'

ญาติมิตรหรือคนที่อยู่ห่างไกลจะส่งข่าว หรือ อาจเดินทางมาหา จะมีเรื่องติดขัดไม่ราบรื่น เพราะคนรอบข้าง ช่วงนี้ต้องหนักแน่น และ อดทนในการทำงานต่าง ๆ แล้วทุกคนจะยอมรับในความสามารถของท่านเอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดื่มสุรา กล้วยไม้ อดอยาก กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) หีบปิดอยู่ ซื้อผ้าขาว กระเป๋าเดินทาง หญิงชรา นกกางเขน งวง ไฟ ฝน คอมพิวเตอร์ ไก่ เห็นประตูบ้านตัวเอง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ไวโอลิน ศีล แตงโม ฌาน นิล พระสงฆ์ ฝนตกระหว่างเดินทาง เมือง เปลื้องผ้าตัวเอง ฐานทัพทหาร เพชรรัตนราชสุดา ขนมชั้น ลูกจัน ฆ่าวัว กินขนม อ่าง ชกคนที่จมูก เชิงเทียน ฝนครึ้ม กินถั่วต้ม อยู่ในกระท่อม เป็นใบ้ จับขโมย ตกใจเพราะเห็นผี ตักบาตร น้ำพุที่พุ่งสูง ไถ่ถอน เฒ่าแก่ หมากฝรั่ง กอดรัด เงิน ไม้ขีดไฟ เก็บผลมะม่วง คนรักนอกใจ ดอกซ่อนกลิ่น ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ราวตากผ้า เบี้ย กำลังขับรถ กระทะ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ กล่าวหา ทำอะไรแปลกๆ ผม ใบไม้ ถูกกลั่นแกล้ง ถุงมือ โล่รางวัล ดูหนัง ภาพ จระเข้ เสือตาย ระบำ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น งานแต่งงาน เข็มแทง ฉลาด กิ่งก่าวิ่งไปมา เมายา แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กล่าวคำอำลากับใครบางคน กาน้ำร้อน ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น นกคุ่ม พรวน สุริยคราส พระอาทิตย์ ทอง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ทั่ง หิมพานต์ (ป่า) ตะเกียง ถูกโยนลงทะเล ฆาตกร อยากมีเงิน อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง กระบี่ แบกเสา เจ้าเมือง ขบวนแห่ศพ ช้างตกมัน พระพุทธบาท นกต่อสู้กัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM