ทำนายฝัน 'แร้งกินซากศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า แร้งกินซากศพ การทำงานร่วมกับคนอื่นต้องใช้สติและมิตรภาพเป็นพิเศษ จึงจะสามารถทำการสำเร็จได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แร้งกินซากศพ'

การทำงานร่วมกับคนอื่นต้องใช้สติและมิตรภาพเป็นพิเศษ จึงจะสามารถทำการสำเร็จได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลูก หงส์ งานฉลอง ป่าเขา โครงกระดูก กินพริก นักเรียน งมหอย ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน คนถูกฉีดยา เนื้อหนัง บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ผมถูกตัดให้สั้น กอดกะเทย ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ปราศจากอํานาจ ขึ้นศาล ดึงเชือก รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ครุฑ ผึ้งมากมาย กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ตำรวจ ฉิ่งฉาบ พังประตู ขนมชั้นหลากสี ธารน้ำ ยกทรง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง มะลิ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน งูกินสัตว์ เพื่อนอยู่ห่างไกล เศษอาหาร ความร่าเริง ได้ยินสุนัขเห่า บังสูรย์ ไม้เท้า สวมชุดเจ้าสาว นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ฉาบ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ร้านค้า งาช้าง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ถีบจักรยาน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เที่ยวบ่อนการพนัน เบ็ดตกปลา ถ่ายขี้ แลบลิ้น ศิลา ปาก ฉัน ( กิน ) กระโดดจากที่สูง ต้องโทษ เดินขึ้นภูเขา นางเงือก นั่งรถไฟ ห่มผ้า บรรพบุรุษ กัดลิ้นตัวเองขาด บวชชี ดวงจันทร์ นอนเล่นกลางดิน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ทุ่งนา เสื้อกันฝน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ม้าสีขาว ฝนตกปอยๆ คดข้าวเย็นกิน แต่งตัว ข้อมือหัก ดวงแก้ว บัว องคมนตรี ผ้าแพร พวงมาลัย อยู่ในถ้ำ ภาพ ขอทาน จับก้อนหิน เขื่อน เกาทัณฑ์ หลุม เดินทางในป่ารก ขี้ ตาลปัตร ผึ้งต่อย โล่รางวัล มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เดินทางไปมหาสมุทร ฝนตกระหว่างเดินทาง เจ้าสาว ทะเล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM