ทำนายฝัน 'แร้งกินซากศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า แร้งกินซากศพ การทำงานร่วมกับคนอื่นต้องใช้สติและมิตรภาพเป็นพิเศษ จึงจะสามารถทำการสำเร็จได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แร้งกินซากศพ'

การทำงานร่วมกับคนอื่นต้องใช้สติและมิตรภาพเป็นพิเศษ จึงจะสามารถทำการสำเร็จได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขลุ่ย บ้านร้าง ดื่มน้ำชา โทรศัพท์มือถือหาย นอนบนฟูก ตู้หนังสือ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก เรือนแพ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ปอก กินพระจันทร์ กอดภรรยา แตกร้าว ผึ้งบินรอบรังของมัน สวมเสื้อสีเหลือง ตกหน้าผา วิ่งออกกำลังกาย มดเต็มบ้านเมือง ทารก ไผ่ หลงรักสามีคนอื่น ซ่อง มะนาว ถูกสัตว์กัด ช้อน สาดน้ำ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ใช้ยาเสพติด ไมโครโฟน กงสุล ผู้หญิงหัวล้าน นกกระจิบ กระจาบ กินผลไม้ แสงบนท้องฟ้า ตกน้ำ กินเนื้อมนุษย์ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด พรวนดิน ผ้าขี้ริ้ว กระดิ่ง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง กินองุ่น เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ได้กลิ่นของบูดเน่า กินเกินขนาด ฝาแฝด ดิน ทุ่งนา นาฬิกาข้อมือ เข้าไปในโรงพยาบาล หมูกลายเป็นคน พระอรหันต์ ปลิงหลายตัว สมุด กระบี่ เห็นตัวเองในกระจก ถือกรรไกร บอลลูน เกลียดคนอื่น ส้มตำ คอกหมู หลุม สร้างบ้าน ขาขาด ชงชาถวายเจ้าที่ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ บ้านพัง พนมมือ งูเหลือม ดึงเชือก นอนในเรือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฆ่ากระต่าย เจ็บปวด ถล่ม ทาเล็บ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ตักบาตร งวงช้างรัดตัว กองไฟ เสี้ยนตำเท้า ความรัก ท้องฟ้าสดใส เชือก กิ้งกือ สติ ตะกร้อ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ลูกประคำ ธูปเทียน แฟนนอกใจ แตร งูรัด สวมเสื้อสีเขียว กระต๊อบ ตื่นขึ้นมาเอง เต้านม สะพายย่าม คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM