ทำนายฝัน 'แร้งกินซากศพ'

ฝันเห็น ฝันว่า แร้งกินซากศพ การทำงานร่วมกับคนอื่นต้องใช้สติและมิตรภาพเป็นพิเศษ จึงจะสามารถทำการสำเร็จได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'แร้งกินซากศพ'

การทำงานร่วมกับคนอื่นต้องใช้สติและมิตรภาพเป็นพิเศษ จึงจะสามารถทำการสำเร็จได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เลิกมุ้งขึ้น จิ้งเหลน ตะขาบกัด สละราชสมบัติ ฆ่างู พืชผัก ของกำนัล หม้อข้าว มีคนขอโทษ หว่านข้าวในนา ความดีความชอบ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ปวดท้อง หญิงแต่งชุดสีเขียว กองกระดูก ยกของหนัก พวงมาลัย ถูกฟันคอขาด แหวนหาย วัด เชือกรัดคอ นั่งอยู่ในกองขี้ คูคลอง บิณฑบาต งานพิธีต่างๆ กิ่งก่าวิ่งไปมา ข้าวสาร โบว์ดำผูกเสาบ้าน เด็กกำลังดูดนม มองดูเหว ใช้ยาเสพติด กุญแจหาย ดื่มน้ำฝน สวมเสื้อสีเขียว นํ้าพุขนาดใหญ่ เห็นที่นารกร้าง กินเนื้อมนุษย์ อักษรย่อ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ถูกคนเตะ ที่พึ่ง ชอล์ก ดาวตกที่หลังคาบ้าน นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง พิมเสน เขื่อนแตก ถ้วยกาแฟ ไข่ไก่ คนมุงซื้อขาย ฟันดาบ ตู้รับจดหมาย เฆี่ยนตีผู้อื่น ให้รางวัล หูแหว่ง กระแต เดินทางไปวัด โรงพยาบาล ลิ้นแข็ง โดด เพื่อนอยู่ห่างไกล ไฟไหม้บ้าน ม้านั่ง มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เครื่องดนตรี คนที่มีท่าทางเร่งรีบ นั่งนับลูกประคำ หีบศพ ลูกประคำ รุ้งกินน้ำ ธงชัย ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ โอลิมปิก ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก เฆี่ยน น้ำพริก ช่างปั้น เรือ จรเข้ ไม้พลอง ฝาเรือน ขวาน รักเพื่อน ทิวเขา บ้านร้าง สังข์ แมงป่อง เลือกผัก จันทร์ทรงกลด ฝ้าย หมี ปล่อยสัตว์ เฉาก๊วย กอดอก คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย สวมเสื้อสีดำ ธูปเทียน สร้อยทอง เมา ปีศาจหลายตน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM